Günter Grass

0

Kdo chce zázrak, musí umět čekat.

Hoši vždycky touží po vědění.

Umění je obžaloba, výraz, vášeň! Umění, to je černý uhel, který se drásá na bílém papíře!

Smrt jest brána do života pravého.

Spisovatel je člověk s inteligencí, která je nedostačující k tomu, aby přestal psát.

Jedině skuteční lenoši vynalezli způsoby, jak ušetřit práci.

Každý pohřeb připomíná vždycky jiný pohřeb.

Partyzáni nejsou nikdy jen dočasnými partyzány, nýbrž jsou partyzány vždy a natrvalo,

Tapety mají lepší paměť než lidé.

Odpusťte svým otcům!

Možná, že již nuda sama je zlem.

Naděje je bez konce.

Dokud člověk doufá, nepřestane začínat pořád znovu nadějně končit.

V každém, i tom nejkonečnějším konci je naděje.

Matku nic nenahradí, říká se.

Ve třiceti by se měl člověk oženit!

Oženit se či neoženit se, to je oč tu běží.

Láska nezná denní doby.

I špatné knihy jsou knihy, a tedy něco posvátného.

Dokonce i špatné knihy jsou knihy, a proto jsou knihy posvátné.

Jablko, vrásčitý plod stařen a malých dětí.

Krást uhlí není hřích.

Duše není žádný orgán.

Pil, protože chtěl každou věc poznat až na dno, tedy i alkohol.

Mše svatá je obnovení krvavé oběti Kristovy na kříži.

Jen kdo si hraje, dovede svévolně ničit.

Přivykněte své vlastní existenci, aby srdci se dostalo klidu a satanovi mrzutosti!

Dlouhé vlasy jsou znakem pohlaví.

Co pravice svazuje, to levice rozplétá, co levice vytváří, to zaťatá pravice drtí.

Jantar klame, kdo by to nevěděl!

K pořádnému udání patří i pořádný útěk.

V Rasputinovi jsem četl, že Rusové mají rádi děti.

Každá skříň chce být otevřena.

Jsou na tomto světě věci, které – jakkoli jsou svaté – není možno nechat jen tak být!

Ve sněhu, padá-li dost hustě, je vše dovoleno.

K múzám je třeba zachovávat odstup, jinak se polibek múzy stane domácím návykem.

Lidé nemusí každou zkušenost získávat sami.

Pohromu nezavřeš do sklepa.

Mládí pláče jinak než stáří.

Maloobchodníci musí držet při sobě.

Kdo pochybuje, ten věří, kdo nevěří, věří nejdéle.

Časové úspory jsou osvobozeny od daní.

Kdyby byl Ježíš měl hrb, těžko by ho byli přibili na kříž.

Není však osamělost křestním jménem nudy?

Všechno má oči, nic nezůstává neviděno.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře