Konfucius

0

Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.

Nevíme nic o životě, jak bychom mohli vědět něco o smrti?

Nevíš ještě, co je život; jak můžeš vědět, co je smrt?

Pokud neznáme život, jak můžeme znát smrt?

Život je opravdu jedonduchý, ale trváme na jeho komplikovanosti.

Kde je vzdělání, tam nejsou třídní rozdíly.

Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.

Ticho je skutečný přítel, který nikdy nezradí.

Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.

Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.

Kamkoli jdete, jděte celým svým srdcem.

Měli bychom cítit smutek, ale nepadnout pod jeho útlak.

Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuje svá slova.

Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.

Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí.

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

Lepší je těžká práce než nečinnost. Pohyb je činnost.

Právě poznání tkví v tom, znát meze vlastní nevědomosti.

Skutečné poznání je znát rozsah nevědomosti.

Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby.

Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Je snadné nenávidět a je těžké milovat.

Muž by neměl žít pod stejným nebem jako vrah jeho otce.

Existují tři způsoby, jak získat moudrost.

Všechno má krásu, ale ne každý ji může vidět

Vše má své kouzlo, ale ne každý ho může vidět.

Chyby každého člověka ukazují, kam patří.

Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.

Jestliže dav někoho nenávidí, je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak. Jestliže je dav někomu nakloněn, je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.

Činy konejme rozhodně, mluvme však obezřetně.

Vynikající člověk vždy myslí na ctnost.

Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.

K jídlu mám jen hrubou rýži, piji jen čistou vodu, polštářem je mi má ruka, ale i tak jsem rád na světě. Bohatství a sláva, získané nepoctivě, jsou jen jako letící oblaka na nebi.

Vůle zvítězit, touha uspět, touha dosáhnout svého plného potenciálu... to jsou klíče, které odemknou dveře k osobní dokonalosti.

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh.

Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Skutečnou chybou je chybu nenapravit.

Chovejte se k ostatním tak, jak chcete aby se oni chovali k vám.

Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

Až potkáš dobrého člověka, uvažuj, jak by ses mu vyrovnal, až potkáš nedokonalého člověka, jdi do sebe a zkoumej se.

Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.

Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.

Nezáleží na tom, jak pomalu jdete, dokud nezastavíte.

Překonat špatné zvyky je možné jenom dnes, zítra už ne.

Udělat něco špatně, ale nepolepšit se, to je teprve chyba.

Gentleman by se styděl, kdyby jeho skutky neodpovídaly jeho slovům.

Dokáže-li kdo udržovat při teple staré a umožní tak pochopit nové, je způsobilý stát se učitelem.

Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.

Šlechetný se nežene do řečí, ale pospíchá do práce.

Mudrc hledá všechno v sobě, nerozumný člověk všechno v druhém.

Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc.

Knihu nemůžete otevřít, aniž byste se něco naučili.

Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.

Vše je krásné; ne všichni jsou ji ovšem schopni spatřit.

Neposkytujte ostatním to, co vy nechcete.

Komentuji, vysvětluji staré spisy, netvořím nové. Věřím v staré učence a miluji je.

Moudrost, soucit a odvaha jsou tři všeobecně uznávané morální vlastnosti mužů.

To, že vám někdo ublížil nebo vás okradl, není tak zlé, ledaže si to pamatujete.

Je lehké být bohatý a nebýt pyšný. Těžké je být chudý a nebýt bručoun.

Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře