Joseph Murphy

0

Pocit zklamání je pouze důsledek nesplněných přání.

Život vždy odpouští. Život vám promine, když se říznete do prstu. Nastane hojivý proces, řízený podvědomím.

Odpouštět druhým - to je neodmyslitelný předpoklad vlastního tělesného a duševního zdraví.

Zdraví je normální stav. Nemoc je anomální. Všemu stvořenému je dán princip harmonie.

Kdo se cítí zdráv, bude zdráv; kdo se cítí bohatý, bude bohatý.

Závistivé myšlenky mají katastrofální účinky. Škodíte tak sami sobě.

Víra není nic jiného než určitá myšlenka nebo stav, který vědomí a spolu s ní také podvědomí přijmou za skutečnost.

Zákon života je identický se zákonem víry.

Vděkem naplněné srdce je otevřené bohatým požehnáním vesmíru.

Mějte radost z úspěchu, výhry nebo povýšení svého kolegy. Takové smýšlení otevírá brány k vlastnímu štěstí.

Největší tajemství pravého odpuštění spočívá v tom, že stačí odpustit jednou.

Radujte se ze štěstí a úspěchu jiného člověka.

Štěstí není na prodej. Štěstí se rodí jen ze správného duševního postoje.

Štěstí není nic jiného než zvyk a důsledek pozitivního myšlení.

Sugesce a podněty od druhých lidí vám nemohou škodit, neboť moc nad vámi mají jen vaše vlastní myšlenky.

Sugesce druhých nemají žádnou jinou moc a sílu než tu, kterou jim sami dáte prostřednictvím osobního přesvědčení.

Abnormální strach je důsledkem nekontrolované fantazie.

Strach je největší nepřítel lidstva.

Člověk se rodí s dvěma druhy strachu - strachem z pádu a strachem z hrozivých zvuků.

Podvědomí se vždy postará o reálné naplnění myšlenky vyvolávající strach.

Stáří - to jsou červánky moudrosti.

Nedostatek spánku způsobuje často slabou paměť a špatnou tělesnou kondici.

Smrt není konec, ale pouze brána k nové životní formě.

Kdo zraňuje sebevědomí a sebeúctu druhého, nikdy v něm nezíská přítele.

Síly přírody jsou naprosto neutrální, jen způsob, jakým je člověk používá, určuje, zda působí dobro nebo zlo.

Neexistuje žádný tělesný projev, který by byl předtím neexistoval jako představa.

Vaše nitro skrývá nevyčerpatelnou pokladnici. Obraťte svůj pohled dovnitř a dočkáte se splnění přání svého srdce!

Co si horoucně přejete, to se vám a pro vás splní!

Co člověk přeje druhému, přeje ve skutečnosti sám sobě.

Přání a modlitba jsou jedno a totéž.

Každý problém v sobě skrývá svoje řešení.

Jste-li ochotni pracovat za jeden groš denně, tak vám život dopřeje jen tento groš.

Podvědomí řídí všechny životně důležité pochody vašeho organismu a zná odpověď na všechny otázky.

Vaše podvědomí má sice svou vlastní vůli, ale dává se bez odporu vést obsahem vašich myšlenek a představ.

Jakmile se naučíte využívat obdivuhodné síly svého podvědomí, naplní váš život v netušené míře moc, bohatství, zdraví, štěstí a radost.

Vaše podvědomí má nekonečnou moc.

Díky nekonečné moci vašeho podvědomí, neexistuje nic nemožného!

Každá myšlenka je příčinou a každá vnitřní nebo vnější okolnost účinkem.

Zázračné síly vašeho podvědomí existovaly již před vaším narozením.

Vaše podvědomí tvoří jednotu s nekonečným věděním a moudrostí.

Podvědomí lze srovnat s úrodnou půdou plnou humusu, v níž všechna semena, ať už dobrá či zlá, bujně rostou.

Podvědomí představuje zdroj nových myšlenek a idejí.

Nejhlubší vrstvy podvědomí skrývají nekonečnou moudrost a nekonečnou moc.

Vaše vlastní podvědomí vám nabídne řešení pro každý problém a skrývá příčinu každého účinku.

Podvědomí vytvořilo vaše tělo a je schopno i léčit neduhy.

Podvědomí je nesmírně moudré a zná odpověď na každou otázku. Nemá však žádné logické námitky a nepouští se s člověkem do sporů.

Vaše podvědomí obsahuje zázračnou léčivou sílu, která může opět uzdravit tělo i duši.

Existuje pouze jeden princip léčby, a tím je víra. Existuje pouze jedna léčivá síla. Jejím pramenem je podvědomí.

Podvědomí reaguje na každou myšlenku s citlivostí přesného měřicího přístroje.

Každá myšlenka něco způsobí - je příčinou; a každá situace je způsobena něčím - je účinkem.

S podvědomím nelze žertovat. Uskuteční každou vaši myšlenku.

Vaše vědomé myšlenky a představy vyvolávají identickou reakci podvědomí, odpovídající jejich podstatě.

Jste neomezeným pánem své duše, či jakkoli již podvědomí nazveme, i pánem svého osudu.

Všechno pochopit znamená všechno odpustit.

Člověk nemůže odpustit sám sobě, pokud nejprve neodpustí druhým.

Vždy existuje odpověď, vždy existuje řešení pro každý problém!

Neúspěch má většinou dva hlavní důvody: nejistotu a nadměrné úsilí.

Negativní myšlenky přinášejí neúspěch, zklamání a neštěstí.

Člověk zmítaný nenávistí, závistí nebo jinými negativními pocity je chorý na duchu i na duši a je v rozporu s harmonií univerza.

Nenávist lidi rozděluje a láska spojuje.

Všechny nemoci mají duševní původ. Neexistuje žádný tělesný jev, který by nebyl reakcí na představu vašeho ducha.

Každá nemoc a každé utrpení jsou v rozporu s přírodou.

Závislost na alkoholu nebo jiné droze je nemoc vyvolaná strachem nebo vnitřní nejistotou.

Velké, věčné pravdy a principy života jsou starší než všechna náboženství.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře