Napoleon Bonaparte

0

Po celý život jsem všechno obětoval svému osudu: klid, prospěch i štěstí.

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití.

Je třeba chtít žít a umět umřít.

Život je pevnost, o níž ani já, ani vy nic nevíme.

Všechny ženy nepomiluješ, ale máš se snažit.

Ženy mají dvě velké zbraně líčení a pláč. Naštěstí nemohou použít obě současně.

Nejsilnější zbraní žen je jejich slabost.

Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka.

Jsem člověk, jehož lze zranit, ne však urazit.

Vy zloději, ničemo, bezectný chlape, vy byste prodal i vlastní matku! Nikdy jste nestál v bitevní linii a takto vydáváte na smrt nevinné. Jste jen výkal v punčochách!
(28.1.1809, po odhalení Talleyrandovy zrady)

Ubohý Marmont, uvrhl své jméno navždy do bláta! Bude nešťastnější než já.
(1814, po Marmontově zradě)

Vůle, charakter, píle a smělost mě učinily tím, čím jsem.

Čím je člověk větší, tím méně musí mít vůle, závisí na událostech a okolnostech... Prohlašuji se za největšího otroka z lidí. Můj pán je bez citu, tím pánem je přirozenost věcí.
(5.4.1821, měsíc před svou smrtí)

Silné prapory vojska mají vždy pravdu.

Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.

Tak oni si myslí, že už nejsme vojáky od Slavkova.
(1809 před bitvou u Wagramu)

Stačí říct bojoval jsem u Slavkova a každý musí odpovědět - hle, hrdina!
(z proslovu k vojsku po bitvě u Slavkova, 1805)

Dojde-li k boji, hleď zvítězit, ať to stojí cokoli!

Na světě jsou jen dvě možnosti: duch a meč. Duch vždy vítězí nad mečem.

Válka je anachronismus. Vítězství bude jednou dosaženo bez děl a bez bodáků.

Já jsem pánem, na mně je vina. Když poroučím, poslouchají mě, protože odpovědnost spočívá na mně

Krajina je posetá mrtvými a raněnými. To není příjemná tvář války. Člověk trpí a duše je stísněná, když vidí tolik trpících.

Ve válce, jako v lásce, máme-li skončit, musíme se vidět zblízka.

Tato válka musí být poslední.
(1806, po porážce Pruska)

Běda vojevůdci, který přichází na bojiště s nějakým systémem.

Nejméně svobodným člověkem je straník.

Chůvy v Anglii v roce 1805 strašili malé děti, když budou zlobit tak si pro ně přijde Bony (Napoleon).

Odvaha pochází z myšlenky. Statečnost je často pouze netrpělivostí v nebezpečí.

Kulka, která mě má zabít, nebyla ještě ulita.

Smrt je nic, ale žít poražen a potupen je jako umírat každý den.

Ten, kdo se nedívá suchým okem na bojiště, dává zabíjet mnoho lidí zbytečně.

Kdybych si musel vybrat náboženství, tak slunce jako univerzální dárce života by byl můj bůh.

Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme.

Sláva je pomíjivá, ale nejasnost je navždy.

Rakovina - to je Waterloo, které se dostalo dovnitř.

S neschopností rakouských generálů je nutno počítat jako se strategickou veličinou.

Vojáci, čtyřicet století se na vás dnes dívá z výše těchto pyramid!
(1798)

Příroda tomu chtěla, aby ženy byly našimi otrokyněmi ... ony jsou naším vlastnictvím, ne my jejich. Patří nám, stejně jako stromy plodící ovoce patří sadaři. Co je to za šílenou myšlenku požadovat rovnoprávnost pro ženy. Ženy nejsou nic jiného, než stroje na výrobu dětí.

Slaboši čekají na příležitost, silní ji vytvářejí.

Skutečně veliký člověk bude vždy nad událostmi, k nimž zavdal příčinu.

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha.

Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.
(po bitvě u Waterloo)

Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou.

Silné prapory vojsk mají vždy pravdu.

Největší ze všech nemravností je, chápe-li se kdo práce, jíž nerozumí!

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.

Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce.

V politice není hloupost handicap.

Já nejsem tak nešťastný jako ti, kdo jsou připoutáni k mému osudu.
(1817, na Svaté Heleně)

Víme, že cizoložství není jev nijak vzácný, nýbrž zcela obvyklý - je to věc dobré pohovky.

Nikdo jiný, jen já sám jsem příčinou svého pádu. Byl jsem svým hlavním nepřítelem, strůjcem svých neštěstí. Chtěl jsem příliš mnoho obejmout.

Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy - to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

Pro mě je nesmrtelnost duše památka, kterou zanecháváme v paměti lidí.

Nemožné - to slovo najdeš jen ve slovníku hlupáků.

Nejnebezpečnější chvíle přichází spolu s vítězstvím.

Anglie je národ hokynářů.

Náhoda nám jednoduše spočítá všechny hlouposti.

Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.

Vůdce je zprostředkovatelem naděje.

Dejte mi tři mlžné dny a budu pánem Londýna.

Lež je k ničemu, neboť oklame jen jednou.

Jediné vítězství nad láskou je – útěk.

Láska má býti požitkem, nikoli mukou.

Jediné vítězství nad láskou je útěk.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře