Citáty o meditaci

0

Člověk může meditovat po řadu let, ale dokud se neotevře a nezačne být nastavený také na službu pro druhé, na duchovní cestě se vyvíjet nebude.

Dokonalost mysli je v její hloubce. Lao-c'

Hlubší věci se většinou odehrávají více v tichu, než prostřednictvím slov.

Meditace je nepopsatelný vnitřní stav, který někdy sám od sebe nastane - vnitřní prázdnota, kterou nemůžete navodit svým úsilím.

Meditace je pokus lépe poznat své druhé já, stát se s ním důvěrnější. Paul Brunton

Meditace, sebeanalýza a používání tvůrčí imaginace, udržují naše volné spojení s vnitřní dimenzí. (Edgar Cayce)

Meditaci potřebujeme, protože každý z nás chce být šťastný. Nikdo nemůže být šťastný, aniž by poznal svou pravou podstatu. Meditace je prostředek, jak svou skutečnou podstatu objevit.

Meditujeme, protože chceme být se svým pravým Já. Ten, kdo se svým vlastním Já není, má problémy. Šťasten může být pouze ten, kdo je v dokonalé harmonii se svým vlastním Já.

Myšlenky jsou pouhým mlžným oparem, který vyvstal ve vaší mysli z minulých vzpomínek, které jsou příčinou zrodu přání v budoucnosti. Nic víc než to.

Pamatujte, že jednoho dne zruší provádění meditace pouta všech vašich myšlenek.

Pozice při meditačním sezení by měla být stabilní a pohodlná. Trup, šíje a hlava by měly být vzpřímeny. To je jediný požadavek na správný způsob sezení.

Pro zklidnění mysli se doporučuje začínat meditaci například mantrou Óm nebo dechovým cvičením anuloma-viloma.

Před usnutím je velmi důležitá krátká meditace nebo vzpomínka na Boha. Poslední myšlenka před usnutím vám zůstane v podvědomí.

Tam, kde končí mysl, začíná meditace. (Sri Chinmoy)

Věci nám v meditaci vyvstávají proto, aby odešly.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře