Publilius Syrus z Antiochie

0

Když nadřízený prosí, těžko odmítneš.

Co změnit nemůžeš, to bez výčitek nes.

Zisk jednoho bývá ztrátou druhého.

Jen statečný a šťastný může závist snést.

Též zapomenout, co jsi, někdy prospívá.

Je dvakrát vítěz, kdo i sebe přemůže.

V davu se vina vždy nejsnáze vytratí.

Co tají vyšší moc, to bezpečně se nehledá.

Když přijmeš dobrodiní, ztrácíš svobodu.

Jen činem roste mužnost, otálením strach.

Kdo sebe sám se bojí, stálá muka prožívá.

Kdo se pře s opilým, vede spor s nepřítomným.

Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.

Pyšný i z hanby si rychle udělá slávu.

Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je.

Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy.

Vždy za svou měj chybu svého přítele.

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí.

Pokud vysvětluješ pomluvu, děláš ji ještě horší.

Vysvětluješ-li pomluvu, činíš ji ještě horší.

Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného.

Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko.

Je mylné za dar pokládat věc jiným vyrvanou.

Je dobré pozorovat na cizím neštěstí to, čemu se máme vyhnout.

Sám život krátký je, však neštěstí ho prodlouží.

Mnozí berou rady, ale jen moudří z nich mají užitek.

Člověk, který neumí mlčet, neumí ani mluvit.

I lež je pravdou, pokud rozkazuje mocněji.

Laskavostí můžeš dokázat to, co nedokážeš silou.

Jed ukrývají v sobě slova medová.

Je hloupost velkoryse jednat s nestoudným.

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí.

Jen hlupák vidí v dobrodiní dar.

Zlá předzvěst: lékař nemocného dědicem!

Dluh proměňuje v nevolnictví svobodu.

Druhý den je žákem dne prvního.

Ctnost mužně odolává ranám neštěstí.

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno.

Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.

Zajímáme se o jiné, když se oni zajímají o nás.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře