Oscar Wilde

0

Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.

Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal to, co můžeme udělat sami.

Reálný život člověka je často život, který jsme nikdy nevedli.

Žít v souladu se společností lze jenom za cenu nesouladu se sebou samým.

Přesností se sami připravujeme o čas.

Nebude-li to trvat dlouho, budu na vás čekat třeba po celý život.

Dobře uvázaná kravata je prvním vážným krokem v životě.

Život je krásné divadlo, žel repertoár nestojí za nic.

Život napodobuje umění mnohem víc, než umění napodobuje život.

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví.

Mezi mnou a životem se prostírá neproniknutelná mlhovina slov.

Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život.

V životě jsou jen dvě tragédie. Jedna je nedostat to, co chceme. A ta druhá, dostat to.

Jestliže je život pro mne problém, musím být i já problém pro život.

Bigamie, to je jedna žena navíc. Monogamie taky.

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.

Žena neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud toho nedosáhne.

Ženy jsou sfingy bez tajemství.

Žádný muž ještě v životě neuspěl, pokud neměl podporu žen.

To ryzí zlato svého života, jež nám ženy dávají, vždycky požadují nazpět v drobných.

Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali.

Ženy byly stvořeny aby byly milovány, ne proto aby byly chápány.

Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla, a překáží jim v jejich realizaci.

Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.

Zkušeností nazýváme jednoduše své chyby a omyly.

Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.

Jsme dnes natolik vzdělaní, že nás už nic kromě šťastného manželství nemůže překvapit.

Svou přirozenou inklinací i vlastní volbou jsem oddán zahálce.

Můj vkus je velmi prostý. Spokojím se vždycky s tím nejlepším.

Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.

Věda je archiv mrtvých náboženství.

Jediný rozdíl mezi rozmarem a celoživotní vášní je v tom, že rozmar trvá trochu déle.

Těšit se z přítelových úspěchů, to vyžaduje velmi jemnou povahu.

Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.

I malá dávka upřímnosti je škodlivá, velká už je naprosto katastrofální.

Umění žít. To je to jediné, opravdu krásné umění, které jsme v moderní době vytvořili.

Na veškerém umění nevidím nic užitečného.

Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme.

Když jsme šťastni, jsme dobří, ale když jsme dobří, nejsme vždycky šťastni.

Štěstí ženatého muže záleží na ženách, se kterými se neoženil.

Muž může být šťasten s jakoukoli ženou, pokud ji nemiluje.

Krása má tolik významů,jako člověk má nálad. Je symbolem symbolů.

Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.

Starci všemu věří. Muži o všem pochybují. Mladí všechno vědí.

Jak je smutné utěšovat se myšlenkou, že jiní jsou na tom hůř.

Ambice jsou posledním útočištěm před selháním.

Kdo se zamiluje sám do sebe nebude mít žádného soka.

Nikde se nelze nudit tak výborně jako v rodinném kruhu.

Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?

Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?

Ztratit jednoho z rodičů je velká smůla, ale ztratit oba, to už je opravdu opovážlivá lehkomyslnost.

Někteří lidé působí radost když přijdou, ostatní kdykoliv odejdou.

Nikdy si dobré rady nenechávám pro sebe, ihned je dávám dál. To je taky to jediné co se s nimi dá dělat.

Udílet rady je vždy chybou, ale dáš-li dobrou radu, nebude ti nikdy odpuštěno.

Žádná psychologie nedokáže ženu vysvětlit; z toho také pramení její síla. Muže lze zkoumat, ženu lze jen obdivovat.

Malé dary přátelství upevňují, velké je ohrožují.

K čemu by bylo přátelství, kdyby člověk nemohl říct přesně to, co si opravdu myslí. Každý přece dovede říkat věci příjemné, potěšit a lichotit! Jen pravý přítel nám však řekne věci nepříjemné a nebude váhat nás zranit.

Přátelství je mnohem tragičtější než láska. Trvá déle.

Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu.

Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele.

Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.

Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře