Jan Sobotka

0

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství.

Kůň dostal chomout, pes obojek a muže si bereme.

Mluví se o omezení administrativy. Copak je málo omezená?

Dobrá rada nad zlato. Ale spravte s ní zuby!

Zcela se naturalizoval. Nejenže se naučil výborně česky, ale stal se z něho i malý český člověk.

Nejlepší investice je do vzdělání. Zvláště zapíšete-li se do kurzu kapsářů.

Je nutné, aby vycházely i špatné knihy. Co by jinak četli špatní čtenáři?

Světská sláva – polní tráva. Leč ze sena jsou živi ještě potomci.

Zvítězíte-li, přivlastníte si i tu část vítězství, o kterou se zasloužili padlí. O kořisti nemluvě.

Mezi nebem a zemí? Smog!

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nejlehčeji na pohřebišti.

Jaký význam mají aforismy v literatuře? Asi jako chips v naší stravě.

Používal okřídlená úsloví způsobem, jenž jim lámal křídla.

Dobrá reklama vám vnucuje lék proti bolestem hlavy způsobem, z něhož vás hlava rozbolí a půjdete si ho koupit.

Lidé by se měli brát, když se dobře poznají. Obvykle se však v tomto okamžiku rozvádějí.

V hlavě se mu rozsvítilo. Ale ani potmě se tam nic nenašlo.

Síla jeho myšlenek se rovnala 0,5 HP.

S peněženkou dnes obvykle ztratíte i iluze o poctivosti.

Člověk si zvykne i na šibenici. Zvláště posílá-li tam lidi často.

Všichni lidé si na něco hrají. V krajním případě na toho, kdo si na nic nehraje.

Člověk nemá na vybranou. S darebáky se dostane do maléru a se slušnými lidmi se nedostane nikam.

Většina lidí tvrdí, že má rozum. Proč se jím pak neřídí?

Jeho vztah k historii? Už dávno do ní patří.

Častěji vítězí myšlenka síly než síla myšlenky.

Idealisté se naivně domnívají, že mají-li pravdu, jsou v právu.

Temná období nastávají, dostanou-li se k moci lidé, jimž je vše jasné.

V některých dobách si papír nevybere, ať skončí na WC nebo na rotačce.

Tolik lidí ztrácí rozum! Proč ho alespoň občas někdo potřebný nenajde?

Potíž je v tom, že život je třeba žít na první pokus.

Moravany dodnes traumatizuje skutečnost, že měli nevlastního praotce Čecha.

Ani ten největší hypochondr se neobává, že by mu nefungoval dobře mozek.

S poctivostí dojdeš nejdál, ne však nejvýš.

Proč se lidé neshodnou? Vždyť všichni mají stejný zájem. Svůj prospěch.

Květinou řekneš vše a zlatem to upřesníš.

Být sám sebou znamená u mnohých lidí být hlupákem.

Více svobody? Zvětšíme klec.

Trpělivost přináší růže, které mezitím zvadly.

V čekárně bývají pacienti nemocnější než v ordinaci.

Hezké dívky se nám jeví inteligentnější. Jim samým také.

Jsou dva druhy idiotů. Na jedněch je to vidět.

Jste-li na peníze, tvrďte, že vyznáváte tradiční hodnoty.

Nevěsta v bílém, ženich v černém. Každý podle toho, co ho čeká.

Zejména z těch, kterým to hůře zapaluje, je snadné udělat zapálené.

V jeho životě hrály hlavní roli peníze a ženy. Do chvíle, kdy ho druhé o první připravily.

Demokracie je spravedlivá jako košíková. Pro velké i malé platí jedna pravidla a koše jsou pro všechny stejně vysoko.

Na rozdíl od peněz myšlenka čin nenahradí.

Vítězi se odpouštějí minulé porážky, ne však budoucí.

Slušní lidé jsou státu na obtíž, protože vyžadují, aby se o ně staral, kdežto darebáci se o sebe postarají sami.

Ve dvaceti se žení muž, který ztratil rozum, ve třiceti ten, jenž ho dostal.

Chytrým se stanete, budete-li se učit. Moudrým, budete-li přemýšlet.

Chytrý se zasměje své hlouposti, hloupý své chytrosti.

Chápat vás může člověk, nikoli instituce.

Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé.

Pomáhejte mladým, neboť staří již nebudou mít čas vám to oplatit.

Kde se nekrade, mají se všichni dobře, stejně jako tam, kde kradou všichni.

Chytrý pes štěká jen na hodné lidi.

Pokud není chytrý člověk zároveň moudrý, je hloupý.

Časem každá památka vybledne a stává se světlou.

I ten, kdo sedával na dvou židlích, líhával ve dvou postelích a sloužíval dvěma pánům, končí v jedné rakvi.

Slušný člověk přiměřeně prožívá i to, co nežije.

Je to člověk dneška. O včerejšku nic neví a pro zítřek nehne prstem.

Nevýhodou analfabeta je, že nemůže opisovat.

Pravda vyplavala na povrch. Nikdo ji však nekřísil.

Kdo má štěstí, zdědí hudební nadání. Ti ostatní housle.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře