Viktor Dyk

0

Tajemství liského štěstí je nemluvit tolik o minulosti.

Někteří se rodí ke štěstí a jiní ke strastem.

Štěstí není vrchol.

Srdce je kus, který není nikdy dost velký.

Za ďáblův zlaťák lze nakoupit více nežli za groš anděla.

Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš.

Den se musí podobat dnu a noc noci.

Nejsou pro mne hranice. Není pro mne nemožností!

Muž, který hloubá, by nikdy neměl mít srdce.

Nemiluj přespříliš, chceš-li být milován; sám vyčerpáš všechnu lásku, určenou pro dva.

Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná.

Muž, i když miluje, nikdy nesmí pro svou lásku měnit svou víru.

Duše milenců jsou již dávno sestry.

Pití je škodlivo, nepití nezdrávo, chyba jít nalevo, hůře jít napravo.

Řeka dává vše: rybáři ryby, duši klid, tělu čistotu.

I síly se mohou vrátit, čas se ale nikdy nevrátí.

I slovo bývá někdy faktem.

Krčmář je cosi jako zpovědník.

Stín mají všichni: rozumní i hloupí.

Mějte ženy, ale nedopouštějte, aby ženy měly vás.

Šaty dělají člověka, bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí zvířecí věci.

Z kurníků nikdy nevznesou se orli.

Kdyby neměla šaty, jak by se rozeznala počestná dívka od nepočestné?

Noc ctí sebe samu.

Muž, který klečí, už není mužem.

Sen nad skutečnost někdy silnější je.

Kdyby nebylo šatů, jak by se rozeznal kněz a jak konšel?

Oblékne-li se někdo, teprve pak se stane člověkem.

Milovat ženu není lepší než topit krysy. (Krysař)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře