Jiří Pálka

0

Zlost je přání, které narazilo na překážku.

Nakonec ke svému překvapení zjistíte, že vše, s čím se v životě setkáváme, je dobré.

Strachem se nezbavíme toho, čeho se bojíme.

Příroda má své prostředky, jak člověka přinutit k určité míře sebeovládání.

Vše, co se nám děje, jsme si sami kdysi vytvořili. Nespravedlnost je něco, co z hlediska životů po sobě jdoucích neexistuje.

Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopna splnit záměr.

Smyslem meditace je zpomalit chod myšlenek až k jejich téměř zastavení.

Zloba oslabuje, láska posiluje. Nenávist směřuje ke zničení toho druhého a nakonec k sebezničení. Láska spěje k nekonečnosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře