Viktor Suvorov

0

Jakmile se agresor dostane do zabezpečovacího pásma, ztrácí svou hlavní výhodu – moment překvapení.

Ve Stalinově kariéře lze odhalit jen málo omylu. Jedním z nemnohých, nesporně však nejzávažnějším, je obsazení Besarábie v roce 1940.

Jestliže nechceš, aby tajemství poznal nepřítel, utajuj ho i před přáteli!

Nejen z pohledu strategie, ale i z hlediska taktiky byla opevnění Molotovovy linie budována na druhořadých směrech.

Hlavním principem strategie je koncentrace. Koncentrace síly proti slabosti.

Hlavní zásadou strategie je koncentrace.

Statistika války je neúprosná.

Stachanovovi následovníci si dali za úkol narubat za směnu desetinásobek normy.

Stalin se od svých předchůdců i následovníku odlišoval tím, že byl spíše mužem činu než slova.

Ropa je skutečně krví války a srdce Německa – ať již to zní sebepodivněji – tepalo v Rumunsku. Úder na Rumunsko byl přímým úderem do srdce Německa.

Jak Hitler, tak i Stalin dokonale chápali význam rčení „ropa je krví války”.

Leninovy tahy na politické šachovnici jsou jednoduché, ale zákeřné.

Komunistický mír měl nepoměrně strašlivější tvář než imperialistická válka.

Zřízení třinácti opevněných rajonu na Stalinově linii vyžadovalo titánské lidské úsilí a nesmírné náklady po dobu dvou prvních pětiletek.

Německý fašismus je ledoborcem revoluce.

O mnoho miliard rublu (dle mých propočtů nejméně o 120) okradla sovětská vláda svůj lid, aby mohla vybudovat podél západní hranice od sedavého Baltu až po azurové Černé moře pro nepřítele zcela nepřístupná opevnění.

Při vší úctě k německé armádě je třeba uznat, že její nepřipravenost na válku nabývala rozměru vpravdě katastrofálních.

V září 1939 se SSSR prohlásil za neutrální stát a v „předválečném období” se zmocnil území s více než 23 000 000 obyvatel.

Mezi sovětskou Stalinovou linií a francouzskou Maginotovou linií existovala celá řada rozdílu. Stalinovu linii nebylo možno obejít, neboť její křídla se opírala do Baltského a Černého moře.

Deklarace o vytvoření SSSR nebyla ničím jiným než otevřeným a přímým vyhlášením války celému ostatnímu světu.

Stalin zvítězil ve druhé světové válce již 23.srpna 1939, tedy ještě dříve, než do ní vstoupil Hitler.

Pokládám Hitlera za podlého a nízkého zločince. Vidím v něm kanibala v evropském měřítku. Avšak ze skutečnosti, že byl Hitler kanibalem, ještě nikterak neplyne, že Stalina můžeme pokládat za vegetariána.

Stalinova vojska se na polském území dopouštěla stejných zločinů a zvěrstev jako hitlerovci – dost možná ještě horších.

Je-li válka matkou revoluce, pak musí být světová válka matkou světové revoluce.

Jsme ujišťováni, že první neúspěchy Rudé armády jsou důsledkem její nedostatečné připravenosti na válku. Nesmysl!
(O II.sv. válce)

Kromě ničení vlastní obranné linie se Stalin s nemenší péčí věnoval i boření bariéry neutrálních státu.

Vše, co se vztahuje k počátku druhé světové války, je v Sovětském svazu skryto neproniknutelnými temnotami státního tajemství.

O výstavbě Stalinovy linie nebyla veřejnost informována, zatímco o budování Maginotovy linie lidé věděli. Dlužno říci, že budování Stalinovy linie probíhalo za naprostého utajení.

Trockij jako první na světě prohlédl Stalinovu hru, kterou nechápali ani představitelé Západu, ba zpočátku dokonce ani Hitler.

Čím méně žilo přímých svědků, tím volnější ruce měli historici.

Říká se, že Rudá armáda se ve Finsku neukázala právě v nejlepším světle a je to nesporná pravda.

Molotovův (a ovšemže i Stalinův) cynismus je jako vesmír – nemá hranice.

K počátku druhé světové války měl Sovětský svaz přes milion perfektně připravených výsadkářů.

Žukov byl generálem č. 1. Dostal generálskou hodnost jako první v celé Rudé armádě.

Sovětský svaz byl první zemí světa, v níž byla zřízena letecká výsadková vojska.

V každém procesu existuje kritický moment, po němž události nabývají nezvratného charakteru.

Churchill aktivně a úporně bojoval proti sovětským komunistům v době, kdy Hitler ještě neexistoval a kdy byl pouze svobodník Adolf Schickelgruber.

Již Machiavelli poukázal na skutečnost, že silná, avšak nikoli smrtící rána s sebou přináší smrt pro toho, kdo takovou ránu uštědřil.

Obrana musí být zdokonalována nepřetržitě – tak zní základní požadavek bojových řádů.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře