Ernest Hemingway

0

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice.

Člověk raději pozná vesmír než sebe samého.

Kdo máte talent, existuje jen jedna podmínka úspěchu – musíte zůstat zdráv.

Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť.

Štěstí přichází v mnoha podobách, a kdo je dokáže poznat?

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité.

Štěstí u inteligentních lidí je nejvzácnější věc.

Nic není důležitější než svoboda.

Svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.

Svět je hezký a stojí za to o něj bojovat.

Stáří není tak velké neštěstí, uvážíme-li druhou možnost.

Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější.

Smutek se rozptýlí s východem slunce. Je jako mlha.

Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má nejmíň důvodů.

Každý by měl mít někoho, s kým by si mohl upřímně promluvit, protože někdy se člověk cítí hrozně sám, ať je sebestatečnější.

Psaní je jednoduchá věc. Stačí se posadit k psacímu stroji a krvácet.

Napište opilý, upravte jako střízlivý.

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.

Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé.

Práce dokáže vyléčit všechno.

Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit.

Pokora není člověku k necti a není na újmu opravdové hrdosti.

Pokud má člověk to štěstí, aby žil zamlada v Paříži, potom ať půjde v životě kamkoliv, jde to všude s ním, poněvadž Paříž, to je Pohyblivý svátek.
(jednomu příteli, 1950)

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet.

Nejlepší matkou je žena, která vzbudí ve tři hodiny ráno muže, protože má dojem, že dítě pláče.

Jen takoví muži, co poznali mnoho žen, se hodí za manžely.

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě.

O čem psali a píšou spisovatelé na celém světě, to by se dalo spočítat na prstech – láska, smrt, práce, boj. Všechno ostatní se dá zařadit do něčeho z toho.

O čem psali a píšou spisovatelé na celém světě, to by se dalo spočítat na prstech - láska, smrt, práce, boj. Všechno ostatní se dá zařadit do něčeho z toho.

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně.

Vždycky budou lidé, kteří budou říkat, že láska neexistuje, protože ji nemohli poznat.

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje.

Když lidé mluví, poslouchejte úplně. Většina lidí nikdy neposlouchá.

Žádný přítel není tak loajální jako kniha.

Kritici jsou vši, které lezou po literatuře.

Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.

Existují pouze tři opravdové sporty, závodní auta, býčí zápasy a horolezectví, zbytek jsou jen hry.

Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady.

Dcera, to je něco jako druhá žena. Moje žena už zná všechny moje myšlenky, všechno, co říkám, ví, v co věřím, co umím i co neumím a co umět nikdy nebudu. A já zase vím všechno o své ženě – dopodrobna. Ale je tady najednou někdo, koho neznáte a kdo nezná vás, někdo, kdo vás má rád v nevinnosti své, a kdo je pro vás oba cizí. Kdosi nesmírně půvabný, kdo vám patří a přitom nepatří…

Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou lidé nazývat staré zlaté časy.

Na bolesti muži nezáleží.

Každý den přináší něco nového.

Ryby bohudíky nemají tolik rozumu jako my, kdo je zabíjíme, i když jsou ušlechtilejší a silnější.

Nejdříve je třeba se naučit tomu, o čem píšeš, potom je třeba se naučit psát. Na jedno i druhé padne celý život.

Člověka ponižuje před ostatními, když dostane průjem z otravy zkaženým jídlem nebo když z toho zvrací.

Nikdy si nepleťte pohyb s činem.

Není věrnějšího přítele, než je kniha.

Zdrženlivost je nepřítelem kacířství.

Vřava oceánu dokáže být tak ukrutná.

Křeč je jako by člověka zradilo vlastní tělo.

Žádný člověk není na moři nikdy sám.

Prvním všelékem pro špatně spravovanou zemi je inflace měny, druhým je válka. Oba přinášejí dočasnou prosperitu, oba přinášejí permanentní zmar. Ale oba jsou útočištěm politických a ekonomických prospěchářů.

Jak málo toho víme o tom, co bychom měli vědět.

Nikdy si nepleťte pohyb z činem.

Nikdo by na stará kolena neměl být sám.

Spousta vod je laskavá a velice krásná.

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu.

Když člověk vysloví něco dobrého, může totím překazit.

Morální je to, co i s odstupem času považujeme za dobré, nemorální, co považujeme za špatné.

Všechno se navzájem zabíjí.

Veselost je druhem odvahy.

Na moři se považovalo za ctnost nemluvit, když to není nutné.

Žádný klasik se nepodobá předchozím klasikům, proto neztrácej odvahu.

Člověka je možno zničit, ale ne porazit.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře