201 citátů

0

Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (Mark Twain)

Neexistuje žádný unikátní obraz skutečnosti. (Stephen Hawking)

Jsem Bůh svého osobního práva na pomstu. (Olga Hepnarová)

Mám raději pohodlnou neřest, než únavnou ctnost. (Moliére)

Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem, stává se velmi destruktivní. (Eckhart Tolle)

Celý život jsem měl jeden velký sen - dosáhnout všech svých cílů. (Homer Simpson)

Odříkavost odstraňuje nečistoty a probouzí fyzické i mentální síly. (Šrí Pataňdžali)

Dnešní mládež si váží stáří, alespoň pokud jde o víno, whisky a nábytek. (Truman Capote)

Nesnáším fotografování. (E.L. James)

S velkou rozkoší poslouchají lidé toho, o kom si myslí, že zná jejich přednosti lépe než oni sami. (Xenofón)

Jsem člověk, jehož lze zranit, ne však urazit. (Napoleon Bonaparte)

Göringa zajímají hvězdičky na jeho náramenících, Himmlera ty v jeho horoskopu. (Reinhard Heydrich)

Ve věcech lásky neplatí spořivost a nic vám nevynese na úrocích, co jste dnes uložili do truhlice. (Vladislav Vančura)

Tělo je statek svěřený Stvořitelem, jemuž je člověk zavázán o ně pečovat. (Abd-ru-shin)

Tomu, kdo chce zbohatnout, nesmí chybět síla. (Napoleon Hill)

Nikdo nechce zemřít. Dokonci ani ti, kteří se chtějí dostat do nebe, nechtějí umřít, aby se tam dostali. (Steve Jobs)

Někteří lidé, a já jsem jeden z nich, nenávidí šťastné konce. Cítíme se podvedeni. Normální je špatný konec. (Vladimir Nabokov)

Zdraví je nakažlivé, stejně tak jako nemoc. (Romain Rolland)

Muž si spíše vzpomene na dobré jídlo než na vyznání lásky. (Myra Loy)

Pití je prý nepřítel pokroku. A i kdyby! Jako by ten pokrok dovedl lidstvo bůhví do jakého ráje. S celým pokrokem neoddálili se lidstvo od Kainovy bratrovraždy ani o milimetr. (James Thurber)

Jen dílo demokracie může vytvořit základ skutečné svobody. (Wilhelm Reich)

Toto je Pavel Besta, kterému se stalo zvláštní zranění, když šlápl na zahradě na hrábě. Úplně stejné zranění se stalo před lety René Bolfovi, když přenášel kočárek a udělal si výron. (Václav Tittelbach)

Hudba není jen jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat. (Arnold Schoenberg)

Hudba musí sledovat styl a průběh filmu. (Ennio Morricone)

Ženy se nikdy nedají přesvědčit úvahou ani důkazem. Jen citem a silou. (Alexandre Dumas ml.)

Domácí zvířata neznají smích. (Stefan Napierski)

Válka je přece jen něco jiného, než si tak člověk myslí. (Erich Maria Remarque)

Lidé pominou, idea, princip trvá. (Julius Zeyer)

Nejdůležitější látkou na zemi je voda! (Paul Bragg)

Vše, co je racionální, je reálné, a vše, co je reálné, je racionální. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Láska rozumné bytosti je touha spojit se s druhou bytostí svého druhu, která náhodou vzruší nějaký jeho smysl. (Giacomo Casanova)

Lidská duše jest hudebníkem a zároveň skladatelem a tvůrcem dokonalého nástroje - lidského těla. (Karel Weinfurter)

Bezmyšlenkovitost je největší hřích rozumu. (Alexandr Puškin)

S plným žaludkem se přemýšlí těžce, ale zato loajálně. (Gabriel Laub)

Být silný znamená být šťastný. (Henry Wadsworth Longfellow)

Zostřete sílu úsudku, přičemž důvěřujte duchovním zákonům. (Edgar Cayce)

Buďte na lidi hodní, nebo vám nepůjdou na pohřeb. (Bohumil Hrabal)

Je zvláštní, že parodovat je snazší, než stvořit parodované. (Jan Werich)

Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi. (C. S. Lewis)

Síla pěšců spočívá v jejich pohyblivosti, v jejich schopnosti vytvořit okamžitě napjatou situaci. (Boris Spasskij)

Můj vztah k anglickému jazyku se podobá vztahu k mé ženě. Miluji ji, ale neovládám. (Hans-Dietrich Genscher)

Omlouvám se, ale jsem stále dialektický materialista. (Fidel Castro)

Na poezii se dívám jako na cosi, co jde do hloubky, zatímco próza se rozprostírá spíše do šířky, dává prostor k vyprávění. Mezi těmito dvěma žánry necítím velký rozdíl. (Claire Genouxová)

Býti materialistou není chválou. Jest to vysvědčení o zmrzačeném mozku. (Abd-ru-shin)

Ďábel se snaží dosáhnout svých cílů i potají. (Umberto Eco)

Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc. (Galileo Galilei)

Ovšemže věřím ve slepé štěstí - jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád. (Jean Cocteau)

Pohrdám všemi médii. (Robert Fischer)

Intuice je jakýsi druh vnímání, které nejde přesně přes smysly, ale jde cestou nevědomí. (Carl Gustav Jung)

Lidský rozum v zápalu věří i věcem temným. (Publius Cornelius Tacitus)

Nemusíte mít nejrychlejší auto; stačí řídit takticky. (Tomáš Enge)

Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst božích. (Karel IV.)

V umění se zdá čas neexistuje. (Salman Rushdie)

Každý, kdo hraje na nějaký smyčcový nástroj, by se upsal ďáblu, aby mohl hrát melodii z Vltavy. Nebyl to part pro violu, ale já to na ní hrál. (John Cale)

Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo hlouposti. (Henry Miller)

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. (Eduard Bass)

Neboť ani u malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího, ježto jsoucí nemůže nebýti. Ale také nad veliké je vždy něco většího… (Anaxagorás)

Moderní věk je údobím, kdy se člověk považuje za neomezeného pána všeho a zároveň za bezvýznamnou součástku v soustrojí anonymních, nutných dějin. (Erazim Kohák)

Jsem přesvědčena, že jediné tajemství šťastného manželství je vybrat tu správnou osobu. (Michelle Pfeiffer)

Lidé jsou jako zvony ulité z různých kovů; v každém z nich je i vzácný kov. (Rembrandt van Rijn)

Válka muže obrátit vzhůru nohama všechno a jakékoli dohody.
(Pravda, 15. září 1927) (J. Stalin)

To vypadá jak babiččino album.
(O jídelním lístku.
Hláška z první řady Ano, šéfe!)
(Zdeněk Pohlreich)

Myslím, že máme dobrou šanci přežít dostatečně dlouho, abychom mohli kolonizovat sluneční soustavu. (Stephen Hawking)

Jsem si jist, že Oscar nenašel brány nebes zavřené, protože by bylo škoda nechat venku tak zábavného společníka.
(o Oscaru Wildeovi) (George Bernard Shaw)

Realista je člověk, který má správný odstup od svých ideálů. (Truman Capote)

Nikdy jsem nic neobjevil prostřednictví procesu racionálního myšlení. (Albert Einstein)

Nic nezničí lásku tak jako ženin smysl pro humor. (Oscar Wilde)

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. (Johan Wolfgang von Goethe)

Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. A jen Newton dovedl těžit ze své boule. (Vítězslav Nezval)

Vstup do sebe, neboť pouze v tichu můžeš naslouchat svému Otci. (Edgar Cayce)

Ženy milují předehru - proto chodí tak často na operu. (Pavel Kosorin)

Ti lidé se museli zbláznit. Chtějí, abych vyklidil Itálii, a nejsou schopni mě vytlačit z Moravy!
(1805, před bitvou u Slavkova) (Napoleon Bonaparte)

Poutník, který chce ochladiti svoje unavené údy v tekoucích vodách, ale neodváží se ponořiti do nich ze strachu před proudem, vydává se v nebezpečí, že podlehne horku. (H.P. Blavatská)

Jakmile se člověk začne prožívat a brát se příliš vážně, je na nejlepší cestě dolů. (Karel Šíp)

Stejně jako naši předkové ani my dnes nevíme, co Bůh od našeho pozemského bytí očekává. (Paulo Coelho)

Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých. (Milan Růžička)

Psychologie tradičně nazírá na channeling jako psychickou poruchu, která musí být vyléčena. (William Kautz)

Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ! (Božena Němcová)

Svobody nelze dosáhnout, pokud zločinci nepřijdou o hlavu. (Maximilien Robespierre)

Když navrhuji a přemýšlím, co má smysl, myslím na ty, kteří ve svém životě zažívají těžké období. Možná že jsou smutní a potom se probudí, a oblečou si na sebe něco, co jsem vytvořila a to jim pomůže cítit se alespoň trochu lépe. Takže v tomto směru je móda malá pomoc v životě člověka. Ale opravdu jen malá. (Miuccia Prada)

Dobrý princip zplodil řád, světlo a muže. Zlý stvořil chaos, temnotu a ženy. (Pythagoras)

Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá. (Christian Morgenstern)

Kniha I-ťing nespočívá na principu kauzality, nýbrž na dosud neznámém principu, který jsem pracovně nazval princip synchronicity. (Carl Gustav Jung)

Pokud věříte v sebe, je možné cokoliv. (Miley Cyrus)

Mým cílem není poloprázdné divadlo a ocenění kritiky. Já směřuji k divadlu plnému spokojených diváků. (Karel Svoboda)

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil. (Sókratés)

Atom lze jistým způsobem přirovnat k mikrosekundě. (Jane Roberts)

Nejsem příliš mnoho sečtělý, vlastně skoro vůbec. (Eminem)

I když ti tvá práce nevoní, nestávkuješ. Prostě tam chodíš každej den a házíš na to bobek. (Homer Simpson)

Každý problém v sobě skrývá svoje řešení. (Joseph Murphy)

Strach není ničím jiným než stavem mysli. (Napoleon Hill)

Za zabíjení času by měl být stejný trest jako za každou jinou vraždu. (Neznámý autor)

Fanatismus spočívá v tom, že člověk zdvojnásobí své úsilí když zapomněl svůj cíl. (George Santayana)

Je snadné někoho o něčem přesvědčit, ale těžké ho v přesvědčení udržet. (Niccolo Machiavelli)

Lidstvo nepotřebuje veřejné služebníky, misionáře a jim podobné. Lidstvo potřebuje víc rozumu. (Osho)

Mít odvahu to znamená přitakat životu. (Walt Whitman)

Kdo neumí mlčet, toho nepřítel lehce přemůže. (Albert Veliký)

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá (Vladimir Iljič Lenin)

Umění je skryto v detailech. (Christian Marclay)

Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim. (Albert Schweitzer)

Největší darebák na světě byl Mojžíš: On dal svému lidu vědomě ty nejbídnější zákony v pěkné, svůdné formě a odvedl svůj vlastní národ od toho jediného, pravého, velikého Boha - k modloslužbě. (Jan Polabský)

Naše láska nikoho nezmění. Pokud se jiní změní, pak se změní proto, že se změnit chtějí, ale ne proto, že je chceme změnit my. (Miguel Ruiz)

Člověk, který věří v peklo, může věřit v cokoli... (George Bernard Shaw)

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám. (William James)

Strach vám nedovolí dát najevo, co cítíte.
(U řeky Piedra jsem usedla a plakala) (Paulo Coelho)

Na tělesné úrovni jsou lidé velmi blízko zvířatům. (Eckhart Tolle)

Všechny myšlenky mají sklon se proměňovat ve svůj hmotný ekvivalent. (Napoleon Hill)

Hřbitovy jsou plné nepostradatelných lidí. (Charles de Gaulle)

Přestat kouřit je nejsnadnější věc na světě. Já to mohu potvrdit, zkusil jsem to už nejmíň tisíckrát. (Mark Twain)

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout. (Napoleon Hill)

Nikdy neexistoval ani jeden Čechoslovák. Soudržnost mezi Čechy a Slováky byla vždy slabá a čas ukázal, že společný stát takových národů nefunguje. (Ján Čarnogurský)

Pokaždé, když milujeme sebe samotného, zůstane méně lásky pro Boha a pro ostatní. (Michel Quoist)

Láska je opravdu děsivá věc a nikdy nevíte co se bude dít. (Ariana Grande)

Ve světě žádný řád není. (Umberto Eco)

Mám rád všechny formy hudby - pop, klasickou i operu. (Stephen Hawking)

Přijdu do Paříže neočekávaně. Mým úmyslem je nemít ani vítězného oblouku, ani jakýchkoli obřadů. Mám příliš dobré mínění o sobě, abych si nějak vážil takových titěrností.
(1800, po bitvě u Marenga) (Napoleon Bonaparte)

Tělo je stvořeno pro rozkoš, ale není v něm láska. A tak se teď marně pokouším obejmout svého ducha. (Guillaume Apollinaire)

Dlouho jsem pokládal pero za meč, ale nyní vidím naši bezmocnost. (Jean-Paul Sartre)

Tu jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat, už jenom tím, že tu jsem a že ten druhý je šťastný, protože jsem u něho. Je to něco, pro co lze žít. (Erich Maria Remarque)

Smyslné spojení je pouhá pečeť spojení srdcí. (Guy de Maupassant)

Jeden rozdává a dvacet jich bere. (František Vymazal)

Vojáci jsou jen tupé šachové figurky! (Henry Kissinger)

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem. (Epikúros)

Měl-li bych voliti, mnohem lépe by bylo, abych se stal krkavcem než závistivým; neboť krkavci trhají mrtvé tělo, závistiví však živé. (Antisthenés z Athén)

Existují tři typy lidí: muži, ženy a ženy lékařky. (William Osler)

O mnoho miliard rublu (dle mých propočtů nejméně o 120) okradla sovětská vláda svůj lid, aby mohla vybudovat podél západní hranice od sedavého Baltu až po azurové Černé moře pro nepřítele zcela nepřístupná opevnění. (Viktor Suvorov)

Člověk je jediný tvor schopný pociťovat nudu; je to jeho nezadatelné právo, část důstojnosti lidské bytosti. (Osho)

Malování je sebe objevování. Každý dobrý umělec vykresluje sám sebe. (Jackson Pollock)

Každý kdo bojuje za budoucnost v ní žije již dnes. (Ayn Randová)

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí. (Karel Čapek)

V každém člověku je kdesi hluboko ukryta touha po vnitřním naplnění, která se čas od času probudí - tváří v tvář velké radosti nebo třeba i bolesti... Tehdy zjistí, jak jsou ta malá “materiální” uspokojení nedostatečná. Umějme na tuto touhu odpovědět! (Daniel Ange)

Bůh, který viděl vše, i člověka: takový Bůh by musel zemřít! Člověk nesnese, aby takový svědek žil. (Friedrich Nietzsche)

Kdo máte talent, existuje jen jedna podmínka úspěchu – musíte zůstat zdráv. (Ernest Hemingway)

Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem. (Jan Werich)

Přípravu na budoucnost nikdy neodkládejte na zítra. (Pavel Kosorin)

Existence duší je pravým základem demokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven. (Tomáš Garrigue Masaryk)

Když jste si jistý tím, kdo jste, a pevně se toho držíte, zamotáte hlavu spoustě lidí. (Bob Dylan)

Kůň, který dlouho stál, špatně poběží. (Ovidius)

Silná vůle a touha, jsou-li spojeny ve správné kombinaci, tvoří nepřemožitelný pár. (Napoleon Hill)

Jakkoliv jest lidské hřešiti, přece jest ďábelské ve hříchu setrvati. (Karel IV.)

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. (Seneca)

Samjamou na vztah mezi uchem a vzduchem získáš nadsmyslové sluchové vjemy. (Šrí Pataňdžali)

Když jsem byl mladý zůčastnil jsem se soutěže "Eurojunior". (Diego Domínguez)

Hlavu vzhůru! (Václav Klaus)

Uctíváme v každém člověku jednotlivce, kterého stvořil Bůh. Lidská důstojnost a svoboda jsou základem pro veškerou činnost ve státním aparátě, v oblasti hospodářství a kultury. V první řadě člověk a potom stát. V první řadě člověk a potom hospodářství. (Konrad Adenauer)

Meditace je v přítomnosti, čisté přítomnosti. (Edgar Cayce)

Je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. (Neil Armstrong)

Jak je život těžký z láskou - jak je prázdný bez ní! (Sofie Podlipská)

Vyber si autora, jako si vybíráš přítele. (Josef Václav Sládek)

Smrti se nemusíte obávat. (Jane Roberts)

Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali. (Tändzin Gjamccho)

Věřte, že chybují ti, kdo spolu spí jen pro rozkoš, ale pohněvají-li se nějak a pohašteří, lehnou si odděleně a zapomínají právě tehdy nejvíce vzývat Afroditu, která bývá v podobných případech nejlepší lékařkou. (Plútarchos)

Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného. (Publilius Syrus)

Historie miluje slavné činy, ale když probíhají, málokdo o nich ví. (Julius Fučík)

Žárlivost, to je umění působit sobě více zla než druhým. (Alexandre Dumas ml.)

Slova mají podivnou moc a sílu, sílu, kterou bychom v nich nikdy nehledali. (Joanny Bricaud)

Selhání je jednoduše příležitost začít znovu, tentokrát chytřeji. (Henry Ford)

Hloupost - to je také určitý způsob užívání rozumu. (Karol Irzykowski)

Ve snu člověk buduje tělo a vědomí. (Edgar Cayce)

Nemluvte o chybách, ty budou mluvit samy za sebe. (Winston Churchill)

Lokvenc dal dva góly v Makedonii, jeden Finsku a teď Andoře, takže tři zápasy, tři góly… (Václav Tittelbach)

I když mají někteří lidé pocit, že Adolf Hitler byl špatný, byl to velký muž a skutečný dobyvatel, jehož jméno by nikdy nemělo být zapomenuto. (Idi Amin)

Aniž se čímkoliv sebeméně provinily a výhradně pouze z prostého faktu své národnosti anebo rasy, byly statisíce osob odsouzeny k smrti anebo postupnému vyhlazování. (...) Je pro nás útěchou vědomí, že morální a duchovní pomoc našich reprezentantů nám umožnila poskytnout posilu velkému množství těchto utečenců, bezdomovců a těchto vystěhovalců počítaje v to i neárijce. - závěrečná pasáž rozhlasového vánočního projevu v roce 1942 (Pius XII.)

Přináším ti zprávy od Boha, že náš Pán ti vrátí tvoje království, dovede tě ke korunování v Remeši, a vyžene tvé nepřátele. V tomto jsem poslem Boha. Statečně mne pusť k dílu, a já odstraním obléhání Orleansu. (Johanka z Arku)

Za pohrdání a pýchu se musí pykat. (Vadim Zeland)

Svět je naše škola duchovního odhalení. (Paul Brunton)

Svět, který znáte, je pouhý odraz vnitřní reality. (Jane Roberts)

Jsem hubený kluk s divným jménem. (Barack Obama)

Zapomeň sám na sebe, potom si tě svět bude pamatovat. (Jack London)

Hryzení svědomí vychovává ke kousání. (Friedrich Nietzsche)

Veverka dostala vozík ořechů za své loajální služby, ale až poté co jí vypadaly zuby. (Alexandr Nikolajevič Ostrovskij)

Jsem odrazem komunity. (Tupac Shakur)

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to, co chceš, ale že vždy najdeš zalíbení v tom, co děláš. (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Pokud jsou lidé spokojeni, jsou úplní idioti. Zdravému člověku se zdravou pamětí nemůže vyhovovat úplné všechno. (Vladimir Putin)

Kohož sílí Bůh, toho lidé neomdlejí. (František Vladislav Hek)

Nikdo neví o úřednících méně, než jejich pán. (Charlie Chan)

Na to je náš ředitel pes. Jak někdo rok chybí, už hledá náhradu. (Jára Cimrman)

Stalin zvítězil ve druhé světové válce již 23.srpna 1939, tedy ještě dříve, než do ní vstoupil Hitler. (Viktor Suvorov)

Buďte milí ke svým nepřátelům! Nic je nemůže víc rozzuřit. (Carl Orff)

Děkuji Bohu, že mi dal takovou krásnou rodinu. (Elizabeth Gutiérrez)

Svůj rozum použijte tak, abyste podle svých nejlepších možnost vedli plánovitý život. (Edgar Cayce)

Vlastenectví neznamená nenávist vůči jinému národu, ale hrdost na svůj vlastní národ a ochotu tomuto národu pomoci v těžkých dobách. (Miloš Zeman)

Život je jako cibule, oddělujete jednu vrstvu od druhé a najednou pláčete. (Carl Sandburg)

Hoří dychtivostí mluvit - víc než my ho poslouchat. (Moliére)

Trest za bigamii: dvě tchyně. (Václav Dušek)

Kdyby se o nemocech tolik nemluvilo, lidi by byli zdravější. (Jean Anouilh)

Samjamou, soustředěním na tři druhy proměn, získáme poznání minulosti a budoucnosti. (Šrí Pataňdžali)

Muž, který bere Viagru má penis, ale ne falus. (Slavoj Žižek)

Věz že ten kdo nevychutnal až do dna veškeré zlo války nevychutná ani její zisk. (Sun Tzu)

Nemůžu být královna cukroví napořád. (Katy Perry)

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. (Jerome Klapka Jerome)

Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.
(Winston Churchill 13. května 1940, tři dny po nástupu do funkce předsedy vlády.) (Winston Churchill)

Umět milovat předpokládá dvojí - umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny. (Jeremy Bentham)

Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nad-člověkem. (Orwell George)

Duše sladké rozkoši nemůže být nikdy znečištěna. (William Blake)

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. (Anatole France)

Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde vůbec není řeka. (Nikita Sergejevič Chruščov)

Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se používá rozum. (Baruch Spinoza)

Nejkrásnější šaty, které žena může obléknout, jsou ruce muže, který ji miluje. Pro ty, které takové štěstí nemají, jsem tu já. (Yves Saint Laurent)

Teoreticky by se o natočení 6. dílu Básníků uvažovat dalo. Prakticky je to v podstatě vyloučené, protože až budou naši hrdinové v důchodu, já už budu v nebíčku. (Dušan Klein)

Braň se každým těm, kdož slov by nedbali. (Sofoklés)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře