Ayn Randová

0

Dosažení života není ekvivalentem vyhýbání se smrti.

Jediná pravomoc, kterou má každá vláda, je síla, která se snaží zničit zločince.

Zlo vyžaduje potrestání oběti.

Zlo vyžaduje sankci oběti.

Každá záležitost má dvě strany: jedna strana je správná a druhá je špatná, ale střední je vždy zlá.

Nikdy neříkejte, že touha "udělat dobro" silou je dobrý motiv. Žádná síla, ani hloupost nejsou dobrými motivy.

Štěstí je ten stav vědomí, který vychází z dosažení vlastních hodnot.

Pokud zemřu, doufám, že půjdu do nebe.

Síla a mysl jsou protiklady.

K dosažení je třeba myslet. Musíte vědět, co děláte, a to je skutečná síla.

Protiklady neexistují.

Pravda není pro všechny lidi, ale pouze pro ty, kteří ji hledají.

Takže si myslíte, že peníze jsou kořenem veškerého zla. Ptali jste se někdy, co je kořenem peněz?

Peníze jsou barometrem ctnosti společnosti.

Účelem morálky je naučit vás užívat si a žít, ne trpět a zemřít.

Nejmenší menšinou na zemi je jedinec.

Jednoho dne svět zjistí, že bez přemýšlení, nemůže existovat ani láska.

Kreativní člověk je motivován touhou dosáhnout, nikoli touhou porazit druhé.

Důvod není automatický.

Každý člověk staví svůj svět podle svého obrazu.

Budova má poctivost jako člověk.

Bohatství je výsledkem schopnosti člověka přemýšlet.

Zbraň není argument.

Otázkou není, kdo mě nechá; ale kdo mě zastaví.

Každý kdo bojuje za budoucnost v ní žije již dnes.

Soucit pro viníky je zradou na nevinných.

Nejhorší zlo, které můžete udělat, je smát se sám sobě. Je to jako plivat na svoji vlastní tvář.

Já jsem. Já myslím. Já budu.

V chrámu svého ducha je každý člověk sám.

Skinner je tak plný nenávisti k lidskému myšlení a ctnostem, jeho nenávist je tak intenzivní a stravující, že stravuje samu sebe, až nakonec nezůstane nic než šedý popel a trocha zapáchajícího uhlí.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře