Karel Čapek

0

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas.

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.

Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život.

Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.

Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.

Vírou se žije, skepsí účtuje.

Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, zaplať pán-bůh: je toho dost pro největší pýchu vychovatelů.

Bože jak je lidská věda marná!

Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit.

Vědě se musí obětovat soukromý život.

Ve válce nezáleží na poctivé hře.

Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je má síla; můj smutek mne nebolí, má osamělost, to bude zároveň mé přemýšlení; mé odříkání, to bude zároveň má čistota.

Poznávat smrt bez lásky, toť holý děs. Poznávat život s láskou, toť množství blaha a množství děsu. Poznávat život bez lásky je lidské hovadství.

Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka.

Když nemám co dělat, pracuji.

Žena pojímá celkem politiku stejně konkrétně jako věci života; muž pokud nevytlouká z politiky přímo zisk, je s to pojímat ji s dogmatickým fanatismem jako nějakou teologickou otázku.

Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.

Když si s nějakou nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ni aspoň teorii.

Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe; to nás bůh trestá.

Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.

Mír je lepší než válka.

Chcete-li dělat vědu, nežeňte se; a když, tedy bohatě.

Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.

Láska je cit nevýslovný a matoucí.

Krev lidí je velmi laciná pro jejich vůdce.

Nemysli na sebe, když píšeš, mysli na dojem krásy a okouzlení a skutečnosti, který máš vyvolat.

Humor je jisté vidění světa, je to umění vidět svět.

Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.

Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev.

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.

Lékař nemá být nikdy zoufalý.

Lékař nemá být nikdy zoufalý.

Čas je největší síla života.

Člověk musí mít v sobě kus krystalu, něco hladkého a čistého a tvrdého, co se s ničím nemísí a po čem musí všechno sklouznout. Hlavně umělec to musí mít, aby mohl usilovat o dokonalostech.

Každý má právo na život.

Člověk nemůže od lidí nic žádat.

Pište o nemoci v novinách, a většina čtenářů hned začne na sobě hledat dotyčné příznaky.

To je prostě lékařská povinnost, odstranit válku!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře