Vladimír Nabokov

0

Není vědy bez fantazie a není umění bez faktů.

Umělecká práce není pro společnost nijak důležitá. Svou důležitost má pouze pro jedince.

Tajemství a vinu musíme sdílet.

Spisovatel by měl mít přesnost básníka a představivost vědce.

Spánek je růže, jak říkají Peršané.

Lolita je slavná, nikoliv já.

Satira je lekce, parodie hra.

Klamy reklamy.

Přírodu ohromují pohledy, které se jí naskýtají.

Potěšení je stav mysli, který existuje jen v retrospektivě: přijdete na něj, až když opadne.

Poezie se znaží uchopit tajemství iracionálna pomocí racionálních slov.

Lámání vlny nemůže vysvětlit celý oceán.

Nic nepřipomene minulost tak, jako vůně, která s ní byla spojená.

Přelud a skutečnost splývají v lásce.

Někteří lidé, a já jsem jeden z nich, nenávidí šťastné konce. Cítíme se podvedeni. Normální je špatný konec.

Přemýšlím jako génius, píši jako distingovaný autor, mluvím jako dítě.

Genuis je Afričan, který si vysní sníh.

Přiznávám, že nevěřím na čas.

Ve výseči mezi devíti a čtrnácti lety se setkáváme s dívkami, jež jistým očarovaným poutníkům, dvakrát i mnohokrát starším než ony, odhalují svou pravou podstatu, která není lidská, nýbrž nymfická (to jest démonická), a já navrhuji, abychom tato vyvolená stvoření pojmenovali „nymfičky".

Existují dva druhy vizuální paměti: jeden, když si člověk s očima dokořán umně vyvolá obraz v laboratoři svého mozku; a ten druhý, když si okamžitě, s očima zavřenýma, vybavíme na vnitřní tmavé straně víček objektivní, absolutně optickou reprodukci milované tváře, malý přelud v přirozených barvách.

Nesmíme zapomínat, že pistole je freudovským symbolem praotcovského prostředního údu.

Jsou určité věci, kterých by se člověk vzdávat nikdy neměl.

Slova nepodložená zkušeností ztrácejí význam.

Nemůžete prodělat, vsadíte-li se, že vrah bude mít svérázný prozaický styl.

Není nic hlučnějšího nad americký hotel.

Myslím, že je to všechno záležitost lásky: čím více si pamatujete, tím silnější a cizí je.

LOLITA, SVĚTLO mého života, žár mých slabin.

Symboly a alegorie se mi z duše protiví.

Zvláštní, že hmat, člověku tak nesrovnatelně méně vzácný než zrak, se v mezních situacích stává naším hlavním, ne-li jediným spojovacím článkem s realitou.

Park byl temný jako hříchy, které skrýval.

Slovy starého básníka: Morálním cítěním smrtelník platí času, daň za svůj smysl pro smrtelnou krásu.

Čas předbíhá naše představy.

Básníci nezabíjejí.

Život je hrozně krátký.

Dneska, chce-li člověk někoho zabít, aby byl pomalu vědcem.

Tenhle svět je prostě jeden komický výstup za druhým.

Nikdo nedokáže spáchat dokonalou vraždu, nikdo kromě náhody.

Míváme sklon přičítat našim přátelům důslednou stálost určitého lidského typu, jakou získávají literární postavy v myslích čtenářů.

Společenské rubriky by měly obsahovat záblesky omylů.

Šťastná ruka šplhala po její sluncem zalité noze tak daleko, jak stín slušnosti dovoloval.

Velikost určitých parazitů je jedna šestin těla hostitele.

Do plyše manželského pohodlí se pustili moli.

Umělecký talent není druhotným sexuálním znakem, jak tvrdí jistí šalebníci a šamani, právě naopak: sex je pouhým služebníkem umění.

Výjimečná mužnost často odráží na vnějších rysech člověka cosi zasmušilého a zaníceného, vztahujícího se k tomu, co musí skrývat.

Vergilius, který sice opěvoval nymfičky, ale nejspíš dával přednost chlapeckému podbřišku.

Změna prostředí je tradiční blud, na nějž spoléhají lásky a plíce odsouzené k zániku.

Kdo může říct, jaká zklamání působíme psům, když si s nimi přestaneme hrát?

Mohlo by se vám líbit

Komentáře