Konrad Adenauer

0

Osobní svoboda je a zůstává nejvyšší hodnotou člověka.

Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět.

Obzvlášť v politice by nikdo neměl dělat žádné předpovědi do budoucna.

Moc, dámy a pánové, vyžaduje moudrost, střídmost a vnitřní, duševní pocit odpovědnosti. Moc, které se zneužívá, je zničující. Ovšem moc, která je doprovázena odpovědností, je darem Boha.

Mír bez svobody žádným mírem není.

Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa.

Každý národ si musí být vědom toho, že si z valné části rozhoduje o svém osudu sám. Nemůže si toho být ovšem vědom, pakliže své dějiny nezná a nebo je zná pouze povrchně.

Z čeho žije Evropa? Evropa žije z milosti Spojených států. Tak to ovšem nezůstane na věky věkův. Příjde den a okamžik, kdy se Evropě podaří, postavit se na vlastní nohy.

Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytváří. Společná práce a vzájemné poznání jeden druhého je to, co vytváří důvěru.

V dějinách lidstva bylo napácháno takové množství pitomostí, že si to vůbec ani nedovedeme představit.

Již před léty jsem prohlašoval, že Bůh jednal nesprávně, když neurčil lidské pitomosti žádnou hranici, ale moudrosti vymezil pouze velmi malý prostor.

Poslední slovo - a to bych chtěl s obavou zdůraznit - mají vždy politici. Z tohoto důvodu je třeba na ně dávat bedlivý pozor. Hrstka politiků je totiž schopna zničit to, co vybudovaly celé generace národů.

Nejdůležitějším úspěchem německé zahraniční politiky po 2. světové válce, je skutečnost, že se nám podařilo získat důvěru svobodných národů tohoto světa.

Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.

Pakliže člověk myslí jenom na potíže, nezbývá mu již na nic jiného čas.

Chorobné názory působí jako zhoubné emoce. Šíří se a jsou velice nakažlivé.

Uctíváme v každém člověku jednotlivce, kterého stvořil Bůh. Lidská důstojnost a svoboda jsou základem pro veškerou činnost ve státním aparátě, v oblasti hospodářství a kultury. V první řadě člověk a potom stát. V první řadě člověk a potom hospodářství.

Základem dobrého křesťanského života není ani chudoba ani bohatství, nýbrž přiměřené vlastnictví materiálních prostředků.

Nacionalismus svádí lidstvo k tomu zapomínat, že všechny národy mají právo na existenci a že harmonické vztahy a soužití mezi všemi lidmi, slouží nejlépe i vlastnímu národu.

Vláda, která nestojí pod kontrolou opozice, se vydává v nebezpečí, že zpitomí definitivně.

Je naprosto lhostejné, zda ke sjednocení Evropy dojde na bázi federace nebo konfederace. Říkám vám zcela otevřeně, že pro mne je důležité, aby v tomto směru vůbec k něčemu došlo.

Vláda, která nestojí pod kontrolou opozice, se vydává v nebezpečí, že zpitomí definitivně.

Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít.

Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů.

Nesmíme nikdy zapomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.

Prušák je Slovan, který zapomněl, kdo byl jeho dědeček.

Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.

Nejprve se staňte neoblíbeným, teprve potom Vás také budou brát vážně.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře