Giacomo Casanova

0

Obšťastnit ženu je stejné jako stvořit krásný obraz či skvělou symfonii.

Když ti žena přibouchne dveře před nosem, určitě ti nechá pootevřené okno.

Od nezkušených žen se můžeme mnohému naučit.

Žena je jako kniha, a ať dobrá či špatná, musí se nejdříve líbit svým titulním listem.

S nehezkými ženami se člověk cítí nejlíp.

Láska sestává ze tří čtvrtin ze zvědavosti.

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.

Sexuální zážitek je jenom v představách vrcholný. V praxi je poloviční.

Nepřítomní nemají nikdy pravdu.

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti.

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává.

Láska rozumné bytosti je touha spojit se s druhou bytostí svého druhu, která náhodou vzruší nějaký jeho smysl.

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře