Christian Morgenstern

0

Nemusíme žít tak, jak jsme žili včera. Zbavte se tohoto názoru a tisíce možností nás vyzvou k novému životu.

Nic neochuzuje život tolik, jako začít a nedokončit.

Žena nás zamíchává do života.

Je třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili jejich služby.

Je sotva větší zklamání, než přijít s opravdu velikou radostí v srdci ke lhostejnému člověku.

Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku.

Zdravý člověk je krásný, ale musí na něj přijít trochu nějaké nemoci, aby se stal krásným také duchovně.

Pamatujme: stojíme na konci, jsme začátek.

Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku.

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.

Já je vrcholem kužele, jehož základem je vesmír.

Kdo chce zůstat věrný sám sobě, nemůže mockrát zůstat věrný jiným.

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.

Začít válku neznamená nic jiného než rozetnout uzel, místo abychom jej rozvázali.

Každá umělecká forma omezuje.

Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších.

Nejkrásnější věcí na celém světě je entusiasmus.

Velký spisovatel má styl, malý manýru. Což nevylučuje, že velký může být také někdy malý a malý veliký, tj. že se může stát stylistou.

Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.

Teprve slovo otevírá propasti, které ve skutečnosti nejsou.

Neexistují žádná slova, která by byla pouhými slovy.

Pravda může posloužit pouze tehdy, když je pro ni příjemce zralý. Není proto vinou pravdy, že je v lidech stále ještě tolik nevědomosti.

Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá.

Opatrnost a nedůvěra jsou dobré, jenže i vůči nim je třeba opatrnosti a nedůvěry.

Mám na světě jen jednoho opravdového a skutečného nepřítele a tím jsem já sám.

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor.

Pro mnohé lidi je jenom jediný lék - katastrofa.

Krásné je všechno na co se díváme s láskou.

Kritika bez lásky je meč, který jen zdánlivě mrzačí druhé, ve skutečnosti však mrzačí vlastní srdce.

Měli bychom vždycky jenom chtít charakterizovat, ne kritizovat.

Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou.

Hloupost je absolutně nutné retardivum.

Filozofie jsou záchranné pásy sestavené z korků řečí.

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku.

Většina lidí jen nemluví, cituje.

Všechny opravdu velké básně jsou variacemi na píseň osudu, ať už je to maestoso, allegro nebo scherzo.

Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu.

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti.

Mnoha lidem by jako četba na celý život úplně stačily vánoční nabídkové katalogy, inzeráty v novinách, návody přibalené k ústní vodě, k mýdlu, k termoskám a k petrolejovým kamnům, a potom snad ještě referáty.

Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá.

Nad všeliké vědění kladu neustálou sebekontrolu, absolutní skepsi vůči sobě samému.

Vzájemně se poznat, znamená poznat, jak jsme si vzdáleni.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře