Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.

Čestná smrt je lepší než potupný život.

Lidský rozum v zápalu věří i věcem temným.

Komentáře