Epikúros

0

Skrývej svůj život.

Umění dobře žít a dobře umřít je totéž.

Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.

Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.

Při vědecké diskusi více získá ten, kdo je poražen, protože se více poučí.

Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme. Uvažme, že i to, co máme nyní, bylo kdysi předmětem naší touhy.

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena.

Není důležité, jak dlouho žijeme, ale jak šťastně.

Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.

Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.

Musíš sloužit filosofii, aby se to dostalo pravé svobody.

Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.

Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.

Každý odchází ze života tak, jako by se byl právě narodil.

Jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme.

Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.

Zdánlivě nejhorší ze všech zel, smrt, nemá pro nás žádnou důležitost, neboť dokud tu ještě jsme, není tu smrt; a až se smrt dostaví, už tu nebudeme.

Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.

Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.

Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.

Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.

Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života.

Jen malý vliv má na moudrého člověka náhoda, největší a nejhlavnější věci spravoval a po všechen čas v životě spravuje a bude spravovat rozum.

Bez důvěry není přátelství.

Bez důvěry není přátelství.

Lépe se ctí někoho ztratit, než hanbou získat.

Lidé ctižádostivější bývají závistivější než lidé bez ctižádostivosti.

Chce Bůh zastavit ďábla, ale není toho schopen? Potom není všemouhoucí. Je schopný, ale nechce? Potom je zlomyslný. Chce a je toho schopný? Tak odkud se tu tedy ďábel bere? Nechce a ani toho není schopný? Tak proč ho nazývat Bohem?

Odmyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemný styk, je veta po milostném citu.

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností.

Největším ziskem na soběstačnosti je svoboda.

Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.

Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.

Prázdná je řeč toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest.Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.

Zákony jsou kvůli moudrým, nikoli aby sami nekřivdili, nýbrž aby jim nebylo křivděno.

Je třeba si uvědomit, že dlouhý a krátký výklad směřují k témuž cíli.

Mnohý člověk, boje se nouze, uchyluje se ze strachu před ní k činům, které ji nejspíše působí.

Nemožno žít příjemně, pokud se nežije moudře, čestně a spravedlivě.

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce.

Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem.

Nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschvaluje, co já vím, a já nevím, co schvaluje dav.

Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.

Počátek a kořen všeho dobra je slast žaludku; i moudrost a vyšší projevy života na ní závisí...

Neštěstí třeba léčit vděčnou vzpomínkou na to, co jsme ztratili, a vědomím, že nelze odčinit to, co se stalo.

Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.

Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi.

Každý odchází ze života tak, jako by se byl právě narodil.

Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.

Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky, které působí některé slasti, přinášejí s sebou zmatky mnohokrát větší, než jsou tyto slasti.

U mnoha lidí je klid zdřevěněním, vzrušení vzteklostí.

Snažme se každého následujícího dne lépe užíti než předešlého, pokud jsme na cestě. Když pak dojdeme konce, oddávejme se vyrovnané radosti.

Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

Při vědecké diskusi více získává ten, kdo je poražen, protože se více poučí.

Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.

V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.

Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.

Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.

Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.

Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají.

Lépe se ctí něco ztratit než s hanbou získat.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře