Citáty o Bohu

0

Bůh je Nejlepším Soudcem. (Harun Yahya)

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno. (Publilius Syrus)

Chceš-li se stát bohem, jednej jako bůh. (Jan Kefer)

Proti blbosti i bohové bojují marně. (Jan Werich)

Za to, že chce tvořivý muž odloudit Bohu tajemství života a smrti, pyká daleko trpčeji než prostý muž, byť se prostý muž velmi mnoho napracoval pro uhájení života. (Albína Dratvová)

Bůh je jenom statistika. (Marilyn Manson)

Bůh jediné Jedná a Je ve jsoucích bytostech čili Lidech. (William Blake)

Láska je jako Bůh - nemůžeme jí manipulovat. Přijde, kdy přijde. Pokud nepřijde, není proč se zlobit. (Osho)

Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.
Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25 (Ježíš Kristus)

Boží vnuknutí někdy neznamená nic jiného, než že tvůj mozek prostě rozpozná to, co tvoje srdce už ví... (Dan Brown)

Láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu. (Michelangelo Buonarroti)

Bůh zajisté sesílá pohromy jako varování lidstvu. (Harun Yahya)

Udivilo vás, pánové, že jste uslyšeli z mých úst slovo Bůh; ale ujišťuji vás, že pojetí Boha i čest, jakou jemu vzdávám, opírám na tak pevných základech, jako jsou pravdy z oblasti fyziky. (Michael Faraday)

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
(Jan 14, 6) (Ježíš Kristus)

Člověk jako já je buď bohem, nebo ďáblem. (Napoleon Bonaparte)

Můj hněv je hněvem Božím. (Martin Luther)

Meditace je jazykem pro rozmlouvání s Bohem. (Sri Chinmoy)

Virus AIDS není mocnější než Bůh. (Marianne Williamson)

Bůh tě nejenom stvořil, ale dal tě i do ochrany sobě samému. Měj to na paměti a nezneuctívej to, co ti bylo svěřeno. (Epiktétos)

Komu Bůh požehnává, toho také jedním dechem proklíná. (Søren Kierkegaard)

Bože ochraň mě před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. (Václav Klaus)

Nevím, jak vy, ale já z opice nepocházím. Vím to tak jistě, jakože je živý Bůh nade mnou. (Petr Hájek)

Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a intelektem nás předurčil k tomu, abychom se vzdali jejich použití. (Galileo Galilei)

Ego je jako žárlivý bůh, který slouží jen svým zájmům. (Jane Roberts)

Kohož sílí Bůh, toho lidé neomdlejí. (František Vladislav Hek)

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotila muže. (Voltaire)

Bůh je dobro. Dobro je prospěšné. Je tedy přirozené, že kde je podstata Boha, tam je podstata dobra. (Epiktétos)

Černé díry jsou tam, kde Bůh zkoušel dělit nulou. (Albert Einstein)

Bůh je strážcem nad přirozeností všech věcí a nic neponechává nehlídané. (Paracelsus)

Strachuji se, že se nezbavíme boha, poněvadž dosud věříme v gramatiku... (Friedrich Nietzsche)

Bůh není nad námi, ale uvnitř nás. (Edgar Cayce)

Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše – jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen! (Johannes Kepler)

Bůh projevuje světlo proto, aby každý viděl jak září. (Paracelsus)

Bůh nás vždy trestá za to, co si nedokážeme představit. (Stephen King)

Bůh stvořil všechny nemoci a další situace, aby člověku připoměl jeho slabosti. (Harun Yahya)

Bůh, který viděl vše, i člověka: takový bůh musel zemřít! Člověk nesnese, aby takový svědek žil. (Friedrich Nietzsche)

Bůh nejenže hraje v kostky, ale občas je hodí tam, kde nejsou vidět. (Stephen Hawking)

Většina intelektuálů nevěří v Boha, ale stejně se Ho bojí. (Wilhelm Reich)

Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili! (Friedrich Nietzsche)

Je člověk pouze omylem božím? Nebo bůh pouze mýlkou člověka? (Friedrich Nietzsche)

Bůh je věčný, jeden, veskrze sobě podobný, ohraničený, kulové podoby a všemi částmi vnímající. (Xenofanés)

Kdyby Bůh neexistoval, musel by se vymyslet. (Voltaire)

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích. (Immanuel Kant)

Náhoda je Boží způsob, jak anonymně zasahovat. (Albert Einstein)

Nebojte otče, vím, že tu není nikdo jako Bůh. (Benito Mussolini)

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude milosrdný. (Jan Hus)

Úcta je mostem k Bohu. (Werner Arber)

Bůh nedělá zázraky, když se člověku nechce pracovat. (Pavel Kosorin)

Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich míněním. (Voltaire)

Bůh chce mít vše v jednom bytí; co je proti, nechává padnout ke dnu. (Paracelsus)

Spravedlivý Bůh, aby nás za naše hříchy potrestal, nám nadělil hodně různých chorob. (Raymundus Lullus)

Bůh, který poroučí, je v mých ústech. (Allan Bennett)

Nedostatečné vědění od Boha oddaluje. Mnoho vědy přivádí k němu zpět. (Louis Pasteur)

Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. (Jan Werich)

Boha nelze vyhnat. (Luděk Pachman)

Nejsem ateista, ale nechce se mi věřit, že by Bůh zatratil člověka kvůli troše potěšení. (Karel II. Stuart)

Kdyby tak nějaký Bůh řekl Věřte mi! a nikoli Věřte ve mě! (Stanisław Jerzy Lec)

Kdo ví, kolik Bůh vyzkoušel slov, než našel to, co stvořilo svět. (Stanislaw Jerzy Lec)

Bůh nestvořil zlo. Stejně jako tma je absence světla, zlo je absence Boha. (Albert Einstein)

Slovo činí tělem pouze Bůh, síla literatury spočívá v inverzi této magie, zkušenost těla převádí do slov. (Blanka Činátlová)

Znali jsme Boha pouze z jeho děl. Věda nás však nutí bezpodmínečně uznat a uvěřit s neochvějnou jistotou v řídící moc. (Sir William Kelvin)

Bůh není pomsta. Bůh je láska. Jediný jeho test spočívá v tom, že každého kdo přerušil dílo lásky, donutí v něm pokračovat. (Paulo Coelho)

Musíte najít rovnováhu mezi středověkou představou naprosté závislosti na Bohu a novodobou snahou spoléhat se pouze sám na sebe. (Edgar Cayce)

Vše, co existuje, je manifestací jediné živé bytosti, které říkáme Bůh. (Miguel Ruiz)

Jen v toho boha bych věřil, který by uměl tančit. (Friedrich Nietsche)

Bůh je ironie. (Spider Robinson)

Nespravedlivý jsou odsouzeni sami sebou, ještě před tím, než je odsoudí Bůh. (Benjamin Whichcote)

Bůh za vás už neudělá ani tu nejmenší maličkost, protože vše, co měl udělat, udělal. (Jaggi Vasudev)

Odpověď na otázku: „Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?“ Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky. (Martin Luther)

Bůh miloval ptáky a vynalezl stromy. Člověk miloval ptáky a vynalezl klece. (Jacques Deval)

Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá. (Jára Cimrman)

Malé množství filozofie vede k ateismu, ale větší množství nás přivede zpět k Bohu. (Francis Bacon)

Když byla napsána první stránka v rockové knize Genesis, bylo na ní napsáno: Na začátku stvořil Bůh Pink Floyd. (Rick Wakeman)

Velkou Boží moudrost a zázračné dílo nevypátráme jinak, než dosažením poznání v neobyčejných věcech Stvořitelových. (Paracelsus)

Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní! (Aristofanes)

Největší příčina změny společnosti dnešních dnů je, že lidé už nevěří v ortodoxní náboženství. Chodí do kostela, ale už nevěří v Boha. (Li Hongzhi)

Příroda není nic jiného než Bůh ve věcech. (Giordano Bruno)

Bůh je Božský a ne duchovní! (Abd-ru-shin)

Je člověk omylem Boha nebo Bůh omylem člověka? (Friedrich Nietzsche)

Bůh vám o lidech nikdy neprozradí tolik co bolest. (Jiří Kulhánek)

Bůh je Jediná Nejvyšší Bytost nedotčená utrpením ani tužbami, či konáním a jeho následky. (Šrí Pataňdžali)

Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře. (Johann Wolfgang Goethe)

Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami a současně se k němu modlí. (Edgar Cayce)

Ví Bůh, že se nikdy nemusíme stydět za slzy, neboť to je déšť na oslepující prach země, který pokrývá naše tvrdá srdce. (Charles Dickens)

Bůh stvořil ženu a muže, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může udělat totéž. (George Bernard Shaw)

Bůh nehraje s vesmírem kostky. (Albert Einstein)

Bůh nestvořil svět, nýbrž pouze jeho iluzi. (Rene Descartes)

Bůh, který nám dal život, nám zároveň dal svobodu; síla je může zničit, ale ne rozdělit. (Thomas Jefferson)

Věčnost je Bůh života, není bohem smrti. (Elifas Lévi)

Nejlepším způsobem jak poznat Boha, je milovat co nejvíce věcí. (Vincent van Gogh)

Které vděčím štěstěně? - Bohu! - a své švadleně. (Friedrich Nietzsche)

O Bohu můžete hovořit celý život, ale to neznamená, že znáte realitu, kterou to slovo označuje. (Eckhart Tolle)

Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala. (Martin Luther King)

Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh. (Holbrook Jackson)

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí. (Václav Havel)

Myslím, že prokázat existenci Boha můžete jedině přes lásku. (Shakira)

Bůh je ve svém díle podivuhodný a často nechá projevit a dá vzniknout věcem neobyčejným. (Paracelsus)

Jestli Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil. (Johann Wolfgang von Goethe)

Smích je nejbližší věc k Boží milosti. (Karl Barth)

Život je jediná pravda, která existuje. Není jiný Bůh než život. (Osho)

Bůh říká: "Vezmi si, co chceš - a pak za to zaplať." (Stephen King)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře