Karol Irzykowski

0

Válka je organizovaná hra na opravdovou smrt.

Ušlechtilý člověk se snaží za každou svou svobodu zaplatit nějakou novou povinností, novým úkolem.

Trest obvykle přichází tak, že vypadá jako křivda. Bůh pracuje inkognito.

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech.

Polští literáti mě nečtou, já zas nečtu je. Moje pomsta je každopádně kvantitativně větší.

Pravice by chtěla žít z hloupostí, které spáchala levice, to však není vitamínový pokrm.

Ideály slouží k vydírání. A díky němu žijí.

Kritik nejdříve chloroformuje chválou, a pak řeže.

Hloupost - to je také určitý způsob užívání rozumu.

Říká-li tisíc lidí totéž, je to buď vox Dei, nebo hloupost.

Hloupost je také jistým způsobem užívání intelektu.

Kéž by jednou byl v kalendáři svátek, v němž by se naslouchalo cizím argumentům.

Pomíjet hlavní věci kvůli vedlejším je známkou snobizmu.

Člověk hloupý a energický, citlivý a mnohostranný je neštěstím všude - v politice stejně jako v literatuře.

Polemizovat s někým, kdo zastává vaše někdejší stanovisko, je směšný pocit - jako pohled na druhého muže naší bývalé ženy.

Sociologové: když se tramvaj za jízdy otřásá, i průvodčí se třese.

Kalendář konzervativců nikdy neukazuje doby žní a revoluce všeho druhu se jim vždycky jeví jako umělé vypuzení plodu.

Naše literatura potřebuje kritiky, avšak naši spisovatelé nepotřebují kritiky, ale jen recenze.

Zkostnatění se často považuje za krystalizaci.

Někteří lidé jsou jako parní lokomotivy - individualisté, někteří jsou jako elektrické lokomotivy - napájené s centrály.

Svou fantazii jsme spoutali dobrovolně. Od okamžiku, kdy člověk začal doopravdy létat sám, Pegas musí orat.

Pravda je popelka, stojí u pootevřených dveří a čeká, až ji pustí, až ji zavolají. Nejraději ji používají k mytí nádobí.

Politikové rádi vyčítají poezii, že je vzdálena životu. Oč častěji by mohli básníci říci politikům, že jejich politika je vzdálena životu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře