Johann Wolfgang Goethe

Neužitečný život je předčasná smrt.

Zestárnout není umění - umění je to snést.

Korunou života, nevyčerpatelnou radostí - jsi ty, lásko!

Samota je dobrá věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co určitého na práci.

Mládí není období života, ale duševní stav.

Jakmile si důvěřuješ, umíš už žít.

Chceš-li dobrou ženu, buď správným mužem.

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká.

Víra není počátek, ale konec všeho vědění.

Nestačí vědět, vědění se musí použít.

Je možné být upřímným, ale nikdy ne nestranným.

Zprostředkovatelem nepopsatelného je umělecké dílo.

Láska je štěstí bez klidu.

Šachy jsou prubířský kámen intelektu.

Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří věří, že jsou svobodní.

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.

Je smutné, když něco musíme považovat za hotové a uzavřené.

Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.

Nepřítel nechce - přítel nesmí šetřit.

Jen pracuj, radost pak přijde sama od sebe.

Pověra je poezie života.

Ničím lidé neprozrazují svou povahu jako tím, co jim připadá směšné.

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku.

Osude lidí, jak podobáš se větru.

Kouření ohlupuje. Způsobuje neschopnost myslet a básnit. Je také jen pro lenochy, kteří mají dlouhou chvíli, kteří třetinu života prospí, třetinu probendí jídlem a jinými nutnými nebo zbytečnými věcmi, a pak nevědí..., co si mají počít s poslední třetinou.

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.

Lépe je být smutný s láskou než být veselý bez ní.

Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.

Sílu lásky dokazují jen konkrétní činy.

Láska a touha jsou křídla ducha velkých skutků.

Ochraňuj mě, Pane, před posledním zklamáním v lásce, dovol, abych se ještě mýlil.

Co člověk vymyslel, dělá s láskou, co se naučil, dělá s jistotou.

Bůh stvořil koně jako druha větru a společníka bouře.

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.

Není větší chyby, než přestat zkoušet.

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to.

Šťastná je jen duše, která miluje.

Jestli Bůh stvořil tenhle svět, udělal by dobře, kdyby své dílo poopravil.

Jsem přesvědčen, že čím více Bibli rozumíme, tím je krásnější.

Vytváří nás to, co milujeme.

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.

Všechna teorie je šedá, ale zlatý strom života stále zelený.

Kdo dlouho zvažuje, nezvolí vždy nejlepší možnost.

Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.Komentáře: Johann Wolfgang Goethe