Sókratés

0

Řeč člověka je jako jeho život.

Jiní lidé žijí, aby jedli, já však jím, abych žil.

Vím jen to, že nic nevím.

S veselostí jde vše k vážnosti lépe.

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný.

Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.

Vzdálenost nezabrání přátelství, může jen omezit jeho výkonnost.

Člověk má být ke svému příteli takový jako sám k sobě.

Orel neloví mouchy.

Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.

Já ovšem žádnou moudrost nemám, velkou ani malou.

Ideální manželství má dva předpoklady. Muž musí být hluchý, žena slepá.

Krásná je filosofie, která rodí nové myšlenky.

Atény jsou jako ospalý kůň, a já jsem komár, který ho chce probudit a vrátit do života.

Athéňané překonají všechny ostatní ani ne tak zpěvem či velikostí nebo silou, jako láskou ke cti, což je nejsilnější pohnutka k činům hodným cti a slávy.

Nejmoudřejším mě nazval bůh proto, že já jediný jsem si vědom své nevědomosti.

Stromy na venkově mě nemohou nic naučit.

Lidé nejvíce proslulí mají bezmála největší nedostatky,

Falešná slova nejsou zlá jen jako taková, ale nakazí zlem duši.

Lidská moudrost má jen malou cenu, ba žádnou.

Díky bohům jsem byl od dětství navštěvován polobožskými bytostmi, jejichž hlasy mi občas pomohly porozumět, ale nikdy mi neurčovaly, co dělat.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře