William James

0

Teprve až smrt zarámuje život, portrét je doopravdy zavěšen na zdi.

Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co trvá déle než život sám.

Pokud můžete změnit svůj názor, můžete změnit svůj život.

Věk je velmi vysoká cena jako školné v životě.

Víra dává novou chuť k životu.

Víra vytváří skutečnost.

Věda skončila naprostým odmítnutím osobního pohledu.

Nejhlubší podstatou lidské přirozenosti je potřeba být uznáván.

Akce nemusí vždy přinášet štěstí, ale bez akce není štěstí.

Největší zbraň proti stresu je schopnost zvolit si jednu myšlenku nad ostatní.

Nesmějeme se, protože jsme šťastní, že jsme šťastní, protože se smějeme.

Skepticismus v mravních záležitostech je mocným spojencem nemravnosti.

Psychologie je věda duševního života.

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.

Cokoli, co můžete pevně podržet ve vaší představivosti, může být vaše.

Optimismus je cesta k moci.

Náboženství ... je reakce člověka na život.

Ráj vnitřního klidu se zdá být obvyklým výsledkem víry.

Umění být moudrým spočívá v umění vědět, čemu nevěnovat pozornost.

Umění být moudrým je umění vědět, co přehlédnout.

Největším objevem naší generace je zjištění, že člověk může změnit svůj život tím, že změní své postoje.

Neexistuje horší lež, než pravda, která nebyla pochopena.

Instinkt vede, inteligence následuje.

Enormní množství zkušeností hovoří ve prospěch homeopatie.

Historie je koupel v krvi.

Genialita vlastně není nic jiného, než schopnost chápat věci neobvyklým způsobem.

Filozofie je neobvykle tvrdohlavý pokus myslet jasně.

Čistě bezbolestná lidská emoce je nesmyslnost.

Nic neunavuje tak, jako věčné čekání na dokončení úkolu.

Bůh nám možná odpustí naše hříchy, ale naše nervová soustava nám je neodpustí nikdy.

Největším objevem mé generace je skutečnost, že lidská bytost může svůj život pozměnit tím, že k němu změní přístup.

Běžný člověk rozvine jen deset procent svých latentních možností.

Nesmějeme se proto, že jsme šťastní. Jsme šťastní proto, že se smějeme.

Chcete-li změnit svůj život: 1. Okamžitě začněte. 2. Udělejte to okázalým způsobem. 3. Žádné výjimky.

Každý způsob klasifikace věci je jen způsob, jak to zvládnout pro nějaký konkrétní účel.

My můžeme být ve vesmíru jako psy a kočky, pozorujeme svět, čteme knihy, slyšíme konverzaci, ale nemáme opravdovou představu o čem to celé je.

Kdykoli se setkají dva lidé, je zde ve skutečnosti šest lidí. Člověk jak vidí sám sebe, Člověk, jak ho vidí ostatní, a člověk, jaký je ve skutečnosti.

…objektivní pravda, v níž funkce uspokojování lidských přání vůbec nehraje žádnou úlohu, neexistuje … nezávislá pravda … představuje pouze mrtvé srdce prázdného stromu.
(z díla Pragmatismus)

Ať jste kdekoli, jsou to vaši přátelé, kteří váš svět vytvářejí.

Odhalili jsme jen polovinu možností a schopností, které v nás dřímou.

Náš pohled na svět je utvářen tím, co se rozhodneme slyšet.

Náboženství dodává lidem jasného klidu, mravní rovnováhu a blaženost. V některých případech pomáhá i léčit nemoce a to lépe než věda.

Nejdůležitější v životě je žít pro něco více, než jen vlastní život.

Ve svém vlastním srdci plně věřím, že moje víra je stejně robustní jako ta vaše.

Všechny naše vědecké a filozofické myšlenky jsou oltáři neznámých bohů.

Naše vlastní nedostatky nám překvapivě pomáhají.

Chtějte, aby to tak bylo. Chtějte, aby to tak bylo, protože smíření se s tím, co se stalo, je první krok k překonání následku každé nepříjemnosti.

Za nejextrémnější únavou a vyčerpáním můžeme nalézt spoustu lehkosti a síly, o kterých se nám nikdy ani nezdálo. K těmto zdrojům síly jsme se nikdy nepropracovali, protože jsme se nedostali přes překážky.

Většina lidí nikdy neběží na první dech dostatečně daleko, aby zjistili, že mají dech druhý. Udělejte pro své sny všechno, co můžete, a budete překvapeni, kolik v sobě máte energie.

Většina lidí žije - ať už fyzicky, intelektuálně nebo morálně - ve velmi omezeném kruhu svého potenciálního bytí. Všichni máme velké zásobárny života, ze kterých můžeme čerpat a o kterých se nám zatím ani nesnilo.

Většina toho, co nazýváme zlem… může být často změněna na posilující a povzbuzující dobro pouze tím, že vnitřní postoj trpitele se změní z utrpení na chuť bojovat.

Jsme jako ostrovy v moři, na povrchu oddělené, ale spojené v hlubinách.

Víra je jedna ze sil, které umožňují člověku žít, a její úplná absence vede ke zhroucení!

Nejhlubším principem lidské povahy je touha být oceněn.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře