Jane Roberts

0

Vaše prostředí je pouhý součet vašich znalostí a zkušeností.

Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality.

Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí.

Vědomí vytváří formu, ne naopak.

Vědci nakonec dospějí k poznání, které filozofové znali už staletí, že mysl dokáže ovlivňovat hmotu.

Smrti se nemusíte obávat.

Někdy jste daleko moudřejší, tvořivější a znalejší, když sníte, než když se ze snu probudíte.

Svět, který znáte, je pouhý odraz vnitřní reality.

Neexistuje žádná jiná objektivní realita než ta, která je formována vědomím.

Jste připoutáni k těm, které milujete, i k těm, které nenávidíte.

Narození je větší šok než smrt.

Veškerá kreativita se rodí ze hry, která je opakem práce.

Skály, kameny, hory a země jsou pouhé živé iluze pramenící z psychického vědomí.

Fyzické smysly umožňují vnímat iluze, protože jsou na ně velice zvláštním způsobem naladěny.

Omezujete se jen svou vlastní ignorancí.

Nemyslete si, že jste duchovně vyspělí, pokud se tváříte vážně nebo litujete svých hříchů.

Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak.

Ego je jako žárlivý bůh, který slouží jen svým zájmům.

Nejste polapeni časem jako moucha v uzavřené lahvi, jejíž křídla ztrácejí význam.

Neexistuje nic, skála, nerost, rostlina, zvíře ani vzduch, co by neobsahovalo jistou hladinu vědomí.

Neexistuje žádný určitý okamžik smrti, dokonce ani v případě náhlé nehody.

Život a prostředí, ve kterém žijete, jsou jen vaše vlastní výtvory.

Každá informace je interpretace pravdy osobností, která ji nese a předává.

Smrt fyzického těla je součást procesu života a jeho neustálých změn.

Vy vytváříte fyzické tělo a fyzický svět, který vás obklopuje.

Atomy a molekuly mají své vlastní vědomí stejně tak jako částice vašeho těla.

Duše není věc, kterou vlastníte. Jste to vy sami.

Duše je cestovatel, ale je to také tvůrce všech vašich zkušeností a cílů.

Generace, které nenávidí válku, nikdy nemůže přinést mír.

Intenzita pocitu nebo myšlenky je velmi důležitým prvkem v jejich následné materializaci.

Fyzický svět je pouhou replikou vnitřních tužeb a myšlenek.

Člověk vytváří fyzické objekty stejně nevědomě a automaticky, jako dýchá.

Člověk se ztotožňuje s bohy, které si sám vytvořil.

Život, který znáte, jen tak jednoduše neskončí v ráji ani v pekle.

Sebevraždu jedinec volí tehdy, odmítá-li existenci, kterou si sám předem zvolil.

Fyzické smysly vnímají realitu, která je výsledkem vašich představ a přesvědčení.

Vaše myšlenky a emoce začínají svoji cestu fyzického uskutečnění již v momentě svého vzniku.

Rozvoj vědomí je přirozená vlastnost, přirozené stadium.

V představách máte větší svobodu než v praktickém vyjadřování.

Musíte se naučit cestovat svým vědomím, abyste se mohli vydat na cestu do jiných rovin reality.

Energie vesmíru je nekonečná.

Každý člověk má v sobě vnitřní poznání a hledá jeho důkaz ve fyzickém světě.

Ďábel je vlastně kolektivní promítnutí zla.

Dobro a zlo jsou pouhé iluze.

Vaše myšlenky jsou součástí reality, která vám dosud zůstává neznámá. Existují v prostředí, které nejste schopni vnímat.

Pro vaše já neexistují žádné skutečné hranice.

Máte dar promítat své myšlenky ven do fyzického světa.

Nefyzické vědomí neexistuje pouze v jedné dimenzi, stejně jako na této planetě není jen jedna země a v této sluneční soustavě jedna planeta.

Pravda je taková, že dokud věříte v existenci zla, stane se realitou a vy budete neustále nacházet jeho projevy.

Vaše vlastní já, které důvěrně znáte, je pouhým zlomkem vaší identity.

Ve snu je možné vyléčit své tělo.

Nevěřte fyzickým smyslům podávajícím obraz vaší reality.

Omezené, dogmatické názory na dobro a zlo brzdí váš rozvoj.

Vaše fyzické prostředí, osobní majetek, fyzické aspekty života jsou pouhé iluze vytvořené vesmírnou vitalitou.

Vašim skutečným prostředím jsou v podstatě jenom myšlenky a emoce. Právě z nich vytváříte nejen tuto skutečnost, ale všechny reality, kterých se účastníte.

Cílem všech náboženství bylo přivést člověka do království poznání a porozumění.

Vaše současné já je pouze nepatrnou součástí vašeho celého, multidimenzionálního já.

Materializace myšlenek a emocí do fyzické reality je vlastnost duše.

Fyzický obraz světa je pouze jedním z nekonečného množství způsobů vnímání.

Každý, kdo si myslí, že manipuluje s pravdou, manipuluje sám se sebou

Rozumem nikdy nemůžete pochopit to co vnímáte citem a intuicí.

Fyzické smysly vlastně nevnímají fyzickou realitu, ale vytvářejí ji.

Ve spánku každý z vás prochází stejným druhem odloučení vědomí od fyzické reality jako v okamžiku smrti.

Myšlenky a emoce jsou formovány do fyzické hmoty velmi precizním způsobem podle zákonů, které vám zůstávají neznámé.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře