Vystrnadit ze života neznamená vyhýbat se něčemu, nýbrž to ignorovat.

Ze života je třeba se radovat.

Zvyky často vytvářejí problémy.

Zdraví, důvěra a duševní pohoda jsou tři základní věci, jež potřebujeme, abychom se cítili spokojeně.

O zdraví nebojujte a energií nešetřete. Prostě je k sobě vpusťte.

Vítězové získávali vavříny úspěchu teprve tehdy, když protrpěli každou svízel.

Žít s pocitem viny je značně nepříjemné, proto se lidé snaží, aby se jí zbavili.

Pocit viny se řadí mezi ryze nadbytečné potenciály. Jde o to, že v přírodě takové pojmy jako dobře nebo špatně neexistují.

Jakákoli teorie představuje pouze vymezený aspekt projevu mnohostranné reality.

Člověk sám je strůjcem svého štěstí.

Své štěstí si člověk může vybírat, nikoli o něj bojovat.

Život se podobá ruletě.

Realita je pouhou iluzí, již si vytváříme my sami.

Člověk dostává to, co si vybírá. Taková je realita, ať se vám to líbí, nebo ne.

Realita disponuje nekonečnou mnohotvárností forem projevu.

Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj.

Příroda světa je pouze jedna, neustále však předvádí rozmanité tváře.

Problémy a překážky si vytvářejí sami lidé, a potom plýtvají energií na jejich překonávání.

Pohrdání a domýšlivost jsou výhradně lidské neřesti. Zvířata je neznají.

Nikdy lidmi nepohrdejte, ať by to mělo být kvůli čemukoli.

Za pohrdání a pýchu se musí pykat.

Tím, že přijímáte a vysíláte negativní energii, si vytváříte vlastní peklo.

Osud člověka je zpečetěn v Knize.

Myšlenky vykazují velmi silný vliv jak na osud člověka, tak i na jeho konkrétní jednání.

Velká část idejí a skutků lidí se odehrává v oblasti nevědomí.

Nesmělost má skrytý půvab.

Skutečnost se ve vší mnohotvárnosti projevuje právě proto, že počet variant dosahuje nekonečna.

Vaše myšlenky se k vám vždy vrací jako bumerang.

Po obdržení klíče k ovládání reality, objevíte svět, kde se nemožné stává skutečností.

Veškeré konflikty vyvěrají ze srovnávání a ze stavění protikladů.

Nevěřte nikomu, kdo říká, že nejste dokonalí.

Čas je ve skutečnosti stejně statický jako prostor.

Čas, podobně jako prostor, vykazuje nekonečnost nejen směrem kupředu, ale též dozadu.

Kdybyste stonožce do detailu vysvětlili, jak má chodit, zmatete ji natolik, že se nedokáže hnout z místa.

Pro přírodu nekonečnost problém nepředstavuje.

Ať si vyberete jakýkoli světonázor, pravda bude na vaší straně. A ostatní se s vámi budou přít právě proto, že i oni mají pravdu.

Jestliže o něčem sníte, avšak chybí vám odvaha si to dovolit, nezískáte to.

Před osudem člověk neuteče.

Každý člověk má volnost vybrat si jakýkoli osud.

Vše, co je nové, vyvolává obavy.

Nejdůležitější základní vlastností světa se zdá být jeho mnohotvárnost.

Kvalita našeho světa spočívající v nesčetné variantnosti představuje jeho nejdůležitější základní vlastnost.

Ať už přemýšlíte o něčem špatném či dobrém, vyzařujete energii myšlenek do prostoru.

Veškeré okolnosti v životě člověka se formují nejen konkrétními činy, ale také charakterem jeho myšlenek.

Okolnosti v životě člověka se formují nejen konkrétními činy, ale také charakterem jeho myšlenek.

realita je pouhou iluzí, již si vytváříme my sami.

Za štěstí se nemusí bojovat – člověku stačí, když si zkrátka vybere variantu podle svého srdce.

Tím, že přijímáte a vysíláte pozitivní energii, si vytváříte vlastní ráj.

Nevěřte nikomu, kdo říká, že nejste dokonalí.

Člověk může s věkem nabýt materiálního blahobytu, ale to ho neudělá šťastnějším.

Váš výběr se vždy uskutečňuje. To, co si vybíráte, to i dostáváte.

Jestliže něco aktivně nechcete, pak se to ve vašem životě objeví.

Nikdo není před neúspěchem pojištěn.

Život se podobá ruletě. Nejprve člověk vyhraje jednou, pak podruhé i potřetí a nakonec se vždy krčí v poli poražených.

Nikdo nemá právo odsuzovat to, co nestvořil.

Váš výběr se vždy uskutečňuje. To, co si vybíráte, to i dostáváte.

Skutečnost se ve vší mnohotvárnosti projevuje právě proto, že počet variant dosahuje nekonečna.

Vaše možnosti jsou omezeny pouze vaším záměrem.

Skutečně stojí za to naslouchat šelestu ranních hvězd.

Nejdůležitější základní vlastností světa se zdá být jeho mnohotvárnost.

Zvolíte-li správné řešení; duše bude zpívat a rozum si bude spokojeně mnout ruce.

Vaše duše není o nic horší než duše ostatních.

Psychika člověka je sestrojena tak, že nejsilněji reaguje na negativní podněty.

Čím větší důležitost cíli připisujete, tím menší je pravděpodobnost jeho dosažení.

Komentáře