Citáty o naději

0

Neustálé střídání naděje a zklamání ničí i ty nejspolehlivější vlastnosti. (Jean Giono)

Pokud jsme přišli o všechno, včetně naději, život se stává ostudou, a smrt povinností. (WC Fields)

Kdo žije z naděje, zemře hlady. (Walter Benjamin)

Stáří je smutné, ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že přestává naděje. (Jean Paul)

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. (Marcus Tullius Cicero)

Člověk, který nemá ústřední záměr či konkrétní cíl k němuž by se upnul, nemá žádnou naději na úspěch. (Napoleon Hill)

Na druhých milujeme své naděje. (Friedrich Nietzsche)

Naděje má dobrou paměť, vděčnost špatnou. (Baltasar Gracián)

Druhé manželství je vítězstvím naděje nad zkušeností. (Samuel Johnson)

Naděje je jediná včela, která vyrábí med i bez květin. (Robert G. Ingersoll)

Ať už se zdá život být jakkoliv špatným, tam, kde je život, tam je naděje. (Stephen Hawking)

Naděje bývá často jako pes bez čichu. (William Shakespeare)

Naděje je loveckým psem beze stopy. (William Shakespeare)

V životě bez naděje se může srdce roztříštit jako skleněná koule nárazem o kámen. (Benjamin Constant)

Přání mohou být jen tam, kde jsou naděje. V každém přání je vždycky také záblesk štěstí. (Hans Margolius)

Přání mohou být jen tam, kde jsou naděje. V každém přání je vždycky také záblesk štěstí. (Hans Margolius)

V továrně vyrábíme kosmetiku - v obchodě prodáváme naději. (Charles Revson)

Naděje je záloha na štěstí. (František Vymazal)

Člověk, to je pýcha, krutost, zrada, podlost, násilí. Sešlé lidské tělo, to je smutek, stud, strach, výčitka a naděje. (Curzio Malaparte)

Alchymie byla hra s nadějí, že se to jednou přece jenom povede. (Vladimír Karpenko)

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje. (Xenofón)

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. (Epiktétos)

Lidé spojení nadějí současně činem dospívají stejně jako lidé spojení láskou k oblastem, k nimž by nikdy nedospěli. (André Malraux)

Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře. (Francis Bacon)

Naděje, která nás provází celý život, neopouští nás ani v hodině smrti. (Alexander Pope)

Zklamat se v nějaké velké naději není žádná hanba. Už sám fakt, že taková naděje mohla existovat je tak cenný, že není příliš draze zaplacen zklamáním, i kdyby bylo nevím jak těžké. (Ivo Andrič)

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. (Václav Havel)

Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti. (Arthur Schopenhauer)

Moje naděje mne nezklamala. (Maro Publius Vergilius)

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. (Alfons Mucha)

Šachy nás učí neztrácet víru a naději při převaze protivníka a nevzdávat se naděje na vítězství ani při nejcitelnějších ranách, které můžeme dostat v honbě za úspěchem. (Benjamin Franklin)

Naděje je sen těch, co se probudí. (Matthew Prior)

Trpělivost je vytrvalostní trénink pro naději! (Gerhard Uhlenbruck)

Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. (Victor Hugo)

Moře dává novou naději tak, jako spánek dává sny. (Kryštof Kolumbus)

Co miluji na druhých? - Své naděje. (Friedrich Nietzsche)

Přání mohou být jen tam, kde jsou naděje. V každém přání je vždycky také záblesk štěstí. (Hans Margolius)

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. (Jean Dutourd)

Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska. (Jaroslav Vrchlický)

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. (Václav Havel)

Láska pravá spočívá na naději. (Tomáš Garrigue Masaryk)

Splnění nadějí vždy bývá nečekaným zázrakem. I když na druhou stranu platí, že se zázrak může stát vždycky. (Franz Kafka)

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. (Erich Fromm)

Život je silnější než smrt, naděje je silnější, než zoufalství. (George Bernard Shaw)

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích. (Immanuel Kant)

Přísloví o naději

Když zemře ničema, hynou naděje v něj složené, spoléhání na jeho sílu se rozplyne. (Šalamounovo přísloví)

Naděje je dobrá přítelkyně, když vstáváme, ale špatná utěšitelka, když jdeme spát. (Německé přísloví)

Naděje umírá poslední. (České přísloví)

Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. (Šalamounovo přísloví)
celkem:45

Mohlo by se vám líbit

Komentáře