Immanuel Kant

0

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.

Ve vědě je obsaženo tolik pravdy, kolik je v ní matematiky.

Věda je uspořádané vědění, kdežto moudrost je uspořádaný život.

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.

Spal jsem a snil, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost.

Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je člověku možno uložit.

Kdo ve hře prohrál, může se na sebe a svou hloupost jistě zlobit, ale ví-li, že ve hře podváděl (i když tím získal), musí sám sebou opovrhovat, jakmile se porovnává s mravním zákonem.

Jediný požitek, který se nezprotiví, je odpočinek po práci.

Tvrdím však, že v každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky.

Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.

Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.

Největší povinností filosofa je důslednost, a přece se s ní setkáváme velice zřídka.
(Kritika praktického rozumu)

Pojem dobra a zla nemůže být určen před morálním zákonem, nýbrž musí být určen pouze po tomto a skrze tento morální zákon.

Nejvyšší dobro je prakticky možné jen za předpokladu nesmrtelnosti duše.

Dobro nebo zlo je vlastně vztahováno na jednání, nikoli na stav vnímání osoby.

Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.

Morální zákon je jedinou pohnutkou čisté vůle.

Být dobrým je víc než být velkým.

Dvě věci naplňují mou duši věčně novým a ustavičně vzrůstajícím obdivem a úctou, čím častěji se jimi v myšlenkách obírám: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.

Být nedospělý je tak pohodlné.

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.

Dejte mi hmotu, a vytvořím vám svět.

Bez naděje a spánku by byl člověk nejnešťastnějším tvorem.

Osvícenství je o tom, jak dokáže lidstvo uniknout své nevyspělosti, kterou na sebe samo uvalilo.

Vychovávání je největší a nejtěžší úkol, který je člověku možno uložit.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře