Franz Kafka

0

Postranní myšlenky, s nimiž přijímáš zlo, nejsou tvé, nýbrž náležejí zlu... Jakmile jednou přijmeme zlo, nežádá už, abychom mu věřili.

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.

Proč je na cestě k smrti tolik zastávek, proč jde vše tak pomalu?

Život bez pravdy není možný. Pravda je možná sám život.

Pokora poskytuje každému, osamělému zoufalci, nejsilnější vztah k bližnímu, a to bezprostředně ovšem jen při naprosté a trvající pokoře, neboť jen ta je pravým jazykem modlitby a zároveň uctíváním i nejpevnějším spojením. Vztah k bližnímu je vztahem modlitby, vztah k sobě je vztahem usilování; z modlitby čerpáme sílu k usilování.

Splnění nadějí vždy bývá nečekaným zázrakem. I když na druhou stranu platí, že se zázrak může stát vždycky.

Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.

Logika je sice neotřesitelná, ale člověku, který chce žít, neodolá.

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne.

Mnohem lepší než zoufalé rozhodnutí je klidná a nejklidnější rozvaha.

Dva úkoly na začátku života: Stále víc zužuj svůj kruh, a stále znovu zkoumej, zda se neukrýváš někde mimo něj.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře