Magnetismus

0
Magnetismus

Magnetismus stále zůstává záhadným. Stejně jako jiné starověké civilizace i Číňané znali magnetické vlastnosti přirozeného magnetu, magnetitu (druh oxidu železa) a považovali ho za kouzelný. Kolem roku 200 před Kristem používali jejich věštci na božských podložkách zmagnetizované "lžičky" (tvarované podle Velkého vozu). Později byl kousek (už se nepodobal lžičce) přimontován na jehlu nebo položen na vodu - a to byl první kompas. Do šestého století našeho letopočtu byly železné jehly magnetizovány třením o magnetit. V jedenáctém století bylo objeveno, že železo lze magnetizovat tak, že se rozpálí do červena a potom rychle zchladí při orientaci ve směru sever - jih.

Prvním Evropanem, který použil v roce 1269 termínu "magnetické pole" byl vojenský technik Peter Peregrinus. Po tři století pak se tento termín nikde neobjevil. Až roku 1600 publikoval William Gilbert (narozený 1540) pojednání De Magnete, kde vysvětloval, jak každý magnet má kolem sebe "neviditelný prstenec síly". Usoudil, že samotná Země je gigantickým magnetem.

Téměř před dvěma sty lety Anton Mesmer (1734-1815) formuloval svoji teorii "animálního magnetism". Předpokládal že psychický éter převládá v prostoru. Tvrdil, že nebeská tělesa způsobují přívaly tohoto "fluida", které jako magnetismus proudí světem a všemi organickými tělesy. Volný pohyb těchto přílivů se projevuje dobrým zdravím, jejich zablokování způsobuje nemoc. Zkoušel účinek magnetismu na svých pacientech. Vyvodil z toho, že těla pacientů jsou magnety a že je může vyléčit rozpohybováním nepohybujícího se "fluida" kolem jejich těla tím, že použije magnety (a své ruce). Protože tomu tolik věřili, léčení se podařilo. Jeho sláva vzrostla. Vynalezl přístroj: káď plnou roztoku kyseliny sírové, ze které vyčuhovaly zmagnetizované železné tyče, kterých se pacienti drželi. Fungovalo to, ale bylo to trochu divoké. (Moralizující skeptici namítali, že) se léčí křečemi a hysterií a přílišným tělesným kontaktem - ten je důležitý, aby se mohl šířit "animálni magnetismus".

V roce 1784 se výbor pařížských lékařů usnesl, že ačkoliv je Mesmer nadán silnou schopností sugesce, neexistuje žádný důkaz pro magnetické fluidum. Mesmer byl prohlášen za podvodníka. Jeho sebedůvěra (a tím bezpochyby i jeho schopnost léčit) se velmi zmenšila a to dlouho předtím, než zemřel.

Spočívalo jeho léčení skutečně v sugesci a hysterii? Mesmer nerozuměl síle, na kterou bezděčně narazil, ale vycítil, že mnohá nemoc pochází z blokády přirozených sil a že vyléčení spočívá v uvedení těchto sil znovu do pohybu. Potom celé století byli "magnetizéři" (hypnotizéři) vědou ignorováni. Zdálo se, že magnetický aspekt je falešná stopa.

Ale je tomu skutečně tak? Podstata magnetismu zůstává záhadná, ale čím dále tím více se toho ví o jeho účincích zvláště ve spojení s elektrickým proudem. Gilbert měl pravdu: Země je magnet a to v důsledku pohybu tekutých materiálů v jejím jádru. Ačkoliv je to velký magnet, je velmi slabý. Geomagnetické pole kolísá mezi 0,3-1,5 Gaussy. Dětský magnet má sílu 1000 gaussů. Přesto elektromagnetické bouře a geomagnetické výkyvy ovlivňují klima, vegetační růst, zdraví lidí i zvířat i jejich chování. Proutkaři spojují křižovatky i 'víry' podzemních vod s elektromagnetickými anomáliemi. Megality a stejně tak středověké katedrály byly postaveny právě nad takovými uzly. Zvířata taková místa vyhledávají jako zdraví prospěšná nebo se jim snaží vyhnout jako škodlivým. Někteří ufologové spojují výskyty UFO s magnetickými proudy, které ovlivňují elektrickou aktivitu a vnímavost mozku.

Český fyzik Záboj V. Harvalík předvedl, že někteří lidé jsou citliví na změny magnetického pole tak nepatrné jako je 1/1 000 000 000 Gaussu. V roce 1975 biolog Richard Blakemore objevil, že nepatrné organismy, které zkoumal v kapce vody, se orientovaly vzhledem k magnetickému poli. Každá kapka obsahovala nepatrná vlákna magnetických částeček (stejných, jaké se nacházejí v hlavách poštovních holubů). Fotografujeme-li rostoucí rostlinu v sekvencích, je vidět, jak se pohybuje vzhůru pohybem po spirále, její hlava se pohybuje v plném kruhu během čtyřiadvacetihodinového cyklu - což odpovídá dennímu magnetickému cyklu. Duševní zhroucení je mnohem častější v obdobích zvýšené aktivity slunečních skvrn. Začíná to vypadat, jako by všechny organizmy na světě byly citlivé na místní i obecné magnetické pole, a to nejen na magnetické pole jako takové, ale i na nejmenší změny.

Takže možná stavitelé megalitů narazili na sílu, která se zvětšovala a zmenšovala, ale v každém případě umocňovala plodnost země i lidí. Elektromagnetické anomálie jsou spojovány s mnoha megality. Celé generace lidí, které nemohly mít děti, chodily ke stojícím kamenům, k dolmenům nebo figurám jako je Cerne Abbas Giant a hledaly u nich sexuální plodnost. Může to být počátek mýtu o grálu, kdy sexuálně zraněný král Rybář vlastně představuje sterilní zemi. Testy s léčiteli stále potvrzují, že pozitivní přístup (jak léčitele tak pacienta) je primární léčebný faktor, ale možná, že Mesmer nebyl od pravdy daleko. Dr. Robert Becker ve Spojených státech objevil, že aplikace slabého elektrického proudu do nemocného místa léčí a podporuje prospěšné účinky akupunktury. Aplikace elektrického potenciálu může způsobit částečný nový růst amputovaných končetin u savců. Aplikace magnetického pole vyšších nebo nižších hodnot, než jsou obvyklé, vede k: zpomalení stárnutí, vyléčení nebo omezení některých druhů rakoviny, vyvolání vyšší aktivity, zakrnění výhonků až do třetí generace, zpoždění doby reakce na stimulaci - zkrátka ovlivňuje (ať už v dobrém nebo špatném) téměř všechny biologické funkce.

Mesmerův "animální magnetismus" i magnetismus sám může být manifestací univerzální životní síly, která je známa všude, jen je různě pojmenovaná jako čchi, prána, odic, případně orgonická nebo éterická energie. Tato záhada (stejně jako mnoho jiných) zůstává otevřená.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře