Hopijové

0

Vesnice Old Oirabi na větrné stolové hoře v Arizoně je nejstarším kontinuálně osídleným místem v Severní Americe - je stará tisíc let. Ale Hopijové obývali toto území už dlouho předtím. I jejich sousedi, Indiáni Navaho, kteří sem přišli "Zadními dveřmi" (Beringovou úžinou) jsou považování za novousedlíky.

Kosmologie Hopijů, jejich legendy a proroctví, se těší všeobecnému zájmu.

Mýty Hopijů vyprávějí o třech světech existujících před dnešním čtvrtým. Na počátku byl Taiowa, Neprojevený, který zplodil Sótuknanga, aby stvořil materiální svět. On pak stvořil Pavoučí ženu neboli Matku Zemi a ta dala život lidem Prvního světa (Tokpela - "Nekonečný prostor"). Dvířka na vrcholku jejich hlavy byla pořád otevřená moudrosti. Neznali nemoce. Byl vynalezen jazyk. Proto se od nich vzdálila zvířata, i oni sami se odcizili jeden druhému. Proto Sótuknang zničil Tokpelu ohněm, ale lidé přežili v podzemí společně s mravenci. Tak vstoupili do Druhého světa, Tokpa (Temná půlnoc). Neshledali ho příliš přitažlivým, ani dvířka do jejich hlav už nebyla tak otevřená. Začali obchodovat a vyměňovat zboží, rozšířilo se zlo. Proto Sótuknang nařídil dvojčatům Severnímu a Jižnímu pólu, aby si vyměnila místa. Země se obrátila dvakrát kolem dokola, oceány zaplavily pevninu. Lidé opět s mravenci přežili a nastal Třetí svět (Kuskurza). Stavěli si města a dbali o hmotné statky. Vypukla velká válka. Létající stroje (pátuwvotas) napadly nepřátelská města. Proto Sótuknang poslal potopu. Kontinenty se potopily, ale lidé přežili na dutém rákosí, které plulo po oceánech. Hledali zemi, a proto vyslali ptáky. Ti se však vrátili vyčerpaní. Ale Pavoučí žena je včas převedla do Čtvrtého světa, Túwagachi (Kompletní svět). Při stáli na západě dnešní Ameriky. Másaw, strážce pevnin, jim hromovým hlasem sdělil, že mohou zůstat, ale musí podniknout dlouhou pouť. Másaw zlomil na čtyři díly kus kamene. Každým kusem poslal bílou, černou, žlutou a červenou rasu jiným směrem. Bylo předpovězeno, že se jednoho dne opět sjednotí. Tak se vydali každý svou cestou ...a tak Hopijové se vrátili a našli opuštěnou rodnou zemi a čekali na vyplnění proroctví. Ale když se vrátil bílý bratr (Pahana), na proroctví zapomněl. Přinesl s sebou oheň, meč a krutost. Zapomněl úplně na všechno. I to stálo v proroctví.

"Uslyšíte o domě na nebesích, který spadne s velkým rachotem." Hopijové už kdysi dávno předpověděli válku počatou "starými zeměmi, které byly jako první obdařené světlem znalostí" (národy blízkého východu). Válka bude "duchovním konfliktem s materiálním pozadím". Někteří mají za to, že "dům na nebesích" byla družice Skylab. Ta spadla v roce 1979. "Tykev plná popela" spadlá z oblohy uvede do varu oceány a spálí pevniny. Tady obřady Hopijů skončí. Přesto v předpovězené epoše Velkého očištění předznamenané objevením se "modré hvězdy" se Pahana vrátí a přinese s sebou úsvit Pátého světa do "bezpečných" oblastí jihozápadu.

Proroctví Hopijů jsou vytesána do Černé stolové hory ve čtyřech rozích jejich území. Tyto rytiny v kameni jsou přinejmenším 2000 let staré. Tři znaky - svastika, slunce a červená barva - měly signalizovat počátek Velkého očištění. Tehdy Hopijové dají ve známost svá proroctví a učení, aby se pokusili odvrátit katastrofu.

To už se stalo. Výstraha byla dána nám všem, obyvatelům Čtvrtého světa.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře