Mayští bohové

0

Seznam Mayských bohů a nadpřirozených bytostí, které hrají roli v klasickém věku (200-1000 n.l.) a postklasickém věku (1000-1697) Mayského náboženství. Většina jmen je převzata z wikipedie či knihy misionáře Chilama Balama. Většina jmen pochází od yucatánských Mayů, ostatní variace nejsou moc dobře známé.

ABCDEFGHCHIJKLMNOP RSTUV

Seznam bohů Mayské civilizace

Acat
Yucatánský bůh tetování a skarifikace; také Ah Cat.
Ah Chicum 'Ek
bůh severní hvězdy (Polárky)
Ah Muzen Cab
Bůh včel
Ah Peku
Bůh hromu.
Ah Puch
Bůh smrti.
Ah Tabai
Bůh lovu.
Ah Uuc Ticab
Bůh země.
Ahau Chamahez
Bůh medicíny a zdraví.
Ajbit
Jeden ze třinácti bohů, kteří stvořili lidstvo z kukuřice.
Ajtzak
Jeden ze třinácti bohů, kteří stvořili lidstvo z kukuřice.
Akhushtal
Bohyně porodu
Akna
Znamená "naše matka" a je to bohyně plodnosti a porodu.
Alom
Nebeský bůh, jeden z bohů - zakladatelů.
Awilix
Patron Nija'ibů rodové linie Quichébů.

B

Bacab
Starý bůh nitra země a hromu.
Bahlam
Jeden ze skupiny bohů-jaguárů, mající chránit lidi a skupiny.
Bitol
Nebeský bůh a jeden ze stvořitelů.
Bolon Ts'akab (Dzacab)
Bůh blesků, patron sklizní a semen.
Bolontiku
Skupina devíti bohů podsvětí.
Bolon Yokte'
Buluc Chabtan (Bulac Chabtan)
Bůh války, násilí, utrpení a obětí.

C

Cabrakan
Bůh hor a zemětřesení, syn Vucuba Caquixe a Chimalmat.
Cacoch
Bůh - zakladatel.
Camazotz
Netopýří monstrum.
Can Tzicnal
Bacab severu.
Chaac
Bůh bouře a dešťů, nepřítel Camazotze.
Chaac Uayab Xoc
Ryba-Bůh, božský patron rybářů.
Chicchan
Skupina čtyř dešťových bohů, kteří žijí v jezerech a tvoří dešťové mraky z těchto vod..
Cit-Bolon-Tum
Bůh medicíny a léčení.
Chimalmat
Matka Cabrakan a Zipacna.
Chin
Hlavní bůh homosexuálů i lesbických prostitutek.
Cizin
Bůh smrti žijící v Šibalba (což je název podsvětí).
Colel Cab
Bohyně včel.
Colop U Uichkin
Božstvo zatmnění.
Coyopa
Bůh hromu a bratr Cakulha.
Hum Hau
Bůh smrti a podsvětí.

E

Ek Chuaj
Přezdívaný "černý náčelník" byl patron bohů válečníků a obchodníků.

G

GI, GII, GIII
Bohové I, II, III jsou patroni božské trojice.
Gukumatz (Q'uq'umatz)
Bůh opeřený had, bůh-tvůrce.

H

Hachäk'yum
Lakandonové jej uctívají jako svého osobního boha patrona.
Hobnil
Bůh Bacab východu
Hozanek
Hun-Batz
Opičí bůh.
Hun-Came
Hun-Chowen
Hun-Hunahpu
Hunab Ku
Jediný bůh, někdy ztotožňovaný z Itzamna jako nejvyšší bůh Yucatanů. Abstraktní pojem nejvyššího.
Hun-Ahpu
Jedno z Mayských dvojčat.
Hunahpu-Gutch
Jeden ze "třinácti bohů - zakladatelů".
Hunahpu Utiu
Jeden z bohů-zakladatelů.
Hun-Ixim
Hun-nal-ye
Huracan
Jeden ze tří bohů ovládajících blesky, společně nazvané "Srdce nebe".

I

Itzam Né
Bůh - had, bůh tvorby.
Itzamna
Zakladatel mayské kultury, učil svůj lid pěstovat kukuřici a kakao, naučil Maye psát, léčit i pracovat s kalendářem. Nejdůležitější bůh, stvořitel.
Itzananohk'u
Ochranný bůh u Lakandonů.
Ixbalanque > Xbalanque
Ixchel (Ix Chel)
Jaguáří bohyně porodnictví a lékařství. Manželka Itzamna.
Ixmucane
Jeden ze třinácti bohů, kteři stvořili lidstvo.
Ixpiyacoc
Jeden z bohů-tvůrců, kteří stvořili lidstvo.
Ixtab
Mayská bohyně sebevraždy, občas Ix Tab.

J

Jacawitz
Horský bůh národa Quiché,.

K

K'awiil (Kawil, Kauil)
Předpokládá se, že se jedná o druhé jméno klasického boha (něco jako příjmení) a to jednoho z těchto: Itzamna, Uaxac Yol či Amaite Ku.
Kinich Ahau
Bůh slunečního paprsku.
Kinich Kakmo
Sluneční božstvo reprezentováno jako papoušek, patron Izamalů.
Kisin(Cisin)
Nejčastěji používán jako bůh smrti.
Kukulkan
"Opeřený had", shodný s mexickým Quetzalcoatlem.

M

Mam
Titul respektovaného člověka znamenající "dědeček" byl aplikován na velké množství různých Mayských božstev včetně různých duchů.
Maximon
Bůh cestujících, obchodníků, medicíny a plodnosti.

N

Nohochacyum
Bůh stvořitel a ničitel, bratr boha smrti Kisina.

O

Oxlahuntiku
Jeden ze "třinácti bohů".

Q

Qaholom
Jeden z druhé generace bohů-stvořitelů.
Q'uq'umatz
Opeřený had - bůh a stvořitel.

S

Sip
Bůh lovců, v obrazech je připodobňován ke staršímu muži s jeleními uši a parohy.

T

Tepeu *PV*
Nebeský bůh a jeden ze stvořitelů.
Tohil
Mocný patron božstev lidu Quiché s vlastním chrámem ve starobylém hlavním městě Q'umarkaj.

V

Vatanchu
Votan
Legendární bůh Mayského lidu, srdce Mayů.
Vucub-Caquix
Ptačí bytost - žena. Její synové jsou démoničtí obři Cabrakan a Zipacna.

X

Xaman Ek
Bůh cestujících a obchodníků, kteří mu položili oběť na okraj silnice.
Xbalanque
Jedno z dvojčat Bohů války.
Horký bůh.
Xmucane a Xpiayoc
Pár bohů, prvních stvořitelů.
Xquic
Dcera jednoho z pánů Xibalba, nazývaného Cuchumaquic, Xibalba bydlel v Mayském podsvětí a tahle jeho dcera je někdy považována za bohyni ubývajícího Měsíce.

Y

Yaluk
Jeden z pradědů země a hlavní bůh všech blesků.
Yopaat
Důležitý bůh deště v Copánu a Quirigua v jižní části Mayské říše.
Yum Kaax
Bůh lesů, divoké přírody a lovu.

Z

Zac Cimi
Bůh Bacab na západě.
Zipacna
Démonické ztělesnění zemské kůry.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře