Karma, zákon příčinu a následku

0

Tato východní doktrina hovoří o tom, že každý skutek (a myšlenka) přináší následky. Na materiální úrovni je tato myšlenka podobná víře, že příčina má následky. Ale východní teologie zahrnují do této doktriny i lidský život a etiku, kdežto západní křesťanské dogma z takového zákona věřící vyjímá pomocí Kristova vykoupení. Co to znamená v sociálním chování naznačil Britský královský úřad v Indii během osmdesátých let minulého století. zkoumal totiž počty vražd spáchaných v různých náboženských skupinách a shledal, že počet vražd je mezi křesťanským a muslimským obyvatelstvem (ani jedno nemá teorii o karmě) třikrát větší než mezi hinduisty a pětkrát vyšší než mezi buddhisty. Úřad z toho vyvodil, že křesťané zabíjejí daleko pohotověji, protože doufají, že jim jejich skutek může být prominut. Buddhisté jsou mnohem zdrženlivější, protože věří, že by se jim takový skutek vrátil v příštích životech. Která doktrina je ve větší míře použitelná pro sociální chování (ať už je její metafyzická skutečnost jakákoliv), je třeba nechat na nezávislých soudcích.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře