Dystymie

0

Dystymie je druh deprese s lehčími projevy, ale zato dlouhodobými. Dystymie bývá označována jako chronická deprese. Diagnostika dystymie zahrnuje především depresivní náladu po dobu nejméně dvou let s přestávkami menší než dva měsíci. Mezi příznaky pro diagnostiku se řadí především: horší chuť k jídlu, nebo naopak přejídání; poruchy spánku zahrnující nespavost, ale i nadměrnou spavost; únava a pocity slabosti; menší sebedůvěra; problémy se soustředěním a rozhodováním; pocity beznaděje. Tato porucha je chronické a dlouhodobé onemocnění se silným ovlivněním sociálního, pracovního či školního okruhu.

Dystymie

Počátky dystymie lze často vysledovat až k dětství. Léčbou je možné snížit příznaky, ale i zcela vyléčit.

Příznaky dystymie jsou často totožné s příznaky deprese a dystymie se tedy chová jako mladší sestra deprese. V obou případech se jedná o silné poruchy nálady a nezájem o radostné věci se ztrátou energie. U dystymie jsou však příznaky mírnější, které se však mohou zhoršovat a přerůst v normální deprese, které se pak může označovat jako "dvojitá deprese" (double depression). Deprese má kolísavou tendenci a odeznívá, kdežto dystymie je trvalá až lidé v okolí získají pocit, že je prostě součástí charakteru. Dystymie je často neléčená, protože postižený ani neví, že je nemocný. O nemoci s lékařem nehovoří, protože to nepovažují za klasické onemocnění. Dystymie často vznikla v dětství ve stresovém rodinném kruhu, nebo díky úmrtí blízkého člověka. Na lidi s dystymii působí životní situace odlišným způsobem než na obyčejné lidi. Jsou citlivější na okolní vjemy reagují neadekvátně s odrazem v jejich emocích.
Příznaky dystymie:

  • Snížená či zvýšená chuť k jídlu.
  • Nedostatek spánku nebo nadměrná spavost.
  • Únava či slabost.
  • Poruchy s koncentrací.
  • Snížená sebedůvěra.
  • Nerozhodnost.
  • Beznaděje nebo pesimistický pohled na svět.

Léčba spočívá v psychoterapii, která se snaží změnit způsob myšlení. Lze možno kombinovat s psychofarmaky jako jsou antidepresiva na bázi SSRI. Případně léky vyvinuté speciálně pro dystymii.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře