Úzkostná porucha

0

Úzkostná porucha: Každý neurotik trpí úzkostí. Je-li jí však osoba ovládána zcela, můžeme hovořit o úzkostné neuróze.

Neurotický není každý strach. (Za patologické lze považovat také není-li člověk schopen pociťovat strach.) Cítit při ohrožení strach je schopnost nutná pro přežití (reálný strach). Tzv. existenciální úzkost je něco specificky lidského; lze ji pociťovat, když člověk sebe chápe jako konečnou, nebezpečí vystavenou bytost, která je dána napospas "závrati svobody" (S. Kierkegaard). Neurotická úzkost je však ve spojení s potlačenými pudovými impulzy, jejichž využití je pociťováno jako ohrožení. Zde leží kořeny strachu v nevědomých oblastech. Často má neurotická úzkost co do činění se zadržovanými a potlačovanými agresemi, které jsou obráceny proti vlastní osobě.

Úzkostná porucha

Jeví-li se úzkost jako převládající jev, jedná se o úzkostnou neurózu (či poruchu), zaměřuje-li se na určité objekty, hovoříme o fobii.

Typy úzkostných poruch

  • Obsedantně kompulzivní porucha
  • Sociálně úzkostná porucha
  • Generalizovaná úzkostná porucha
  • Posttraumatická stresová porucha
  • Agorafobie
  • Panická porucha
  • Specifické fobie

Diagnostika úzkostné poruchy

Společným rysem pro úzkostné poruchy je neoprávněná obava z nějaká části běžného dne, která může mít takřka jakoukoliv podobu. Tato obava je často společná pro více typů úzkostných poruch a pro konkrétní určení typu je třeba sledovat další podmínky, pro přesnou diagnózu je třeba porovnat specifická kritéria.

Míra rozšíření

Prevalence (míra rozšíření v populaci) se udává mezi 1,5 % až 16 % populace. Větší část poruch mají obecně ženy, ale některé typy úzkostných poruch jsou více rozšířené u mužů. Vliv má samozřejmě mnoho faktorů od hospodářských výsledků země, až po politikou situaci, nebo strach z imigrantů či ohlášení průletu meteoritu kolem Země.

Léčba úzkostných poruch

Pro léčbu úzkostných poruch se nejčastěji používají benzodiazepiny a antidepresiva a to všech hlavních skupin jako SSRI, TCA, IMAO... Pro léčbu úzkostných poruch lze s úspěchem používat i kognitivně behaviorální terapii a to v kombinaci s psychofarmaky či bez nich. U fóbii i ostatních úzkostných poruch se používá technika vystavování situacím, kdy dochází k prolomení psychiky a otevření brány pro strach, ale v menších dávkách. Teorie praví, že úzkost nemůže člověka zabít a psychická stránka člověka se umí odnaučit to, co se v minulosti naučila.

S veškerými informacemi na internetu (i na chi.cz) je třeba zacházet jako úvod do problematiky a v případě potřeby vyhledejte lékaře!

Mohlo by se vám líbit

Komentáře