Vynálezy Nikoly Tesly

0

Nikola Tesla patřil ve své době mezi nedoceňované vynálezce, ale o to více je ceněný v dnešní době. Ve své době byl pod tlakem Edisona, který byl jeho přímý a mocný konkurent, který nebojoval vždy zcela čestně. Známá je jeho veřejná prezentace zabíjení krav Teslovým střídavým proudem, aby podpořil stejnosměrný proud, který mu přinášel velké peníze.

Král žárovek - Tesla osobně

Mezi největší vynálezy Nikoly Tesly se tedy beze sporu řadí střídavý proud, nebo spíše jeho využití, elektromotory, které vylepšil až na samý práh dokonalosti, ale po celém světě je na 300 patentů psaných na jméno Nikola Tesla.

Teslovy vynálezy sebou také přinášejí spousty mýtů a legend, i kvůli americké vládě, která po jeho smrti zabavila všechny písemnosti a nechtěla je dlouhá léta odtajnit. Přívrženci konspiračních teorií mají jasno, Teslovy vynálezy dokáží ovládat svět a nemohou být zpřístupněny ani dnes.

Teslovy vynálezy

Čísla patentů jsou převzaty z amerického patentového úřadu. V jiných zemích nemusí být patenty platné, nebo mají jiná čísla.

Elektrická oblouková lampa z 9.února 1886 (Patent č. US335786)

Dynamo - datum schválení patentu: 22.3.1887 (Patent č. US359748)
Zlepšení konstrukce dynama, usnadnění stavby včetně snížení nákladů.

Elektromagnetický motor z 1.května 1888 (Patent č. US381968

Systém pro distribuci elektřiny - 1888 (Patent č. US0381970)

Eletrický přenos výkonu motoru, konverze přes dynamo (Patent č. 0382280)

Komutátor pro dynamo, 15.květen 1888 - (Patent č. 0382845)

Způsob ovládání elektromagnetického motoru - 16.dubna 1889

Systém elektrického osvětlení z 23.5.1891.

Elektrická žárovka - 30.6.1891, pro světovou výstavu mu Edison odmítl poskytnout práva na svoji žárovku, tak byl nucen obejít všechny jeho patenty, což se mu povedlo a dokonce se jeho žárovka používá do dnes. Edisonův koncept je již spousty let mrtvý. (Patent č. US455069 A)

Elektrický kondenzátor

Elektrický kondenzátor, 8.12.1891.

Vylepšená cívka pro elektromagnety - 9.1.1894.

Vylepšení elektrického vodiče, jeden z prvních koaxiálních kabelů (Patent č. 514167).

Vylepšení parního stroje - 10.4.1894, vratný píst s pružinou a kontrola šoupátka - (Patent č. 517900).

Zařízení na výrobu ozonu - 22.září 1896, patent číslo 568177. Ozon získávaný pomocí působení výbojů vysokého napětí.

Elektrický transformátor - 2.11.1897, nový typ transformátoru.

Elektrický kontrolní obvod.

Bezdrátový přenos elektrické energie - 20.3.1900, číslo patentu 645576. Tento bezdrátový systém pro přenos elektrického proudu se zakládal na předávání energie mezi dvěma balóny ve výšce 9000 metrů, kde se měla nacházet vysoce vodivá vrstva atmosféry. Myšlenka pocházela z fenoménu, kterého si všiml v katodové trubici, kde byla zvýšená vodivost při nízkém tlaku. Tento princip měl umožnit i rychlou komunikaci na velké vzdálenosti. V tomto patentu se skrývají veškeré legendy o bezdrátovém přenosu Nikoly Tesly.

Zařízení pro využití energie záření - 5.11.1901, patent číslo 685957. Princip pro bezdrátové nabíjení i ovládání vzdálených elektrických přístrojů přes energii záření. Základ fotoelektrických krokových motorů.

Přenos elektrické energie skrze přírodní média, patent č.787412 z 18.dubna 1905.

Přenos a přeměna mechanické energie skrze tekuté fluidum, 21.10.1909.

Vylepšení účinnosti turbín, patent č. 1061206 - Jubilejní patent číslo 100 v Teslově kariéře.

Vylepšení fontány pro okrasné i chovné účely. Vylepšení přesunu velkého množství kapalin s co nejnižšími energetickými náklady - patent č. 1113716 z 13.října 1914.

Ukazatel rychlosti, rychloměr - 6.8.1918, patent č. 1274816.

Automatický záznam rychlostí lodí, okamžitý zápis i čtení v uzlech či mílích za hodinu. Patent č. 1314718 z 2.září 1919.

Průtokoměr - měření průtoku, rychlosti i množství proudící tekutiny. Prazáklad vodoměrů. - 11.1.1921.

Měřič frekvencí - 3..1922.

Metoda vzdušné přepravy - 3.1.1928, patent č. 1655113, princip letadel startujících i přistávajících vertikálně (svisle). Systém VTOL.

Princip supervodivosti elektrických vodičů při silném podchlazení.

Spousta patentů jen mírně vylepšují již fungující vynález, třeba patentů okolo motorů vlastní Tesla ke stovce. Spousta neúspěšně podaných patentů se ztratilo v řece historie, ale o některých se zmiňují soubory FBI.

Nikola Tesla je držitelem patentů ve 21 zemích světa, ve Francii 26 patentů, v Německu 21 patentů, v Belgii 21 patentů, v Itálii 11 patentů, v Maďarsku 7 patentů, v Austrálii 5 patentů, ve Švýcarsku, Rusku, Rakousku a Švédsku po 4 patentech, 3 patenty drží v Norsku a Dánsku, dva v Brazilií a po jednom ve státech Argentina, Mexiko, Rhodesie, Kuba, kolonie Transvaal, která byla již zrušena a tím vlastně i patent Nikoly Tesly na využití elektrické energie skrze geotermální energii zemského jádra, Indie a Japonsko.

Tesla plánoval vynálezy, které nestihl promítnout na papír nebo plány nejsou k dispozici. Jmenovitě:
- bezdrátový přenos elektřiny
- elektrická ponorka
- teleforce (zbraň k obraně založená na elektrostatickém odpuzování chráněného území, podle Teslova popisu by ochrana dokázala zničit flotilu 10000 letadel na vzdálenost 250km od hranice chráněného území). Mělo se jednat o superzbraň, která by ukončila všechny války i pokusy o ně. Z důvodu bezpečnosti a zneužitelnosti byl plán na superzbraň TELEFORCE pouze v hlavě jejího vynálezce a k dispozici je pouze pojednání, které je v současné době uloženo v muzeu Nikoly Tesly v Bělehradě. Podle schematického nákresu se mělo jednat o jakousi elektronku s tryskou, která umožňovala opustit částicím uzavřený prostor a nabít je mnohamiliony volty. Tesla se pokusil tuto ochrannou zbraň předat čelním představitelům vlád USA, Spojeného království, Sovětského Svazu i Jugoslávie. Zápisy o jednání nejsou veřejně přístupné nebo neexistují. Podle pozdějších výkladů systému TELEFORCE se mělo jednat o "smrtící paprsek" (Death ray), kdy New York Sun ho pojmenoval "mírový paprsek" (11.7.1934), který umožnil vyslat soustředěnou energii ve formě paprsku a zničit tak vše co by stálo v cestě. Samotný Nikola Tesla tuto definici popřel a vysvětlil, že by to technicky nebylo možné, kvůli fyzikálním zákonům, kdy by se paprsek po dvaceti kilometrech rozplynul do té míry, že by nebyl schopen zabít ani zajíce.

Největší zájem o Teslovu TELEFORCE měl tehdejší Sovětský svaz, kdy jednání došlo údajně do stádia, kdy Tesla dostal od Sovětů šek na 25000 dolarů na první fázi testování. Teslova myšlenka se dnes obecně nebere moc vážně a zdali se jí v době před druhou světovou válkou někdo seriózně zabýval je předmětem dohadů. Každopádně určité popisy původní zbraně se shodují se zbraněmi se směrovanou energií, která počala svůj vývoj nedlouho po smrti Nikoly Tesly, nedlouho po zabavení Teslových zápisků americkou FBI. V současné době je americká armáda vyzbrojena několika typy těchto zbraní, konkrétně laserové, elektromagnetické a mikrovlnné. Nakolik pocházejí z Teslova výzkumu "smrtících paprsků" není známo.

Mezi další vynálezy z Teslovy hlavy, které pravděpodobně stále neexistují či jen ve slabých náznacích se řadí:
- volná energie (vytvoření plně obnovitelného zdroje energie)
Kapesní vynález na vyvolání zemětřesení - kapesní zemětřesořas - zařízení založené na Teslově elektromechanickém oscilátoru, který byl Teslou patentován již roku 1893 a pozdější verze právě měli umět vyvolat zemětřesení. Systém HAARP je právě obviňován ze zneužívání Teslova vynálezu, zabaveného FBI.
- silové pole (prazáklad všech SDI fantazií, včetně silových polí ve Star Wars a jiných sci-fi filmech má prapůvod právě v Teslově imaginárním vynálezu).
- Teslův létající stroj s iontovým motorem - dle slov samotného Tesly jeden z vrcholných životních cílů, stvořit létající stroj bez použití křídel i zdrojů paliva na palubě. Teoretický vzhled podle dochovaných záznamů měl klasický tvar talíře nebo doutníků.

Fotografování myšlenek

Kolem roku 1933 se Tesla zcela vážně zabýval fotoaparátem, který je schopen vyfotit myšlenky. Původní nápad sám Tesla datuje do roku 1893, ale právě roku 1933 myšlenka uzrála k praktickému sestrojení, myšlenková cesta vynálezu Tesly procházela přes obrazy vytvářené v myšlenkách se musí nějakým způsobem reflektovat v realitě a tím odrazem v našem světě měl být obraz na sítnici oka. Tento obraz by vhodným zařízením mohl být přečten a dále reprodukován. Zhruba v té době oznámil Tesla i televizní vysílání...

Mohlo by se vám líbit

Komentáře