Řečtí bohové a bohyně

0
Řečtí bohové

Adrásteia
Adrásteia je v řecké mytologii jméno dvou postav. První je Nymfa Adrásteia, která spolu se svou sestrou Íaiou vychovala nejvyššího boha Dia. Druhá Adrásteia byla fryžská bohyně hor a někdy ztotožňována s bohyní odplaty Nemesis.
Achelóos
Achelóos byl v řecké mytologii bůh největší řeky v řecké Aitolii. Zároveň je to i jméno té řeky.
Aiolos
Bůh vládce větrů.
Amfitríta
Amfitríta byla v řecké mytologii dcera mořského boha Nérea a jeho manželky Dóridy. Byla z nejkrásnějších mořských bohyň, takže se do ní zamiloval vládce mořské říše Poseidón.
Anterós
Bůh pomsty zhrzené lásky.
Apaté
Apaté byla v řecké mytologii bohyně klamu a sám klam. Zrodila ji bez otce bohyně temné noci Nyx. Apaté vycházela z temnot na zem i mezi bohy na Olymp. Proti její moci byl bezradný a bezmocný nejenom každý člověk, ale i každý bůh
Arés
Syn nejvyšších bohů Dia a Héry, Arés jeřecký bůh války.
Artemis
Artemis v bájesloví dcera Dia a Léty; jejím bratrem byl bůh Apollón, který se s ní narodil jako dvojče. Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře.
Asklépios
Bůh lékařství.
Asópos
Bůh řeky v Boiótii.
Áté
Até (latinsky Ate) byla v řecké mytologii bohyně zaslepené a nezkrotné vášně. Byla dcerou nejvyššího boha Dia, dcerou bohyně sváru Eris.
Boreás
Boreás v řecké mytologii byl synem Titána Astraia a bohyně ranních červánků Éós. Byl bohem severního větru nebo též severní vítr sám.
Dionýsos
Dionýsos je v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti.
Eileithýia
Eileithýia byla v řecké mytologii bohyně porodu. Byla dcerou nejvyššího boha Dia a jeho manželky Héry. Podle pozdějších bájí bylo žen toho jména více a pomáhaly Héře, která jako ochránkyně manželství sesílala ženám šťastný porod. Někdy dokonce s Hérou splývají nebo Héra sama je nazývána Eileithýí.
Éós
Éós (latinsky Aurora) byla v řecké mytologii dcerou Titána Hyperiona a jeho manželky a sestry Theie; bohyně ranních červánků. Její bratr je Hélios, bůh slunce a sestra Seléné, bohyně měsíce.
Éósforos
Éósforos (latinsky Eosphorus), jinak také Hesperos či Fosforos, je v řecké mytologii synem bohyně ranních červánků Éós a Titána Astraia. Jako jeho otec bývá uváděn také obr Atlás či Kefalos, syn boha Herma. Éósforos je bohem jitřní hvězdy a zároveň jejím zosobněním. Vycházel na oblohu ještě před bohyní Éós, bohyní ranních červánků, Aurorou. Bývá nazýván také Večernicí, vycházel-li večer. Jiné jeho jméno je Zářný, latinsky Lucifer. (Teprve mnohem později se v křesťanských knihách objevuje jako kníže pekel, kam se dostal pro svůj odbojný vztah proti Bohu.)
Eris
Eris je řeckou bohyní sporů, rivality a válečných konfliktů.
Erós
Éros byl řecký bůh lásky a láska sama; syn boha války Area a bohyně krásy a lásky Afrodite.
Hébé
Hébé (latinsky Hebe) je v řecké mytologii bohyně věčné mladosti a číšnice olympských bohů.
Héfaistos
Bůh ohně a kovářství, syn Dia a Héry.
Hekaté
Hekaté je řecká bohyně patronka cest, křižovatek, porodů, mládeže, vládkyně tajemných sil a měsíce a noci a podsvětí. Hekaté je ale zároveň i čarodějnice.
Hélios
Hélios, syn Titána Hyperíona a jeho manželky a sestry Theie, bůh slunce.
Héra
Nejvyšší starověká řecká bohyně. Sestra a manželka boha Dia. Patronka manželství a porodu.
Héraklés
Héraklés byl v řecké mytologii syn Diův a Alkménin. Byl obdařen nadlidskou silou, odvahou i důvtipem a byl vzorem pro hrdinu a muže.
Hymén
Hymén byl bůh sňatku a ochránce manželství, bůh svatebních zpěvů.
Hypnos
Hypnos je v řecké mytologii synem bohyně noci Nykty a bratr boha smrti Thanata. Je to bůh spánku a sám spánek.
Iris
Iris je v řecké mytologii dcerou mořského boha Thaumanta a Élektry, dcery Titána Ókeana. Je to bohyně duhy, která naplňuje mraky vodou.
Mómos
Mómos je v řecké mytologii synem bohyně noci Nyx. Je uváděn jako bůh hany a hlouposti.
Morfeus
Morfeus je v řecké mytologii synem boha spánku Hypna a jeho manželky Pásithey, nejmladší z Charitek. Je to bůh snů.
Nefelé
Nefelé byla v řecké mytologii bohyně oblaků, stala se manželkou orchomenského krále Athamanta.
Nemesis
Nemesis je v řecké mytologii dcera bohyně Noci Nyx a boha Temna Ereba, podle jiných pověstí byla její matkou Diké a otcem Ókeanos a podle dalších byla zrozena bez otce. Byla bohyní odplaty.
Níké
Niké (latinsky Victoria – vítězství) je v řecké mytologii bohyně vítězství.
Notos
Notos v řecké mytologii byl synem Titána Astraia a bohyně ranních červánků Éós. Byl bohem jižního větru nebo též jižní vítr sám.
Oiagros
Říční bůh v Thrákii.
Pan
Pan je řecký bůh lesů, pastvin, stád a také pastýřů a lovců, kteří ho uctívali. V římské mytologii byl později ztotožněn s Faunem.
Peithó
Byla bohyní lichotivého přemlouvání, lichotek a svádění. Není divu, že s tímto uměním byla služebnicí bohyně lásky Afrodíty a jejího syna Eróta. Byla rovněž družkou Múz.
Plútos
Plútos je v řecké mytologii syn bohyně Démétry a Íasióna, ochranného boha úrodného nitra země. Jiné verze však také uvádějí, že jeho otec býl král thessalský nebo arkadský.
Priapos
Priapos je řecký bůh zemědělské plodnosti, syn Dionýsa a Afrodity.
Próteus
Próteus je v řecké mytologii mořský bůh, syn boha moří Poseidóna a mořské nymfy Náidy.
Seléné
Seléné nebo Seléna nebo Selene, - ještě se jí také říká Fébé nebo Méné podle fáze Měsíce – byla starořecká bohyně a zosobnění Měsíce.
Styx
Styx je v řecké mytologii dcerou Titána Ókeana a jeho manželky a sestry Téthys. Je bohyní a zosobněním řeky Styx.
Tartaros
V řecké mytologii je Tartaros mohutná propast se železnými zdmi a branami, vzniklá z provopočátečního chaosu, nebo také bůh této propasti. Leží tak hluboko pod zemí, jak vysoko je nebe nad zemí. Železná kovadlina by ze zemského povrchu padala na její dno devět dní a nocí. Je tam třikrát větší tma než v noci na světě.
Thanatos
V řecké mytologii je Thanatos bůh smrti a sama smrt, syn bohyně noci Nykty. Je uváděn jako syn boha bezedné propasti věčné temnoty Tartara, podle jiných pramenů byl jeho otcem Erebos. Jeho bratr - dvojče - byl bůh spánku Hypnos.
Thaumás
Thaumás je v řecké mytologii syn boha moře Ponta a bohyně země Gaie. Je bohem přírodních úkazů na moři. Jeho jméno samo znamená „Div, Zázrak“, je zosobněním všech podivuhodných jevů mořských i nebeských, které vystupovaly z moře.
Tyché
Tyché (latinsky Fortuna) je v řecké mytologii dcerou Titána Ókeana a jeho manželky a sestry Téthys. Byla bohyní šťastné náhody.
Zefyros
Zefyros byl v řecké mytologii byl synem Titána Astraia a bohyně ranních červánků Éós. Byl bohem západního větru nebo též západní vítr sám.
Zeus
Nejvyšší ze všech řeckých bohů.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře