Keltský kříž

0

Jeden z nejznámějších systémů výkladu tarotových karet (vykládání karet, Tarot). Při tomto systému vykládání se většinou vyloží takzvaný "signifikátor", který představuje tazatele či tazatelku. Přitom se z tarotové hry vybere např. karta, která představuje znamení příslušné osoby. Výběr signifikátoru vyžaduje zkušenost, šikovnost a intuici.

Keltský kříž První karta (1), která se pak vytáhne, se položí přes signifikátora. Přináší informaci o hlavním vlivu, který v daném momentě převládá, nebo o osobě, která je v daném momentě pro tazatele či tazatelku velmi důležitá.

Nyní se přes první kartu položí horizontálně druhá karta (2). Ta symbolizuje překážky, které v dané chvíli působí; když to je velice dobrá karta, představuje příznivý vliv.

Třetí karta (3) se položí nad signifikátor. Naznačuje, co je v dané chvíli možné, co je přáním a nebo ideální představou tazatele či tazatelky resp. předmětu dotazování karet.

Čtvrtá karta (4) se položí pod signifikátor. Ukazuje na oblast nevědomí a naznačuje, s jakou oblastí a s kterými problémy se musíme vědomě vypořádat.

Pátá karta (5) se vyloží nalevo od signifikátoru. Informuje o tom, co se událo v minulosti a eventuálně jak vznikl problém.

Šestá karta (6) se položí vpravo od signifikátoru. Informuje o tom, co se stane v budoucnosti, jakým směrem se bude vyvíjet tazatel či tazatelka a problém. Šestou kartou je vytváření kříže u konce. Nyní se vyloží karty 7, 8, 9 a 10 postupně odspodu nahoru v řadě napravo od signifikátoru .

Sedmá karta (7) postoj a stanovisko zaujímané vůči dotazu, takže doplňuje karty (1) a (2).

Osmá karta (8) ukazuje vliv, jaký má na tazatele či tazatelku sociální prostředí (rodina, přátelé atd.) a životní situace obecně.

Devátá karta (9) informuje o nadějích a obavách.

Desátá karta (10) odkazuje na budoucnost, k tomu, co se stane, a doplňuje tak (6). Výklad se však nyní týká podstatně delšího časového období a může rovněž uvádět konečný bod, k němuž předmět dotazu dospěje.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře