Astrum Argentum

0

A.A. zkratka latinských slov Astrum Argentum což znamená stříbrná hvězda. Příležitostně se místo A.A. používá také zkratka S.S., což znamená Silver Star (opět Stříbrná hvězda) A.A. je magický řád, o němž existuje mnoho legend a pomýlených informací. Založil ho na jaře 1900 v Mexiku Aleister Crowley. Chápal ho jako pokračování "Hermetic Order of the Golden Dawn" (Hermetický řád zlatého úsvitu). Crowley, který sám byl zasvěcencem Golden Dawn, vytvořil tento řád, protože byl nespokojen s Golden Dawn a jeho vedením. Podle jeho názoru ztratil Golden Dawn kontakt k tajným představeným řádu. Když se mu podle jeho názoru na jaře 1904 podařilo tento kontakt obnovit, označil A. A. jako "Vnitřní řád Nového eónu, z něhož vzejde zákon Thelemy".

A.A. má jedenáct stupňů (0-10) a dva mezistupně. Základem systému stupňů je kabalistický strom života. Během své dráhy v řádu se člen symbolicky vydává na cestu od sefiry malchuth (neofyt 1. stupně) až po sefiru kether (ipsisismus). Na rozdíl od jiných takzvaných magických řádů neudržuje A. A. ani lóže ani školicí střediska. A. A. přijímá muže i ženy. Výuka členů probíhá podle následujícího schématu: každý člen zná pouze člena, který mu je v hierarchii řádu bezprostředně nadřízen. Ten pak vystupuje jako jeho učitel. Když člen dosáhne stavu magického, mystického a filosofického vědění, postoupí na další stupeň. Zároveň člen působí jako učitel toho, kdo stojí v systému řádu pod ním. Když tento řádový bratr či sestra dosáhnou svého "vědění" získají daný stupeň. Každý člen řádu A. A. zná tedy vlastně jen dva další členy řádu, svého učitele na vyšším a svého žáka na nižším stupni. Takový systém pochopitelně láká podvodníky a šarlatány, protože zájemce o A. A. není schopen si stoprocentně ověřit, zda je skutečně v kontaktu s opravdovým A.A., nebo zda propadl nějakému pseudořádu. Nemůže přehlédnout řád v celku a pravdu zjistí často až po letech. To hledání pravého A. A. nesmírně ztěžuje. Tak například od osmdesátých let existuje A. A., jenž vyvíjí činnost nejprve z Berlína a potom z Bergenu an der Dumme. Hlavou tohoto pseudo-A. A. je Berlíňan Michael E. Eschner. Eschner zneužívá jméno A. A. ke svým vlastním účelům, což jsou: uspokojení vlastní touhy po moci, po penězích (členství ve skutečném A.A. nestojí nic nebo jen velice málo) atd. Eschner a jeho skupina se dostali několikrát do konfliktu se zákonem a on sám byl odsouzen za omezování osobní svobody k několika letům vězení. Přesto jeho skupina působí dál, jak je možno zjistit z různých publikací a bulvárního tisku. Eschner navíc přišel na trh s mimořádně špatnými překlady Crowleyho knih, jež jsou plné chyb a dezinterpretací pocházejících z jeho vlastního pera. Vážnost A. A. v Německu jeho působením vážně utrpěla.

V současnosti prý na světě existuje několik větví A. A., které jsou autentické, ale tento nárok je těžké ověřit. Co tedy učí A. A.? To vše Crowley podrobně vyložil ve svém spise "One Star in Sight" (Hvězda na dohled). A. A. neučí žádné sexuální magii, jak se tu a tam mylně tvrdí. Učí různým technikám jógy a meditace. Členové se dozvědí hodně o filosofii a různých náboženstvích. Musí přečíst základní spisy thelematického světového názoru a získá základní vzdělání v rituální magii. V pátém stupni se mu musí podařit vyvolat vlastního anděla strážného, který mu pak pomůže na další cestě v řádu. Po sedmém stupni musí umět překonat abyssos a narodit se na druhé straně symbolicky jako dítě abyssu v binah, ve "Městě pyramid". Potom jakoby vstoupí do kabalistického světa Aciluth.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře