Bafomet

0
Bafomet

Bafomet (Baphomet) je legendami zahalená postava, kterou údajně uctívali templáři. Alespoň to doznali někteří z nich při mučení po zákazu svého řádu v roce 1307. Templáři prý klnuli kříži a klaněli se modle zpodobující Bafometa. Podle některých pramenů měl bílou bradu a oči z drahokamů, podle jiných pramenů měl oslí hlavu a kozlí rohy. Z posledního popisu je snad také zřejmé, proč byl Bafomet ztotožňován s ďáblem.

O původu a významu slova Bafomet existuje řada teorií, žádná z nich však není definitivní ani obecně uznávaná. Symbolickou podobu Bafometa s hlavou kozla vytvořil francouzský okultista Eliphas Lévi (tvrdí wikipedie). Podle některých je například odvozeno ze jména Mohamed: Mohamed - Mahomet - Mafomet - Bafomet. To je prý důkaz, že templáři konvertovali k islámu. Podle Aleistera Crowleyho pochází Bafomet z bafomitr, slova, které znamená tolik co otec Mitrův. V každém případě toto slovo rozněcovalo v uplynulých 600 letech fantazii mnoha lidí. Bafomet bylo Crowleyho řádové jméno v O.T.O. - Ordo Templis Orientis.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře