Podvědomí, náš rádce

0

Podvědomí Podvědomí, psychology dnešních časů označované jako nevědomí je rozumem neuvědomělé duševní síly a proudy, které byly dříve označovány jako duchové, démoni nebo bozi z jiného světa. Nyní u nás někteří esoterikové a mágové chápou lépe to, čeho si jiné kultury, zejména buddhistická, byly lépe vědomý, že totiž tito duchové úzce souvisejí s lidskou duší. Věděli, že při zaříkávání nevyvolávají démony z pekel a duchy z elementů, ale že se dotýkají hlubokých nevědomých vrstev vlastní duše. Podle zásady Tabula smaragdina mají však tyto síly také tajuplný vztah k vnějšímu, uvědomělému každodennímu světu a realitě. Vedle magických rituálů si lze přístup do těchto oblastí zjednat rovněž automatickým psaním a kreslením, a především sny. Také čtení z tarotových karet zjednává řízený přístup k podvědomí.

Pomocí podvědomí je možné vysvětlit automatické psaní, intuici a vědění přicházející "odnikud". Podvědomí se špatně zkoumá a jistě skrývá mnohá tajemství života. Ovládat podvědomí je možné pomocí různých meditačních technik či metod jako je například Silvova metoda pro ovládání mysli.

O nejhlubších vrstvách vědomí se vědělo již ve starověku, například Sókrates pro onen "vnitřní hlas" používal označení daimonion, pojem podvědomí zavedl sice až Sigmund Freud, ale známo bylo od nepaměti a magie ho využívala zrovna tak dlouho.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře