Přísloví o přátelství

0

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku. (Francouzské přísloví)

Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. (Čínské přísloví)

Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. (Šalamounovo přísloví)

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. (Slovenské přísloví)

Dobrá žena bývá lepší než přítel. (Německé přísloví)

Dobrého přítele se držte oběma rukama. (Nigerijské přísloví)

Dobrého přítele si važte daleko víc než peněz. (Italské přísloví)

Dobrý protivník je nejlepším spojencem. (Latinské přísloví)

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. (Čínské přísloví)

Drž se nové cesty a starého přítele. (Slovenské přísloví)

Dvě krásné ženy se nikdy nemohou stát přítelkyněmi. (Orientální přísloví)

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe. (Slovinské přísloví)

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. (Polské přísloví)

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. (České přísloví)

Chuďas je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují. (Šalamounovo přísloví)

Chuďase nesnáší ani jeho bratři – tím spíše se mu vyhnou přátelé! (Šalamounovo přísloví)

I mezi přáteli má vládnout zdvořilost. (Japonské přísloví)

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. (Arabské přísloví)

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. (Latinské přísloví)

Jsou tři druhy nepřátel: nepřítel sám, nepřítelův přítel a přítelův nepřítel. (Perské přísloví)

Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přítele. (Turecké přísloví)

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. (Turecké přísloví)

Kdo chce ztratit přítele, ať mu půjčí peníze! (Arabské přísloví)

Kdo je slepý? Ten, kdo nevidí svět jiných. Kdo je němý? Ten, kdo neumí povědět nic příjemného okolí. Kdo je chudý? Ten, kdo má příliš mnoho tužeb. Kdo je šťastný? Ten, kdo je šťastný s ostatními. (Indiánské přísloví)

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele. (Šalamounovo přísloví)

Kdo z čistého srdce miluje, kdo má ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. (Šalamounovo přísloví)

Když se přátelíš s vlkem, měj sekyru po ruce. (Ruské přísloví)

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. (Anglické přísloví)

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi. (Mongolské přísloví)

Královské paláce jsou plné lidí, ale bez přátel. (Latinské přísloví)

Láska je dostupná mnohému, přátelství je ale prubířem srdce. (Francouzské přísloví)

Lépší je mít sto přátel, než jednoho nepřítele. (České přísloví)

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zarůstává trním a křovím. (Orientální přísloví)

Máš-li za přítele doktora, pošli ho rychle k nepříteli. (Španělské přísloví)

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. (Arabské přísloví)

Mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje. (Japonské přísloví)

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. (Španělské přísloví)

Naděje je dobrá přítelkyně, když vstáváme, ale špatná utěšitelka, když jdeme spát. (Německé přísloví)

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. (Čínské přísloví)

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. (Arabské přísloví)

Není štěstí bez přátel, ale bez neštěstí nepoznáš, kdo je tvým přítelem. (Anglické přísloví)

Neříkej svému příteli to, co nechceš, aby slyšel tvůj nepřítel. (Arabské přísloví)

Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led. (Eskymácké přísloví)

Od přátelství s oslem nečekej nic než kopance. (Indické přísloví)

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. (Židovské přísloví)

Peníze jsou jako sekera, která rozetne i dobré přátelství. (Malajské přísloví)

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. (Rómské přísloví)

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. (Japonské přísloví)

Přátelská láska lepší kamenných zdí. (Ruské přísloví)

Přátelství a láska velkého počtu nemilují. (Polské přísloví)

Přesné dohody - dobří přátelé. (Latinské přísloví)

Přítel je člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli. (Anglické přísloví)

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. (Anglické přísloví)

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. (Anglické přísloví)

Přítel k pomoci třeba o půlnoci. (České přísloví)

Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. (Šalamounovo přísloví)

Přítel se ti dívá do tváře, nepřítel na nohy. (Uzbekistánské přísloví)

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. (Čínské přísloví)

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. (České přísloví)

Půjč příteli. Od nepřítele si půjčuj. (Italské přísloví)

Rána od přítele se nehojí. (Arabské přísloví)

Rána, kterou zasadil přítel, se nehojí. (Africké přísloví)

Řekni mi kdo je tvůj přítel a já ti řeknu kdo jsi. (Turecké přísloví)

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá (Japonské přísloví)

Snídej sám, obědvej s přítelem a večeři dej svému nepříteli. (Anglické přísloví)

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. (České přísloví)

Starý přítel je mnohem lepší než dva noví. (Ruské přísloví)

Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí. (Šalamounovo přísloví)

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. (Německé přísloví)

Totéž chtít a totéž nechtíti - to je pravé přátelství. (Latinské přísloví)

Úcta líbá ruku, přátelství tvář, otcovská blahovůle čelo, láska ústa, touha oči, chtíč šíji, pokora roucho. (Německé přísloví)

V nouzi poznáš přítele. (České přísloví)

Věrný přítel je medicínou duše. (Latinské přísloví)

Veškerá práva má přítel. (Latinské přísloví)

Zbytečný člověk nemá přítele. (Arabské přísloví)

Zlý přítel je jako stín. Vidíme ho, jen když nám svítí slunce. (Nepálské přísloví)

Zrada vrhá stín na přátelství, pravda ho však činí jasnějším než předtím. (Indiánské přísloví)

Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš. (Čínské přísloví)

Život je pes, nejlepší přítel člověka. (Vtipné přísloví)
celkem:304

Mohlo by se vám líbit

Komentáře