Přísloví z Francie

0

Autre temps, autres mœurs.
Jiné dny, jiné způsoby.

Bon repas doit commencer par la faim.
Hlad je nejlepší koření.

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.
Dobré jméno je lepší než bohatství.

Dobrosrdečný člověk nemůže hrát šachy.

Kde člověka neznají, berou ho podle toho, jak vypadá.

Kdo hubuje na ženy, míval je kdysi rád.

Není hanba upadnout, ale příliš dlouho ležet.

Nepíchá-li trn, když je mlád, sotva bude už kdy píchat.

Nepokoušej se utopit smutek v alkoholu, umí plavat.

Růže přicházejí po trnech.

Sundejte darebáka ze šibenice a on vás tam pověsí.

Ten, kdo není schopen vyjádřit se srozumitelně, nestojí za to, aby se jeho slovům věřilo.

Ten, kdo nosí kalhoty, je v životě volný jak pták.

Výhodou stáří je, že už netoužíme po věcech, které jsme si v mládí nemohli dopřát.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře