Latinská přísloví

0

A capite ad calcem.
Od hlavy až k patě.

A Deo rex, a rege lex.
Král je od boha, zákon od krále. (citát připisovaný Jamesi I z Anglie)

A mari usque ad mare.
Od moře k moři. (národní motto Kanady)

Ab ovo (usque ad mala).
Od vejce (až po jablka [až do konce]). (význam přísloví: Od počátku [Římská jídla obvykle začínala vejci a hostina končila ovocem.])

Ab urbe condita.
Od založení města. (myšleno město Řím)

Absit omen.
Možná je to znamení.

Abstulit qui dedit.
Kdo dal, ten vzal.

Ad astra per aspera.
Ke hvězdám přes nepřízeň osudu.

Ad maiorem Dei gloriam.
Pro větší slávu Boží. (Motto jezuitů)

Acta non verba
Činy, nikoliv slova.

Aeguum et bonum est lex legum.
Spravedlnost a dobro je zákon nad zákony

Alea iacta est.
Kostky jsou vrženy! (Julius Ceasar, když překročil Rubikon, v rozporu se zákonem. Podle některých pramenů tuto větu pronesl v řečtině)

Alter ipse amicus.
Přítel je část tebe.

Ama nesciri.
Láska neznámá. (Význam: "Nehledej slávu")

Amat Victoria Curam.
Vítězství miluje přípravu.

Ars vera et falsa diiudicandi difficillima est.
Rozeznat pravdu a lež je velmi těžké umění.

Auri sacra fames.
Budiž proklet zlatý hlad (hlad po zlatě).

Autoritas, non veritas facit legem.
Autorita, nikoliv pravda, dělá zákon.

Beata solitudo.
Překrásná samoto!

Corruptissima res publica plurimae leges.
Nejvíce zkorumpovaný stát má nejvíce zákonů.

Dura lex, sed lex.
Tvrdý zákon, ale zákon.

Ex falis verum effici non potest.
Ze lži se pravda stát nemůže.

Femme fatale.
Osudová žena.

Homines amplius oculis quam auribus credunt.
Lidé více věří očím než uším.

Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora.
Čím více máš, tím více si přeješ.

Honesta mors turpi vita potior.
Lépe čestně zemřít, než nečestně žít.

Honestus rumor alterum est patrimonium.
Dobré jméno (pověst) je hotové jmění.

Ignorantia iuris cuique nocet.
Neznalost práva škodí každému.

Ignoscas aliis multa, nil tibi.
Odpouštěj ostatním mnohé, ale sobě nic.

Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alternum non laedere, suum cuique tribuere.
Právní pravidla jsou tato: čestně žít, neubližovat jinému a přiznat každému, co mu patří.

Ius est ars boni et aequi.
Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.

Iustitia est obtemperatio scriptis legibus.
Spravedlnost znamená dodržování psaných zákonů.

Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur.
Zákon má být krátký, aby si ho snadněji zapamatovali nezkušení.

Lex uno ore omnes alloquitur.
Zákon jedněmi ústy hovoří ke všem.

Non est princeps supra leges, sed leges supra principem.
Vládce nestojí nad zákony, ale zákony nad vládcem.

Null lex satis commoda omnibus est.
Žádný zákon není dostatečně výhodný pro všechny.

Prohibenda est ira in puniendo.
Při trestání je třeba vyvarovat se hněvu.

Tantum iuris habet, quantum potentia valet.
Každý má jen tolik práva, kolik má moci.

Veritas odium parit.
Vyřknutá pravda rodí nenávist.

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.
Nikomu se nedává život do vlastnictví, ale jen do užívání.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře