Přísloví z Japonska

0

Ani nejdražší zrcadlo nezrcadlí rub.

Ani nejlepší sokol ničeho neuloví, když se mu nedovolí vzlétnout.

Až když máš děti, začneš ctít své rodiče.

Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.

Bez vesel v člunu se přes vodu nepřeplavíš.

Bohatí nejsou milosrdní, a milosrdní nejsou bohatí.

Co bys rád řekl dnes, řekni raději zítra.

Člověk by neměl otevírat obchod s kyselou tváří.

Člověka si pamatují lidé jednu generaci, ale jeho skutky navěky.

Děti nás vážou ke třem světům: minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Dítě, narozené za dne, se podobá otci, narozené v noci, matce.

Dlouhý život - mnoho ostud.

Dokonce i malý brouček má svou maličkou dušičku.

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností.

Draze koupené levnější darovaného.

Hádka je jako přeháňka, nikdy nevíš, kdy se spustí.

Hlavní město je to, v němž žiješ.

Hráz protrhnou mravenčí chodbičky.

Hruď v rozedraném kroji, srdce ve zlaté zbroji.

Hřebík, který vyčnívá, dostane kladivem.

Chudoba je počátek světového bohatství.

I hráz protrhnou mravenčí chodbičky.

I mezi přáteli má vládnout zdvořilost.

I tisícimílová cesta začíná prvním krokem.

I v létě je dobrým dárkem teplý prošívaný kabátek.

I v pokoji o tisíci rohožích potřebuješ k přespání jen jednu rohož.

Jednou rukou nezatleskáš, jedním křídlem nepoletíš.

Jednou sám vidět je lepší, než stokrát slyšet.

Jen ti, kdož nezapomenou předchozích zkušeností, se stanou mistry.

Každá žena je krásná ve tmě, z dálky nebo pod slunečníkem.

Kdo dobře zná sám sebe, nebojí se jiných.

Kdo neuměl žít, nebude umět umírat.

Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví, jak prospívá.

Když bojují dva tygři, je jeden odsouzen ke zranění a druhý k smrti.

Když se milenci hádají, nebere to vážně ani pes.

Když se tě ptají, neprozradíš nic, sám od sebe ale řekneš vše.

Když tě ohrožuje sousedův pes, opatři si psa.

Když zblejskne zlato, i svatej sejde z cesty.

Ke mletí potřebuješ kámen, k vydělávání peněz trpělivost.

Ke starému člověku se chovej jako ke svému otci.

Kočka, která často mňouká, chytí málo myší.

Kov se pozná v ohni, člověk při víně.

Kráva pije vodu a je z ní mléko, zmije pije vodu a je z ní jed.

Květina je krásná polorozkvetlá, opilost také.

Láska tichošlápka kovaříčka je mnohem vášnivější než láska rozeřvané cikády.

Letní oblohou a lidským srdcem se nikdy nemůžeš být jist.

Lezeš-li vysoko, začni lézt odzdola.

Lidé jsou všude stejní, jen zvyky se liší jeden od druhého.

Lidský život je jako svíčka ve větru.

Lidský život je stejně křehký jako květina, která kvete jen chvíli.

Mám-li být bit, pak rodičovskou holí.

Manželství jsou psí dni s umělým kropením.

Meditovat nad svou příští dráhou - dobře bavit myši pod podlahou.

Milované dítě vyprav do světa na zkušenou.

Mnozí přátelé se nehodí ani k pití čaje.

Muž se má podobat borovici, žena vistárii.

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit.

Na plody své práce čekej trpělivě, můžeš si i zdřímnout.

Nahatí nic neztratí.

Napjal jsi tětivu – střílej.

Nejdřív máme děti na rukou, potom na klíně a nakonec na krku.

Nejhustší déšť padá na dům s nejděravější střechou.

Neptej se na věk, ptej se na zkušenosti.

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.

Peníze si zamykej, ženu ne!

Povaha tříletého zůstává do sta.

Prostořekost, toť pramen mnoha neshod.

Přátelé jsou jako nasolené slívy; čím starší, tím lepší.

Přehnaná zdvořilost se stává urážkou.

Při prvním poháru člověk pije víno, při druhém poháru víno pije víno, při třetím poháru víno pije člověka.

Přímý člověk je jako přímý bambus – také se s ním zřídkakdy setkáme.

Ráno jíme, abychom vydrželi peklo pracovního dne, večer jíme, abychom se radovali.

Rodiče mají děti nejdřív na rukou, potom na klíně a nakonec na hřbetě.

S člověkem, o kterém pochybuješ, nespolupracuj, o člověku, se kterým spolupracuješ, nepochybuj!

S prvním pohárem člověk pije víno - při druhém víno pije víno - při třetím víno pije člověka.

Skutečné mistrovství vypadá jednoduše.

Slibuj pomalu, ale sliby plň hned.

Smrt je peříčko, služba je hora.

Sto dní práce, jeden den radosti.

Špatná manželka jako neúrodné pole - na dlouhých šedesát let.

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle.

Štěstí se nečekaně samo oznámí. Náhodou zívne pes - a moucha vlítne psovi do tlamy.

Teď, když mám dům spálený na popel, vidím lépe na měsíc.

Trpělivost je nejdůležitější vlastnost.

Tvá silná stránka bývá počátkem tvé zkázy.

Učení je jako tlačení vozu do kopce - trochu povolíš a hned jede zpátky.

Úhledně psát umí mnozí, ale čtivě málokdo.

Úhledně psát umí mnozí, čtivě málokdo.

V trpělivosti a harmonii je skutečná síla.

Vědomosti jsou poklad, který svého majitele všude provází.

Velké pohromy vznikají z malých příčin.

Věř jenom polovině toho, co slyšíš!

Věštec sám nezná svůj vlastní osud.

Ví to celé město, jenom manžel ne.

Víno je králem léků.

Víno je lepší než sto lékařů, ale je i příčinou sta chorob.

Vstoupíš-li do vesnice, řiď se jejími zákony.

Výchova znamená více než původ.

Zařízne-li chudý k obědu slepici, je nemocný on, nebo ta slípka.

Zatímco všichni chválí páva pro jeho překrásný ocas, ptáci křičí: „Podívejte se na jeho nohy a hlas!”

Závazek vůči rodičům je vyšší než hory a hlubší než moře.

Zbytečná věc - zbytečná starost.

Zeptáš-li se, stydíš se za svou nevědomost teď, nezeptáš-li se, stydíš se celý život.

Zlé skutky se vracejí zpět k tomu, kdo je spáchal.

Žena a bobová pasta jsou tím lepší čím jsou starší.

Žena a rohože jsou lepší nové.

Žena je ústřední sloup domu.

Ženu si vybírej v kuchyni.

Ženy a rýže nebudeš mít nikdy dost.


Japonská přísloví na citato.cz

Mohlo by se vám líbit

Komentáře