Přísloví z Německa

0

Aas ist keine Speise für den Adler.
Mršina není potrava pro orla.

Auf des Fleischers Tisch kommt selten ein saftiger Braten.
Na řezníkův stůl přichází málokdy šťavnatá pečeně.

Auch die jungen Bären brummen schon.
Také mladí medvědi už bručí.

Bauern lieben lange Bratwürste und kurze Predigten.
Sedláci milují dlouhé klobásy a krátká kázání.

Bär und Büffel können keinen Fuchs fangen.
Medvěd a buvol neumí chytit lišku.

Bäume, die zeitig grünen, verlieren die Blätter früh.
Staré dřevo dělá dobrý oheň.
Stromy, časně zelené, ztrácejí brzy listy.

Bescheidenheit ist die höchste Form der Arroganz.
Skromnost je nejvyšší forma arogance.

Besser der Fleischer im Haus, als der Doctor.
Lepší v domě řezník, než doktor.

Bett und Nest müssen nicht kalt werden.
Postel a hnízdo nesmí vystydnout.

Bettelmanns Erbe liegt in allen Landen.
Dědictví žebráka se nachází ve všech zemích.

Bettelmanns Tasche wird nicht voll.
Žebrákova taška není plná.

Der Fisch braucht keine Flügel.
Ryba nepotřebuje křídla.

Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Lidé myslí, Bůh řídí. (Člověk míní, Bůh řídí.)

Die Frau ist der Schlüssel des Hauses.
Žena je klíč od domu.

Die grossen Gedanken kommen aus dem Herzen.
V běhu nechejte starce vzadu, ale ne jejich rady.
Velké myšleky vycházejí ze srdce.

Ein einziger Fleischer fürchtet sich nicht vor tausend Schafen.
Jeden řezník se nebojí tisíce ovcí.

Ein Floh ist ein unsauberer Gast.
Blecha je nečistý host.

Ein fröhlicher Geber erfreut Gott.
Ochotný dárce se líbí bohu.

Ein gute Frau ist besser als ein Freund.
Dobrá žena je lepší než přítel.

Ein guter Gedanke kommt selten allein.
Dobrý nápad přichází málokdy sám.

Ein guter Gedanke verzinst sich reichlich.
Dobrý nápad se bohatě zúročí.

Eine Ader vom Narren hat jeder.
Jedna věc je opravdu hloupá, být nejbohatší na hřbitově.
Jednu žílu od blázna má každý.

Eine Fliege in der Milch ist leicht erkannt.
Moucha v mléku je snadno rozpoznatelná.

Eine Frau ist eine Heimsuchung.
Žena je mor.

Eine Frau ohne Zucht ist eine Brühe ohne Salz.
Žena bez kázně je polévka bez soli.

Eine goldene Ader ist der Same zu allem Hader.
Zlatá žíla je sémě všech svárů.

Fliege will auch Vogel sein.
Moucha chce být také ptákem.

Frauen, Pfauen und Pferde sind die drei stolzesten Thiere der Erde.
Ženy, pávi a koně jsou tři nejpyšnější zvířata na zemi.

Geduld, Geld und Zeit schlichten alle Sachen.
Trpělivost, čas a peníze urovnají všechny spory.

Geduld ist ein bitteres Kraut.
Trpělivost je hořká bylina.

Geduld ist das beste Magenelixir.
Trpělivost je nejlepší žaludeční elixír.

Geduld ist der beste Harnisch.
Trpělivost je nejlepší brnění.

Geduld ist die beste Schule der Tugend.
Trpělivost je nejlepší škola cnosti.

Geduld ist die Thür zur Freude.
Trpělivost je vstupní brána k radosti.

Ich verstehe nur Bahnhof
Já rozumím jenom nádraží.

Jacke wie Hose.
Bunda jako kalhoty.

Jeder Fleischer lobt sein Rindfleisch.
Každý řezník chválí své hovězí maso.

Jeder hält seine Frau für die beste.
Každý má svou ženu za nejlepší.

Junge Frau, grün Holz und frisch Brot bringen eine Haushaltung in Noth.
Mladá žena, syrové dřevo a čerstvý chléb přinášejí do domácnosti nouzi.

Kein Fisch bleibt ausser dem Wasser frisch.
Žádná ryba nezůstane mimo vodu čerstvá.

Mainland is Weinland.
Mainland je zemí vína.

Ohne Fleiß kein Preis.
Žádná bolest, žádný zisk.

Viel Ameisen fressen einen Löwen.
Mnoho mravenců sežere jednoho lva.

Wie der Geber, so ist auch die Gab.
Kde je dárce, tam je také dar.

Wo Aas ist, da sind Fliegen.
Kde je mršina, tam jsou mouchy.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře