Přísloví z bible

0

Ať tě chválí cizí a ne tvá vlastní ústa, cizinec a ne tvoje rty.

Chudý muž, který utiskuje nuzné, je jako déšť, který odplavuje půdu a nedává chléb.

Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.

Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.

Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí.

Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem, kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou.

Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Když se moudrý soudí s pošetilcem, ten se rozčiluje a posmívá bez ustání.

Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešný obojetník, byť bohatý.

Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

Lepší suchá skýva a k tomu klid než dům plný obětních hodů a spory.

Na koně bič, na osla uzdu, na hřbet hlupáků hůl.

Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí.

Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.

Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů.

Počet hlupáků je nekonečný.

Pouštěj chléb svůj po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.

Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.

Zápona zlatá na pysku svině jest žena pěkná bez rozumu.

Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale svéhlavá a rozmarná.

Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře