Největší hurikány, tajfuny a cyklóny

0

Seznam největších hurikánů světa s nejničivějšími následky. U starších jsou oběti odhadovány z dobových záznamů, u novějších jsou výpočty přesné.

Pro měření hurikánů se používá několik způsobů z nichž Saffirova-Simpsonova stupnice hurikánů je nejpoužívanější a i nejméně vypovídající. Na stupnici 1-5 se všechny zde vyjmenované hurikány schovají pod číslo pět.
Kategorie 1: Síla větru 119-153 km/h
Kategorie 2: Síla větru 154-177 km/h
Kategorie 3: Síla větru 178-209 km/h
Kategorie 4: Síla větru 210-249 km/h
Kategorie 5: Síla větru 249 + km/h
Pro silné hurikány byla navržena kategorie 6 pro sílu větru 280+ km/h, ale není respektována. Do kategorie 6 by se vešlo 23 zaznamenaných bouří.

Mezi další způsoby měření síly větru patří Beaufortova stupnice, která měří intenzitu větru podle rychlosti. Fujitova stupnice, která měří tornáda podle ničivých následků.

Top hurikány

Hurikán je vlastně tlaková níže v podobě obrovského víru, který vzniká nad mořem a je podporován silou moře a teplotou vody. Nad pevninou rychle ztrácí sílu. Cyklón se nazývá v různých částech světa různými názvy: Hurikán v oblasti Atlantského oceánu, tajfun v jihovýchodní Asii a cyklón v Indii a Austrálii. Mimo oblast moře a oceánů má tlaková níže za důsledek "pouhý" déšť a vítr.

Cyklóny s největším počtem obětí
Pořadí Hurikán Rok Počet obětí
1 Bangladéšský cyklón 1970 300 000
1 Kalkatský cyklón 1737 300 000
1 „Coringský cyklón“ 1839 300 000
1 Bangladéšský cyklón 1991 138 866
2 „Velký hurikán“ 1780 22 000
3 Mitch 1998 18 000
4 Galvestonský hurikán 1900 8 000 – 12 000
5 Fifi 1974 8 000 – 11 000
- Flora 1963 7 186 – 8 000
5 „Dominikánská republika“ 1930 2 000 – 8 000
- Velká vichřice 1703 8 000
Očitý svědek spisovatel Daniel Defoe popsal tuto událost velmi detailně.
- Galvestonský hurikán 1900 6 000
- Tajfun Haiyan 2013 5 235
- Hurikán Katrina 2005 1 500 - 1 800
- Hurikán Matthew 2016 733
- Hurikán Irma 2017 102
I při počtu obětí 102 patří hurikán Irma mezi největší v historii, rychlost větru 302 km/h, vlny tsunami dosahovali až 8 metrů.
- Hurikán Maria 2017 55
- Hurikán Winston 2016 44
- Hurikán Dean 2007 40
- Hurikán Hyacinthe 1980 25
Hurikán s největší známou dešťovou srážkou: 6433 mm.
- Uragán v Londýně 1987 17 (+34 nepřímých)
- Hurikán Isabel 2003 17 (+34 nepřímých)
- Hurikán Patricia 2015 8 (+5 nepřímých)
I při nejmenším počtu obětí dosahoval vítr největší rychlosti a to až 345 km/h.

Bangladéšský cyklon (1970)

Území Bangladéše leží téměř celé v deltách tří řek, Gangy, Megny a Brahmaputry. Smrště a povodně tu měli odjakživa, žádná se však nevyrovnala cyklonu, který sem vtrhl 13. listopadu 1970 o půlnoci.

Za cyklonem následovaly mohutné vlny tsunami, které se přehnaly říční deltou a smetly přitom osídlení pětadvaceti ostrovů. Když vody ustoupily, delta se změnila. Ramena řeky ucpalo bahno, vznikla však ramena nová.

Politický chaos v Bangladéši zdržoval záchranné akce. Jejich odklad znamenal že tisíce mrtvol znečistily vodní zdroje, což vedlo k rozšíření nemocí. Úroda byla zničena a lidé začali umírat hlady. Odhad celkových ztrát na lidských životech kolísají od 300 000 do výše přesahující jeden milion.

V roce 1991 udeřil silný Bangladéšský cyklon znovu.

Kalkatský cyklon (1737)

Výrazu "cyklona" užívají meteorologové k popisu kteréhokoliv systému počasí, v němž větry krouží kolem oblasti tlakové níže. Slovo "cyklon" má proti tomu, např v Indii, speciální význam. Označuje prudký vzdušný vír, v jehož středu je oblast nízkého tlaku. V jiných částech světa se tento druh smrště nazývá hurikán nebo tajfun.

V roce 1737 udeřil na indickou Kalkatu cyklon. Kalkata, stojící na březích řeky Hugli, byla tehdy největším indickým městem. Roztažené, špatně naplánované město se rozkládalo u dolního toku řeky, kam zasahuje příliv z Bengálského zálivu. Mnoho domů stálo pod úrovní přílivového maxima.

Když sem z Bengálského zálivu vtrhl cyklon, dosahoval vítr rychlosti 200 kilometrů v hodině. Moře, vzedmuté prudkým vichrem do velké vlny, proniklo podél řeky do města a zaplavilo tisíce domů. Mnoho lidí, kteří stačili ze svých domovů utéci, se venku utopilo v záplavové vodě. Jiné prostě voda zatopila na pracovišti. Nikdy se přesně nedozvíme, kolik lidí zahynulo ale ztráty na životech byly odhadovány na 300 000.

Bangladéšský cyklon (1991)

V roce 1991 se roviny při bangladéšských řekách znovu staly dějištěm katastrofy, když se z Bengálského zálivu přihnal cyklon a začal bičovat nechráněné pobřeží. Během bouře a jejích dozvuků zahynulo přes čtvrt milionu lidí.

Třicátého dubna se podél celého pobřeží Bangladéše valily od moře až šestimetrové vlny, hnal je vítr, který dosahoval rychlosti 230 kilometrů za hodinu. Vlny provázela průtrž mračen. Miliony akrů úrody, která čekala na sklizeň, byly zničeny. Příval smetl celé vesnice a miliony lidí byly uvězněny uprostřed záplavových vod bez jídla, bez pití, bez přístřeší a bez lékařské péče, obklopeny plovoucími zdechlinami vlastního dobytka. Deset milionů lidí desetina bangladéšské populace ztratilo domov. Protože zátopy zničily úrodu, přišel hladomor. Z těch, kteří přežili, mnozí podlehli choleře, nemoci zaviněné pitím znečištěné vody. Přímý počet obětí dosáhl čísla: 138 866. (zdroj: en.wikipedia.org/wiki/1991_Bangladesh_cyclone)

Hurikán Fifi (1974)

Cyklon, který dostal od meteorologů jméno "hurikán Fifi", se 18. září 1974 náhle stočil směrem k Hondurasu. V zemi běsnily přívaly deště a vichry o rychlosti přes 177 kilometrů v hodině. Když všechno skončilo, bylo až 11 000 obyvatel Hondurasu po smrti a dalších 600 000 bez domova.

Nejvíce škod a ztrát na životech způsobily záplavy. Ve městě Choloma povolila pod tíhou vody a trosek hráz a zhruba polovina obyvatel města, tj. asi 6000 lidí, utonulo. Jiné město, Cruz Laguna, zmizelo i s tisíci pěti sty obyvateli pod vodou.

Tři čtvrtiny banánových plantáží základny honduraského hospodářství byly zničeny. Přes 18 000 kilometrů čtverečních půdy pokryla vrstva bahna šest metrů vysoká. Tisíce těch, co přežili, byly uvězněny na půdách svých domů, na stromech a hrázích. Voda smetla silnice, železnice i přístavy.

Velká vichřice

Dvacátého šestého listopadu 1703 byli lidé v Británii probuzeni nezvykle silným vichrem. Očekávali, že se vichřice brzo "vyfouká", ta však "s podivnou a neobyčejnou silou" pokračovala dál, jak napsal očitý svědek.

Velká vichřice tehdy zuřila nad jižní Británií celý den. Vtrhla do měst i na venkov, vyvracela stromy, kácela kostelní věže, srovnávala domy se zemí, přinášela pohromu jak na zemi, tak na moři. Maják v Eddystonu u devonského pobřeží, tyčící se 37 metrů nad vodou, byl smeten do vln, přičemž pohřbil své strážce i svého stavitele, Henryho Winstanleyho. Zahynulo přes 8000 lidí: většinou byli rozdrceni v troskách svých obydlí.

V Londýně a Bristolu bylo zničeno tolik domů, že obě města vypadala jako po bitvě. Jen v Kentském hrabství bylo vyvráceno 17 000 stromů.

V Sussexu prorazily záplavové vody hráze na řece Ouse a posunuly její ústí o půldruhého kilometru na západ.

Galvestonský hurikán

Jeden z nejhorších hurikánů v americké historii postihl 8. srpna 1900 město Galveston. Město leží na ostrově, který spojuje s pevninou estakáda dlouhá 3,2 kilometru. Smršť, při níž vítr dosahoval rychlosti až 217 kilometrů v hodině, postupovala přes Mexický záliv a hnala před sebou sedmimetrové vlny. Mnoho nerozvážných občanů se šlo podívat dolů na břeh. Tisíce z nich pohltila voda dříve než stačili utéci. Vcelku došlo ke ztrátě 6000 životů. Než se smršť pohnula dál na sever, kde zanikla, řádila plných osmnáct hodin.

Město bylo v troskách. Ti, kdo smršť přežili, začali umírat hladem a žízní, do města byla povolána americká armáda, aby se postarala o potraviny a stany. Rozšířilo se rabování, takže armáda musela učinit drastická opatření k dodržování zákona a pořádku. Pro rabování bylo zastřeleno dvacet pět osob. (Wikipedia)

Hurikán Irma (2017)

Hurikán Irma byl součástí atlantické hurikánové sezóny 2017 a se svojí rychlostí dosahující až 302 km/h se ihned zařadil mezi největší hurikány v zaznamenané historii. Muselo být evakuováno na 7 milionů lidí. Byl to čtvrtý hurikán sezony 2017. Hurikán se zrodil 30.8.2017 a rozptýlil se 15.9.2017. 4.září byl vyhlášen stav nouze a národní garda USA postupně zahájila rozsáhlou evakuaci. Hurikán Irma způsobil škody za 63 miliard amerických dolarů a měl 102 zaznamenaných obětí.

Uragán v Londýně

Patnáctého října 1987 šly miliony Britů spát a neočekávaly nic horšího, než větrnou noc podle předpovědi počasí. Čekal je však šok.

Ničivý uragán, který postupoval podél pobřeží západní Evropy, cestou na sever zesílil. Přes severní Francii se prudké vichry přehnaly 16. října kolem jedné hodiny po půlnoci. Když v nárazech dosáhly síly až 215 kilometrů v hodině, překročil uragán Lamanšský průliv, Ve čtyři hodiny ráno, při rychlosti 160 kilometrů (100 mil) za hodinu, udeřila smršť na Londýn. A důsledky? Strhané střechy, zablokované silnice, zrušené vlakové spoje a letecké starty. Uragán nechal za sebou osmnáct mrtvých, stovky raněných a škody ve výši milionů liber.

Hurikánová sezóna 2017

Atlantická hurikánová sezóna: 249 obětí, Dva hurikány level 5: Maria (280 km/h) a Irma (302 km/h).

Hurikánová sezóna Pacifiku : 16 obětí.

Hurikánová sezóna SV Pacifiku : 159 obětí; 7 tajfunů, 1 supertajfun.

Hurikánová sezóna Indického oceánu: 427 obětí, jedna z nejvíce smrtících sezón. Cyklóny: Maarutha (15.4.2017 - 17.4.2017, 4 oběti), Mora (28.5.2017 - 31.5.2017, 44 obětí, 81 hledaných).

Národní hurikánové centrum: www.nhc.noaa.gov, Atlantická hurikánová sezóna 1780

Mohlo by se vám líbit

Komentáře